Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ministerium luggas för direktiv som lett till besöksförbud på vårdhem

Från 2020
Uppdaterad 20.06.2020 10:45.
Matbord med använda kärl. Äldre personer sitter runt bordet.
Bildtext Många har klagat på att äldre på vårdhem inte fått träffa sina anhöriga.
Bild: Yle/Toni Pitkänen

Social- och hälsovårdsministeriet har gett såpass otydliga direktiv, att besök vid vårdhem för äldre har förbjudits eller begränsats på ett olagligt sätt, säger biträdande justitieombudsman Maija Sakslin enligt STT.

Justitieombudsmannens byrå har fått flera klagomål som rör äldres rätt att få träffa sina anhöriga.

Sakslin säger i ett utlåtande att ministeriets direktiv till kommunerna om coronabekämpningen vid vårdhemmen var förmulerat så, att man kunde tolka direktiven som bindande.

Det här trots att smittskyddslagen inte ger utrymme för obligatoriska besöksförbud vid boendeenheterna, säger Sakslin.

Ministeriet kom med sitt omstridda direktiv den 20 mars. En månad senare den 16 april korrigerades direktivet och ministeriet började betona frivilligheten i besöksbegränsningarna.

Biträdande justitieombudsmannen anser att ministeriets agerande är problematiskt med tanke på rättsstatsprincipen.

All utövning av offentlig makt skall bygga på lag. I all offentlig verksamhet skall lag noggrant iakttas.

― Finlands grundlag 2 §

Sakslin framhåller i alla fall att de begränsningar i besöken som införts troligen lett till att man kunnat undvika omfattande död vid enheterna för äldrevård.

Diskussion om artikeln