Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Naturmöten: Drömmer du om att uppleva en riktig urskog? Ritva Kovalainen tipsar om var du kan hitta dessa sällsynta och värdefulla skogar

Från 2020
Uppdaterad 16.07.2021 20:26.
Ritva Kovalainen står mitt i en barrskog.
Bildtext Ta dig tid och besök en urskog.
Bild: Johanna Sandin

Ritva Kovalainen är fotokonstnär och uttalad naturvän, bosatt på Kimitoön. Urskogarna har varit hennes passion ända sedan barndomen. Under sitt yrkesverksamma liv som fotokonstnär har hon valt att behandla skogen och människans relation till skogen ur olika synvinklar.

– Jag har själv tänkt mycket på varför skogen blivit så viktig för mig. Jag minns att jag redan i barndomen drömde om få uppleva de oändliga skogarna som beskrevs i ödemarksskildringar.

En liten vit blomma i en mörk skog.
Bildtext Trots att en skog kan vara skuggig så finns det ljusglimtar också.
Bild: Johanna Sandin

– Alla mina finaste och mest glädjefyllda stunder i livet är gånger då jag fått vandra i orörd skog i flera dagar. På något sätt glömmer jag då bort mig själv, samtidigt som jag är ytterst närvarande, hel och alert. Det är en övergripande känsla av fysisk och mental närvaro utan störande element.

– På något sätt har jag hela mitt liv sökt efter de oändliga skogarna. Samtidigt har det varit en smärtsam insikt att det finns ytterst få sådana skogar bevarade. Och det är en högst ångestfylld tanke för mig, beskriver Ritva Kovalainen sitt förhållande till skogen.

Urskog är sällsynt orörd skog

Urskog är gammal skog i naturligt och orört tillstånd. I Finland finns ytterst få urskogar, de allra flesta skogar är ekonomiskogar, i synnerhet i södra Finland. Det betyder att väldigt få människor någonsin har haft glädjen att uppleva en urskog.

Ritva Kovalainen står mitt i en barrskog.
Bildtext Det är få finländare som upplevt en orörd skog.
Bild: Johanna Sandin

– Enligt de senaste undersökningarna finns det under 1 procent urskog i Finland. Största delen finns i Lappland och vid östra gränsen i Kuusamo. I praktiken saknas det urskogar i södra Finland, konstaterar Ritva Kovalainen.

Naturskogar definieras i sin tur som skogar som fått vara orörda i över 150 års tid, alltså utan påverkan av människan. Urskog är en skog där ingen påverkan skett, skogen är mångsidig och i ett naturligt tillstånd.

-En urskog är tidlös, det väsentliga är att människan inte har påverkat ekosystemets egna processer. Där finns träd i olika åldrar, gammal skog men även unga träd. En sådan skog är väldigt mångsidig till sin karaktär.

Arternas kollaps

Ritva förhåller sig kritisk till skogsbrukssektorns budskap om att den biologiska mångfalden återvänder när skogen växer tillbaka på kalhyggen efter 50-100 år.

En gammal stubbe med en fnösticka eller annan svamp som växer ut från stammen.
Bildtext En evigt föränderlig skog.
Bild: Johanna Sandin

– För att ett kalhygge skall återfå sin biologiska mångfald kan det ta 500 eller till och med 1000 år. Man borde förstå att det är väldigt långsamma processer. Därför borde de fåtaliga äldre skogar som finns, absolut lämnas i fred för att de skall kunna utvecklas till naturskogar.

Biologer talar om att vi befinner oss mitt i ett sjätte massutdöende av arter. Det har förorsakats av människan. Lämpliga livsmiljöer för olika arter har kratigt minskat.

– Vi lever mitt i en ekologisk kris som är mycket allvarligare än coronakrisen. Under de senaste årtiondena har vanliga skogsarter kollapsat på ett sätt som är förbluffande och upprörande. Det är många som kanske inte vet att till exempel lavskrikan varit en allmän fågel i hela Finland förut, påpekar Ritva Kovalainen.

Värriö naturreservat

Under de tre senaste åren har Ritva Kovalainen i egenskap av fotograf ingått i en forskningsgrupp som fått tillstånd att röra sig i Värriö naturreservat i nordöstra Lappland. I Finland finns 19 naturreservat som är referensområden i naturtillstånd för forskningsändamål och sålunda inte öppna för allmänheten.

Två gamla stockar i kors på marken.
Bildtext I en urskog får allt ligga kors och tvärs.
Bild: Johanna Sandin

– Det har varit en omtumlande och oförglömlig upplevelse. Där har jag hittat det jag drömde om som barn. En oändlig skog, fantastiskt fina varierande former av skog, vattenfall, träsk och en otrolig mångfald.

– När man återvänder från en sådan upplevelse ser man på landskapet med nya ögon och inser att det i varje del av Finland kunde finnas sådan skog. En evigt föränderlig, mångsidig, perfekt, rik, överflödande skog. Det är en skogsupplevelse jag bär i mitt hjärta, säger Ritva Kovalainen.

För tillfället bearbetar Ritva Kovalainen utgående från det gemensamma forskningsprojektet i Värriö ett omfattande verk som närmar sig frågeställningar om urskog både ur vetenskapliga och konstnärliga synvinklar.

Var kan du uppleva en urskog?

Ritva Kovalainen rekommenderar att alla minst en gång i sitt liv besöker en skog som befinner sig i möjligast naturligt tillstånd. I södra Finland kan det vara svårt att hitta urskog och här kommer hennes tips.

Omkullvälta träd i skogen.
Bildtext En skog där omkullfallna träd får ligga och sakta brytas ner.
Bild: Johanna Sandin

– Pyhä-Häkki nationalpark i Saarijärvi norr om Jyväskylä är ett fint område, det är södra Finlands mest betydande urskog. Även Seitseminen nationalpark i norra Birkaland är ett fint ställe att uppleva, tipsar hon.

Även i närheten av Helsingfors finns områden som inte är så omfattande men väl värda ett besök. Till exempel Mustavuori och Tomtbacka urskogsområde i Helsingfors.

– Och på Meiko naturskyddsområde i Kyrkslätt finns gammal, fin skog. Där finns sjöar och kärr och för mig var det en skog som i barndomen gjorde ett oförglömligt intryck, säger Ritva.

För den som vill vandra länge rekommenderar hon Näränganvaara i Kuusamo. Här finns naturskogar med mångsidig natur.

Ritva Kovalainen inspekterar barken på en tall.
Bildtext Ritva Kovalainen vill gärna vara en del av naturen.
Bild: Johanna Sandin

– Det viktigaste är att tillbringa tid skogen, att verkligen vara en del av naturen. Andas luften och känn en delaktighet med växter och djur. Det är en otroligt fin och omvälvande upplevelse, säger Ritva Kovalainen.

Naturmöte med Ritva Kovalainen: Drömmer du om att uppleva en riktig urskog?

11:22

I serien Naturmöten möter vi personer med en stark relation till naturen. De delar med sig av tips och berättar om vad naturen betyder för dem. Redaktör för serien är Ilse Klockars.

Karta över Finland med Meiko, Seitsemine, Tomtbacka, Mustavuori, Pyhä-Häkki och Näränkä markerade.
Bild: Henri Salonen

Här är några tips på var du kan hitta urskog:

Mustavuori, Helsingfors
Tomtbacka urskogsområde
Meiko, Kyrkslätt
Pyhä-Häkki
Seitseminen nationalpark
Näränkä naturskogar, Kuusamo

Diskussion om artikeln