Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnylands vatten drabbas av övergödning - vattenskyddsförening: “man ser inte problemen som gömmer sig under ytan”

Från 2020
Hur ser vattenkvaliteten i Västnlyland ut idag? - Spela upp på Arenan

Vattendragen i västnyland är frodiga och lider av både övergödning och syrebrist. Det visar vattenskyddsföreningen LUVYs rapport om fjolårets vattenkvalitet runt om i våra vattendrag.

Vattendragssakkunnig Ralf Holmberg vid vattenskyddsföreningen Västra Nylands vatten och miljö (LUVY). konstaterar att problemen ofta ligger djupare ner i vattnet.

- Pojoviken ser ut att må bra på ytan eftersom man inte ser problemen som gömmer sig där under, säger Ralf Holmberg.

- I själva verket mår viken ganska dåligt, den drabbas årligen av svåra syreproblem, vilket leder till att där finns mycket lite liv, tillägger Holmberg.

Med det här syftar Holmberg på problem som orsakas av övergödning.

Det största problemet är olika belastningar, såsom fosfor och kväve som tar sig ut i vattendragen genom avrinning från åkrar och mänskliga utsläpp.

En drönarbild på pojoviken vid Ekenäs.
Bildtext Pojoviken klassas som Finlands enda fjord. Det här beror på vikens djup som är upp till 40 meter vid de djupaste ställen.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Överflöd av näringsämnen gör att alger trivs bra

Att vattnet är frodigt och näringsrikt innebär att vattenkvaliteten är dålig och det leder till grumliga vatten.

- Frodighet innebär att det finns för mycket näringsämnen i vattnet, vilket leder till att algväxtligheten blir onödigt kraftig, säger Holmberg.

När algerna bryts ner på havsbottnen kräver nedbrytningsprocessen mycket syre. Det orsakar syrebrist på havsbotten.

De olika vattenområdena har sina egna svaga punkter. Vattnet runt Ekenäs är främst frodigt eftersom den påverkas starkt av avrinningen från land.

Pojoviken och Dragsviksfjärden har svårigheter med vattenutbyte.

En bild på vatten med två skorstenar i bakgrunden
Bildtext Olika belastningar från industrier regleras relativt bra, i och med att vattenreningsverken i dagens läge är effektiva.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Vädret påverkar vattenkvaliteten i allra högsta grad.

Den exceptionellt varma och regniga vintern i år har lett till att mer näringsämnen sköljts ner i våra vatten.

- De varma vintrarna med stora mängder nederbörd orsakar att det sköljs ner en massa näringsämnen i vattnen, säger Holmberg.

Den globala uppvärmningen kommer också i längden att belasta våra vattenområden något enormt.

- Om marken ligger frusen och havet har is på sig så skulle belastningen vara betydligt mycket mindre, säger Holmberg.

Är det något vi kan göra för att förbättra situationen?

- Det som bör göras och görs hela tiden är att försöka minska belastningen på alla möjliga sätt. På jordbruk försöker man minska avrinning av fosfor med dikningssystem och skyddszoner, berättar Holmberg.

Holmberg nämner att det handlar om att ta eget ansvar. Man måste tänka efter vad man slänger i avloppen och vara ansvarsfull på stugan och i båten.

Även avrinning från markområden måste ständigt regleras och följas upp.