Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nicole har inte träffat sin mamma på tre månader - besöksförbudet saknar laglig grund, enligt jurist

Från 2020
Uppdaterad 18.06.2020 17:20.
Nicole Hellberg utanför sitt boende
Bild: Yle / Patrik Skön

Medan en del sitter på terrassen och dricker öl, får personer med funktionshinder inte ta emot gäster till sina hem. Igår signalerade regeringen att besöksförbudet kommer att slopas i vissa enheter. Inte en dag för tidigt, anser Nicole Hellberg. Juristen Jukka Kumpuvuori ifrågasätter om besluten från början varit lagliga.

Nicole Hellberg är förlamad från bröstkorgen neråt efter en ridolycka år 2014. Sedan år 2015 har hon bott i en lägenhet som tillhör Validia Boende i Helsingfors med vård-dygnet-runt.

- Efter olyckan tänkte jag att det kan vara bra att bo i någon form av serviceboende.

Nicole Hellbergs lägenhet finns i ett vanligt höghus i östra Helsingfors. Hon har möjlighet att kalla på hjälp dygnet runt och därför gäller bestämmelserna för besöksförbudet även henne.

- Jag har en egen lägenhet med egen ingång i ett vanligt höghus, ändå begränsas min rätt att ta emot gäster. Det känns fel. Det var nog en chock, det har varit svårt att anpassa sig till det här, säger Nicole Hellberg.

När coronaepidemin började utlystes ett besöksförbud på boendeenheter med vård dygnet runt. Besöksförbudet har motiverats med ett behov av att skydda personalen och invånare på boenden.

- Jag har full förståelse att besöksförbudet infördes i mars, men idag är läget ett annat. Antalet smittade sjunker och många andra restriktioner har slopats, säger Nicole Hellberg.

Hon säger att kontakten med familjen har blivit lidande.

- Jag har inte sett min mamma på över tre månader på grund av besöksförbudet. Hon bor så pass långt borta att det är mycket jobbigt för mig att åka dit med taxi, säger Nicole Hellberg.

Jurist: Inte lagligt att begränsa rörelsefriheten

Juristen Jukka Kumpuvuori har specialiserat sig på frågor som gäller personer med funktionsnedsättning.

Han har under de senaste veckorna fått fler frågor som har att göra med besöksförbud på social- och hälsovårdsenheter.

- Onekligen är det en märklig situation. Krogarna har öppnat och människor umgås på terrasserna, men personer med funktionshinder kan inte ta emot besökare i sina egna hem, säger han.

Besöksförbuden infördes av regeringen i mitten av mars.

Social- och hälsovårdsministeriet skickade sedan ut anvisningar till kommunerna om att besöksförbud ska införas på alla boendeenheter med vård dygnet runt.

I samma veva fattades på flera boende-enheter beslut att klienter helst inte ska lämna boendet för att besöka anhöriga eller vänner.

Kumpuvuori reagerade först inte nämnvärt på besluten, trots att deras direkta följd innebar en kraftig begränsning av rörelsefriheten. Även rätten till respekt för sitt privatliv och familjeliv kränks av besöksförbudet, anser Jukka Kumpuvuori.

- Det var som om Finland var i någon slags chocktillstånd i mars, säger han.

Men när tiden gick och inga lättnader verkade finnas i sikte, började allt fler ifrågasätta beslutet. Kumpuvuori kontaktades både av anhöriga som ville besöka boende-enheterna och personer med funktionsnedsättning som ville besöka sina anhöriga i hemmen.

Han anser nu att besöksförbudet infördes på ett sätt som inte är juridiskt hållbart.

Paragraf 17 räcker inte

- Regeringen har gett en anvisning, men det är ingen lag. I Finland ska den offentliga makten bygga på lag, nu gör den det inte.

Lagen om smittsamma sjukdomar, och närmare bestämt paragraf 17 i den, har använts för att motivera besöksförbudet.

Den förpliktigar boendeenhetens chef att svara för ändamålsenligt skydd för och placering av patienterna, klienterna och de anställda.

Chefen för verksamhetsenheten kan införa också besöksförbud för att hindra infektionens spridning.

- Paragrafen kan inte användas för att utfärda ett allmänt besöksförbud till alla boenden i Finland som har dygnet runt vård.

Inte ens ibruktagandet av beredskapslagen berättigar till ett sådant förfarande, enligt Kumpuvuori.

- Det står inget om besöksförbud för funktionshindrade i den. Därför anser jag att besöksförbudet är lagstridigt, säger Jukka Kumpuvuori.

Missnöjet har vuxit

Päivi Harmaakorpi är verkställande direktör på Validia Boende, där Nicole bor. Hon säger att Validia under hela coronaepidemin följt de anvisningar som har kommit från regeringen.

- Även kommuner och samkommuner som betalar för våra tjänster har krävt att vi håller fast vid besöksförbudet. Det måste vi respektera, säger hon.

Ju längre besöksförbudet har pågått desto fler frågor har hon fått från missnöjda personer på Validias boendeenheter.

- Det är klart att en del blir frustrerade när besöksförbudet har pågått i flera månader. Vi försöker på enheterna bemöta kritiken och se till att ingen känner sig ensam, säger Harmaakorpi.

Under våren har också tillsynsmyndigheten Valvira har fått ta emot besvär mot besöksförbuden och hindrande av rörelsefriheten för funktionshindrade.

Prövas i domstol

Även organisationer som jobbar för personer med funktionshinder har lyft fram att de restriktioner som coronaepidemin fört med sig påverkar påverkar personer med funktionshinder.

Besöksförbudet på boenden har delvis lett till olagliga begränsningar.
Det har också bidragit till ökad oro och delvis försämrat människors funktionsförmåga, lyfte de fram i ett möte med riksdagens samarbetsgrupp för funktionshinderärenden.

Jukka Kumpuvuori kommer att föra ett ärende som handlar om just besöksförbuden till Förvaltningsdomstolen.

- Det är viktigt att besluten prövas i domstolen, säger han.

Kumpuvuori kommer, tillsammans med två internationella organisationer, dessutom att föra regeringens besöksförbud till Europeiska kommittén för sociala rättigheter.

Det är ett opartiskt undersökningsorgan som verkar inom Europarådet.

Enligt honom gick det överraskande lätt att utfärda bestämmelser som drabbade personer med funktionshinder.

- Regeringen ger en anvisning och alla lyder. Det gör mig orolig inför framtiden. Om ingen reagerar nu, kan det gå lika lätt i framtiden att begränsa människors rättigheter, säger Jukka Kumpuvuori.

“Inte vår avsikt att tvinga”

Vi ber Social- och hälsovårdsministeriet kommentera kritiken mot besöksförbuden.

- Anvisningarna och rekommendationerna går inte ut på att det sätts ett allmänt besöksförbud i Finland utan det är fråga om en bedömning i enlighet med 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar, skriver jurist Kirsi-Maria Malmlund-Laakso vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Bedömningar ska göras från fall till fall anser Social- och hälsovårdsministeriet, men enligt Svenska Yles uppgifter verkar många serviceproducenter ha tolkat ministeriets rekommendationer som bindande.

Att många serviceproducenter valt att tolka Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation som bindande har inte varit ministeriets avsikt.

- Social- och hälsovårdsministeriet har handlett aktörerna med anvisningarna och olika tillfällen och då är det på aktörernas ansvar att följa dem och överlagt agera ändamålsenligt, fortsätter Malmlund-Laakso.

- Det måste man ändå konstatera att situationen med coronaepidemin har varit ny och krävande för alla, och som resultat ser vi ändå att epidemin verkar vara under kontroll just nu och att samhället har lyckats trygga och skydda befolkningen, avslutar hon.

“Ingen vits att vara efterklok”

Päivi Harmaakorpi på Validia Boende anser att det kunde ha varit meningsfullt att inte ha samma regler för exempelvis vårdenheter med åldringar och boenden för personer med funktionshinder.

- Det är ingen idé att vara efterklok. Myndigheter och regering agerade under hård press och med den information som var tillgänglig då, säger hon.

Efter regeringens besked i går går Validia in för att delvis slopa besöksförbudet i sina en del av sina boenden.

- I sådana enheter där det inte finns gemensamma lokaler som matsal eller samlingsrum kommer vi nu att slopa besöksförbudet, men det gäller en liten del av våra boenden, säger Harmaakorpi.

Våren avgjorde

För Nicole Hellberg är det en god nyhet eftersom hon bor i en vanlig lägenhet i ett höghus.

- Jag ser fram emot att kunna bjuda hem vem jag vill och leva ett så normalt liv som möjligt. Att leva med funktionshinder är i sig svårt och jag behöver mycket stöd från exempelvis min familj, säger hon.

I höst tänker hon lämna Validia Boende, delvis på grund av hur hon behandlades under våren. Hon ska flytta ihop med sin blivande sambo.

- Jag har planerat det redan länge, men coronatiden avgjorde saken. Jag vill aldrig bli behandlad så här igen.

Förtydligande: Artikeln har förtydligats vad gäller beslutet att klienter helst inte ska lämna boende-enheter för att besöka anhöriga. Beslutet har tagits av en del serviceproducenter. Social- och hälsovårdsministeriet har inte gett en anvisning om det. 18.6, klockan 19:09

Diskussion om artikeln