Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fler daghem har sommaröppet i Raseborg – men Pojoborna måste skjutsa barnen till Karis

Från 2020
Barns regnrockar hänger på ett staket
Bildtext Nio dagis är öppna i Raseborg i juli.
Bild: Tiina Jutila / yle

I år är flera av Raseborgs daghem öppna under semestermånaden juli så att barnen kan delas in i små, egna grupper. Pojoborna är däremot utan daghem eftersom köket i Pojo daghem renoveras.

I år är nio daghem öppna i juli i Raseborg, i fjol var antalet fem. Orsaken till att man ökat antalet öppna daghem är dels att man vill att barnen ska kunna gå i sina egna grupper och dels att barnen ska kunna vara i små grupper på större enheter, konstaterar Nina Aartokallio som är chef för småbarnspedagogiken.

- Vi äter inte i skift men mera utrymme ger möjlighet till större avstånd i matbordet. I större enheter har vi möjlighet att fungera i mindre grupper och alla avdelningar har egna ingångar.

Undantag i Pojos dagvård

Pojobarnen får i år dagvård i Solbacka daghem i Karis. Föräldrarna blir därmed tvungna att skjutsa barnen till Karis med eget fordon eftersom busstrafiken inte är tillräcklig. Aartokallio beklagar situationen och hoppas att de berörda förstår.

- Det är ett exceptionellt läge i år i Pojo eftersom vi renoverar köket i Pojo daghem.

- Det är mest lämpligt att renovera då, förklarar hon.

Daghemmet brukar vara öppet hela sommaren men det här året blir ett undantag. Inte heller de andra enheterna i Pojoområdet är öppna.

- Tyvärr kan vi inte i normala fall heller alltid erbjuda dagvårdsplats till det daghem eller gruppfamiljedaghem man önskat.

- Med tanke på en fungerande helhetsplanering är det ändamålsenligare att ha öppet större enheter, säger Aartokallio.

Kräver transport

Dagvårdsfrågan i Pojo har diskuterats i en lokal Facebookgrupp. Där lyfter upprörda föräldrar fram att det inte har tillgång till bil. En annan förälder har planerat sin semester i enlighet med daghemmens öppethållningstider.

Aartokallio kan inte kommentera enskilda fall men säger att hon känner till enstaka vårdnadshavare som tyvärr drabbas mer än andra.

- Alla barn har rätt till dagvård och det viktigt att alla får en plats, säger hon.

Alla berörda barn har fått dagvårdsplats i Karis. Aartokallio konstaterar att det också är tur att många brukar ha semester i juli.

Samtidigt finns det risk för att en del blivit tvungna att använda sina semesterdagar redan under våren som en konsekvens av coronaepidemin.

I Facebookgruppen har också avståndet till daghemmet i Karis diskuterats. För en del kan bytet av daghem innebära en längre arbetsresa.

Aartokallio nämner att familjer i andra delar av Raseborg varje år måste byta daghem i juli.

Familjer i Bromarv för i juli sina barn till daghem i Tenala och familjer i Svartå har alltid tidigare skjutsat barnen till Karis. I år är daghemmet i Svartå undantagsvis öppet.

- Vi vill ge god service. Renoveringen i Pojo gör tyvärr situationen annorlunda i år, men vi hoppas att de som berörs ändå kan förstå.

Diskussion om artikeln