Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Redan att tänka på sex kan vara synd" – strikt syn på sexualitet inom religiösa rörelser kan göra att unga mår dåligt

Från 2020
Uppdaterad 26.06.2020 12:19.
Närbild på två ihopknäppta händer.
Bildtext Att ha en strikt sexualmoral där det mesta är “syndigt” som sker utanför äktenskapet och utanför normen, kan orsaka stor ångest för vem som helst.
Bild: Mostphotos

Att vara religiös förknippas ofta med en strikt syn på kön och sexualitet. Sex utanför äktenskapet eller sexualitet som avviker från normen är ofta synd. Enligt nationella riktlinjer för sexualhälsa betonas individens rätt till privatliv, men inom vissa religiösa rörelser kan den rätten vara villkorad.

Om allt som har med sex utanför äktenskapet att göra är synd och man bör följa strikta normer vad gäller sexualitet – vad händer då med de ungas sexuella utveckling? Eller om ens sexualitet inte faller inom ramen för normen "man och kvinna"?

Vi ska försöka besvara den frågan strax.

Oavsett religion finns det rörelser, föreningar, församlingar och samfund där det råder strikta regler vad gäller kön och sexualitet.

Men även om man är djupt religiös kan man ha en öppen och tillåtande syn på kön och sexualitet.

Inom de mer restriktiva rörelserna finns dock desto fler regler kring temat sex innan äktenskapet. I vissa fall strävar man till och med efter att reglera individens fantasier och tankar om sex.

Professor i religionsvetenskap vid Åbo Akademi Peter Nynäs är prästvigd och har ägnat många år åt att forska i religion, livsåskådning och livshållning.

– Enligt en internationell forskning vi utförde bekräftar resultaten ganska tydligt att en restriktiv syn på sexualitet och kön är associerat med en mer uttalad religiositet, oavsett hur man mäter.

I undersökningen framkom även att det inte enbart handlar om övertygelsens styrka, utan religiositetens karaktär kan även vara avgörande för hur man ser på kön och sexualitet.

Enligt Nynäs kommunicerar de grupper med en mer restriktiv syn på sex före äktenskap skadliga budskap till unga medlemmar i en känslig period i livet, då reglerna för kön och sexualitet är snäva och skambelagda.

Bland annat i Befolkningsförbundets rapport om de ungas sexuella rättigheter framkommer att en strikt kontroll av ungas sexualitet i religiösa sammanhang kan vara "mycket skadligt för de ungas hälsa, utveckling och framtid".

Peter Nynäs i närbild.
Bildtext Enligt Peter Nynäs som är professor i religionsvetenskap finns det psykologiska, historiska, sociala förklaringar till varför kön och sexualitet är så tabubelagda i de religiöst restriktiva kretsarna, och man måste se på det ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.
Bild: Yle/Nina Bergman

Tänk "baddräktsmodellen"

Exempelvis UngiTro.fi är en ungdomssajt med troende, i detta fall kristna, värderingar.

UngiTro.fi är ett samarbete mellan Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) och Laestadianernas fridsföreningars förbund (LFF), som är två inomkyrkliga väckelserörelser i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

De har egen frågespalt dit unga får skriva in om allt de undrar över, bland annat om sex och relationer, som sedan omsorgsfullt besvaras av redaktionsmedlemmarna.

Eftersom sex före äktenskapet är uteslutet för medlemmarna så tycks frågan om vad som räknas som sex vara återkommande.

På svaret om vad som räknas som sex nämns smeksex, men också "att hångla, onanera, kyssas, smeka eller bli smekt, sexchatta, fantisera, flirta osv. Kort sagt kan man säga att sex är allt man blir upphetsad av".

Vidare rekommenderar man de unga att som praktisk minnesregel använda sig av den så kallade baddräktsmodellen, "det vill säga man rör inte varandra på det området där baddräkten/badbyxorna sitter".

Med tanke på att till och med fantasier och flirt hör till kategorin "sex" som inte bör förekomma före eller utanför äktenskapet, uppstår frågan om hur en ung människa kan låta bli att exempelvis fantisera utan att då känna ångest efteråt.

På sajten ges svaret att om den unga "misslyckats på detta plan", och går över gränserna, finns det nåd och förlåtelse. Men denna nåd och förlåtelse bör inte missbrukas.

På en insänd fråga om man kan vara kristen och homosexuell är svaret ja, medan svaret på frågan om man då kan vara kristen och utöva homosexualitet, är svaret nej med ett utropstecken efteråt.

UngiTro svarar

Teolog Tuomas Anttila är nyutnämnd ansvarig utgivare för UngiTro.fi. Han vill betona att man ser på sexualiteten som något positivt, att sexualitet är "Guds goda gåva mellan man och kvinna i äktenskap".

– Det är utifrån den här övertygelsen vi undervisar i sexualitet.

Vilket ansvar tar då sajten för att den strikta synen på kön och sexualitet utanför äktenskapet kan skapa stor ångest hos de unga?

– I grunden är det sorgligt att sexualitet kan skapa ångest hos unga. Det har inte varit Guds avsikt. Men vi lever i en fallen värld. Efter syndafallet förstör synden även det vackraste i livet.

Anttila säger att han inser att det är möjligt att det kan kännas som att det finns en för påträngande insyn i ens privatliv.

– Men samma sak kan gälla exempelvis tidiga sexualupplevelser som man känner sig tvingad att ställa upp på.

Oavsett orsak bakom ungas ångest vad gäller kön och sexualitet, hoppas Anttila att man på UngiTro.fi kan erbjuda själavård, samtalshjälp och möjlighet till bikt.

– Detta gäller inte enbart för unga utan för alla människor som kämpar med sin sexualitet.

UngiTro.fi delar också länkar och information om hur man inom ett kristet sammanhang kan få vidare samtalshjälp.

Hur kan då något så vardagligt som "sexfantasier" räknas till sex före äktenskapet och därmed synd?

Anttila säger att han kan tänka sig att bergspredikan ligger i bakgrunden.

– Där talar Jesus om en man som ser på en kvinna med begär. Enligt Jesus har denna man då begått äktenskapsbrott. Med det vill man signalera att frågan är allvarlig, att man inte ska leka med elden.

Anttila menar vidare att tankar kan leda till oönskade handlingar.

– Samtidigt vill Jesus visa att det här kan drabba alla, ingen är fullständig. Då vill man ha sagt att alla behöver nåd och förlåtelse.

Anttila säger att den här typen av tankar är naturliga för unga, men att alla "har nytta av självbehärskning" inför och inom äktenskap.

Tuomas Anttila
Bildtext Teolog Tuomas Anttila är nyutnämnd ansvarig utgivare för ungdomssajten UngiTro, som upprätthålls av inomkyrkliga väckelserörelser.
Bild: Yle/Ove Lillas

De finländska riktlinjerna för sexuell hälsa

I Finland följer vi de europeiska riktlinjerna för WHO:s sexuella rättigheter, liksom de nationella riktlinjer som Institutet för hälsa och välfärd THL förespråkar.

På finlandssvenskt håll kan man kolla in de ungas sexuella rättigheter på exempelvis Folkhälsans hemsida.

Folkhälsans sakkunniga i sexuell hälsa Suss Åhman poängterar att var och en själv får besluta om, när och med vem man har sex.

– Det här gäller också hurudana former av sex man har och vad man väljer att räkna som sex. Någon väljer att ha sex endast inom äktenskapet, någon att ha många partners – olika personer har olika behov och preferenser.

Åhman säger att det står var och en fritt att välja det som passar en bäst så länge det inte skadar någon annan.

Anttila säger å sin sida att det ingår i religionsfriheten att undervisa i kristen tro och att det inte finns någon världsomfattande sexualetik som alla måste underordna sig.

- Men om man vill jämföra myndigheternas riktlinjer med våra så tänker jag att mänskliga rättigheter ju ingår i privatlivsskyddet, där även sexualiteten ingår. Jag ser inte att detta står i strid med kristen sexualmoral.

Men att ha sex före äktenskapet har ju ändå människan rätt till enligt privatlivsskyddet?

– Jo, men jag ser inget motsatsförhållande att man ändå undervisar om vad som ingår i kristen sexualmoral. Här kommer vi in på ”Humes giljotin”, det vill säga distinktionen mellan vad som är och vad som bör vara. Det är det som etiken besvarar.

Inomkyrkliga väckelserörelser så som UngiTro.fi hör till är enbart ett exempel bland flera religiösa rörelser där man har egen sexualetik då det kommer till kön och sexualitet.

För den som vill förkovra sig i Finlands riktlinjer beträffande sexuell hälsa, kan man ta del av det som Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar på sin hemsida.

Unga personers ben.
Bildtext Precis som var och en har rätt till sin egen sexualitet, så har var och en rätt till sin egen tro. De riktlinjer Finland har vad gäller sexualuppfostran skiljer sig något från den sexualetik som bland andra UngiTro.fi förmedlar.
Bild: YLE/ Katarina Andersson

Det ena utesluter inte det andra

Peter Nynäs påpekar att det är viktigt att minnas att de religiösa grupperna med sin syn på kön och sexualitet, säkert vill sina medlemmar väl.

Man predikar det man tror är det rätta, precis som sekulära tror på det man anser vara rätt.

Men att ha en strikt sexualmoral där det mesta är “syndigt” som sker utanför äktenskapet och utanför normen, kan orsaka stor ångest för vem som helst, för att inte tala om hur det kan påverka unga i en känslig period i livet.

– Sexualitet är viktigt för alla. Det som bland annat skiljer unga åt är att de är i en mera sårbar position och ofta utsatta och beroende av andra människors synsätt, säger Nynäs.

Han kan inte omfatta den religiösa sexualmoral som försöker tvinga unga att lyda regler som någon annan dikterar.

– Vi vet att det gör många illa och ger dem en negativ självbild om de inte ges möjlighet att acceptera sin sexualitet.

Nynäs påminner om att det här bidrar till självmord och andra typer av problem i det långa loppet. Det ser man inom exempelvis hälsovården, i skolan.

– Vi vet att i Finland och många andra länder är det här problemet svårare än vi vill vidkännas. Vi vet att unga också blir hemlösa på grund av föräldrarnas eller omgivningens syn på sexualitet, säger Nynäs.

Diskussion om artikeln