Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Andra världskriget enligt Vladimir Putin - vinterkriget ”glömdes” bort

Från 2020
Rysslands president Vladimir Putin den 3 juni 2020.
Bildtext Rysslands president Vladimir Putin har det senaste året kritiserat det narrativ om andra världskriget som finns i väst. Hans essä är ett enda långt försvarstal för Sovjetunionens agerande i slutet av 1930-talet.
Bild: AFP / Lehtikuva

I en stor artikel ger Rysslands president Vladimir Putin sin syn på orsakerna till andra världskriget. Överenskommelsen i München 1938 kallar Putin ett svek som europeiska politiker fortfarande sopar under mattan. Vinterkriget mot Finland nämns inte med ett ord.

I vintras meddelade president Putin att han skriver på en lång essä om andra världskriget. Essän publicerades i går på engelska i den konservativa amerikanska tidskriften The National Interest.

President Putin har det senaste året kritiserat det narrativ om andra världskriget som finns i väst. Hans essä är ett enda långt försvarstal för Sovjetunionens agerande i slutet av 1930-talet.

Molotov-Ribbentrop-pakten beskriver Putin som Sovjetunionens försök att vinna tid inför ett ”oundvikligt” krig mot Hitlertyskland. Vinterkriget mot Finland nämner presidenten inte med ett ord.

Vissa historiker har redan dömt ut Putins essä.

- Ifall Putin vore en historiker skulle den här essän aldrig ha publicerats i en seriös tidskrift, skriver professor Sergej Radtjenko på universitet i Cardiff på Twitter. Putin väljer de fakta som stöder hans narrativ och tiger om otrevliga händelser.

Baltikum ockuperades frivilligt?

Ockuperingen av de baltiska staterna hedras med ett längre stycke. Putin hävdar att Sovjet hösten 1939 hade ”militära och defensiva” mål i Baltikum.

- Därför inleddes en process med att införliva Estland, Lettland och Litauen, skriver Putin.

Presidenten påstår också att inget brott förekom när länderna ockuperades.

- De baltiska länderna anslöts till Sovjetunionen genom bilaterala avtal som hade godkänts av valda myndigheter och helt i linje med den tidens internationella lagar, skriver Putin.

Sovjetunionen hade tidigt kommit överens med Hitlertyskland om att militärt ockupera Baltikum. Avtalen var en ren formalitet.

Deporteringarna av tiotusentals ester, letter och litauer till Sibirien sopar presidenten under mattan.

Startskottet i München

President Putin driver tesen att det är orättvist och helt fel att anklaga Molotov-Ribbentrop-pakten som huvudorsaken till krigsutbrottet.

Putin kritiserar istället dåtida europeiska ledare för att ha fört en undfallandenhetspolitik gentemot Hitler under 1930-talet. Särskilt överenskommelsen i München 1938 är i fokus.

- Delningen av Tjeckoslovakien var brutal och cynisk, skriver Putin. Och det var sveket i München som fungerade som startskottet och gjorde storkriget oundvikligt.

Avtalet hösten 1938 skrevs under av Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien. Enligt avtalet skulle Tjeckoslovakien tvingas ge ifrån sig Sudetlandet till Tyskland. Även Polen annekterade delar av Tjeckoslovakien.

- I dag vill europeiska ledare, och särskilt polska, sopa det här avtalet under mattan, skriver Putin.

Moskva bara på defensiven?

Enligt den ryska presidenten var den sovjetiska ledningen länge medveten om att ett krig mot Hitlers Tyskland var oundvikligt.

- Stalin kan kritiseras för många brott, skriver Putin. Men en dålig förståelse av externa hot är inte ett av dem. Ledningen såg hur det gjordes ansträngningar att lämna Sovjet ensam med Tyskland och dess allierade. Därför försökte man vinna tid och samtidigt stärka landets försvar.

Putin har också en egen tes om hur Polen styckades upp mellan Hitler och Stalin hösten 1939.

- Enbart när det stod klart att Storbritannien och Frankrike inte kommer att hjälpa Polen beslöt Moskva skicka in Röda armén på polskt territorium, skriver Putin.

Enligt Putin fanns det inga andra alternativ.

- Risken var stor att den tyska armén skulle ha ryckt fram till närheten av den sovjetiska gränsen på nolltid, skriver Putin. I så fall skulle Sovjetunionen ha tvingats gå in i det oundvikliga kriget med Hitler från betydligt sämre strategiska positioner.

Diskussion om artikeln