Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Samlingspartiet kräver ingen gruppdisciplin i fredagens omröstning om att häva Juha Mäenpääs åtalsimmunitet

Från 2020
Riksdagsledamoten Juha Mäenpää (Sannf) intervjuas i riksdagen. Han har händerna i kors och han sitter vid ett bord och har en mikrofon framför sig.
Bildtext Juha Mäenpää jämförde i riksdagen asylsökande med invasiva djur- och växtarter.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

I Samlingspartiets riksdagsgrupp får var och en själv avgöra hur de vill rösta i fredagens omröstning om huruvida Sannfinländaren Juha Mäenpääs åtalsimmunitet ska hävas eller inte.

Det uppger Samlingspartiets riksdagsgrupps ordförande Kai Mykkänen för nyhetsbyrån STT. Beslutet ska ha fattats i dag under riksdagsgruppens möte.

Resultatet blev att Samlingspartiet stöder grundlagsutskottets lösningsförslag, en överlägsen majoritet var av den åsikten. På grund av ärendets rättsliga karaktär är vårt utgångsläge att var och en själv får avgöra hur man röstar, sa Mykkänen.

Ledamöterna såg inte att man måste göra ett bindande gruppbeslut ifall någon vill handla på ett annat sätt. Det handlar inte om en partipolitisk lösning.

Samlingspartisterna i grundlagsutskottet splittrade

I grundlagsutskottets betänkande förespråkades ett hävande av åtalsimmuniteten, men Samlingspartiets riksdagsledamöter Wille Rydman och Heikki Vestman samt Sannfinländarnas riksdagsledamöter Olli Immonen, Sakari Puisto och Jukka Mäykynen framförde invändningar.

Grundlagsutskottets vice ordförande Antti Häkkänen (Saml.) var ändå på majoritetens sida.

Sannfinländarnas gruppordförande Ville Tavio sa förra veckan att Sannfinländarna tänker rösta emot ett hävande av immuniteten, men att var och en får fatta sitt eget beslut.

För att häva en riksdagsledamots åtalsimmunitet krävs fem sjättedelars majoritet i riksdagen, vilket innebär att Sannfinländarnas riksdagsgrupp själva kan hindra Mäenpää från att kunna åtalas.

Omröstningen tar längre än vanligt

Fredagens omröstning genomförs med en del specialarrangemang för att säkerhetsavstånden ska kunna hållas. Omkring 40 riksdagsledamöter får rösta åt gången.

Grupperna delas upp så att det är ungefär tio minuter mellan varje grupp. Omröstningen väntas totalt ta en dryg timme.

Specialarrangemanget har testats en gång tidigare redan, i juni då Anu Vehviläinen (Centern) valdes till riksdagens talman.

Behandlingen inleds på onsdag

Behandlingen av ärendet inleds på onsdag under riksdagens plenisession. På fredag röstas det sedan om huruvida riksåklagare Raija Toiviainen får riksdagens godkännande att häva Juha Mäenpääs (Sannf.) åtalsimmunitet med anledning av hans uttalanden i riksdagen.

Mäenpää liknande asylsökande vid invasiva arter i ett tal i fjol. Talet polisanmäldes fyra gånger och efter förundersökningen ansåg polisen att det finns skäl att misstänka Mäenpää för hets mot folkgrupp. Ärendet gick sedan vidare till åklagaren för åtalsprövning.

Grundlagsutskottet poängterade i sitt betänkande att hävandet av åtalsimmuniteten inte betyder att utskottet som grupp har bekräftat Mäenpääs skyldighet.

Riksdagen beslutar inte huruvida Mäenpää är skyldig eller inte, utan huruvida Mäenpää kan åtalas eller inte.

Rättelse 23.6 klockan 12.03: Sista stycket i artikeln har ändrats för att göra det tydligare att riksdagen inte utreder brott, utan röstar om ifall åtal kan väckas mot Mäenpää eller inte.

Diskussion om artikeln