Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Flera företag vill till Läpp i Karis men hur mycket sker på bekostnad av centrum?

Från 2020
Flygbild av Läppområdet i Karis.
Bildtext Affärsområdet Läpp i Karis är mellan 15 och 20 hektar stort.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Läpp i Karis blir ett slags centrum för bygga och bo-företag. Karis Järn har köpt tre tomter i Läpp och kommer att flytta sin verksamhet dit.

Även Varuboden-Oslas planer på en stormarknad i Läppområdet, som alltså ligger invid riksväg 25, lever kvar trots att det ännu är oklart var i Läpp den i så fall ska byggas.

Sedan tidigare finns det flera möbelaffärer i Läpp och en större affär specialiserad på målarfärger och heminredning.

På området finns också en specialaffär för bil- och båttillbehör.

I Läpp finns dessutom två bensinstationer, där man kan tanka både bilar och hungriga magar.

Passar verksamhet som kräver stort utrymme

Ledande planläggningsingenjör och tf stadsarkitekt Niclas Skog på Raseborgs stad berättar att det också är möjligt att bygga en så kallad kallmack på området.

- Det här är ett område för utrymmeskrävande specialhandel, säger Niclas Skog och hänvisar till bland annat möbelaffärerna, där det krävs att man har bil och kanske också släp med sig när man kommer på uppköp.

Affärsområdet Läpp är mellan 15 och 20 hektar stort och alla tomter är inte ännu reserverade.

Flygbild av Läppområdet i Karis.
Bildtext Som tankande bilkund vid någon av bensinstationerna i Läpp ser man bara en massa asfalt, men ur fågelperspektiv kan man konstatera att det finns en hel del grönområden också. Solrosåkern invid möbelaffären Masku försvinner däremot för att ge plats för asfalt och Karis Järn.
Bild: Linus Westerlund / Yle

- En plan blir aldrig heller riktigt färdig, utan den uppdateras kontinuerligt, säger Niclas Skog.

Här kan du höra hela intervjun med Niclas Skog. Artikeln fortsätter efter arenaklippet.

Häng inte läpp i Läpp: Planläggningschef och tf stadsarkitekt Niclas Skog om planeringen av affärsområdet Läpp i Karis

8:21

Anrik järnhandel flyttar ut

Det som är helt klart är att Karis Järn som alltid funnits i centrum av Karis kommer att flytta ut till Läpp.

I början av sommaren köpte järnhandeln tre tomter i Läpp, bland annat den hall där möbelaffären Masku finns i dag.

- Vi har utrymmeskrävande handel och har töjt så mycket vi kan (i centrum). Vi har en långsmal fastighet som är ekonomiskt svår att driva, den kräver mera personal, vilket är av betydelse nu när öppettiderna ska förlängas, säger Kaj Björklöf.

Flytten till Läpp sker ändå tidigast våren 2022.

Oklart vart möbelaffären flyttar

Möbelaffären Maskus fastighetsdirektör Olli-Pekka Haimilahti kan inte ännu kommentera vad som händer med affären i Karis. Det är ännu oklart om det blir flytt till annat ställe i Karis eller en flytt bort från Karis.

Maskus hall blir stommen till nya Karis Järn.

Kaj Björklöfs syster Ella Damén, också hon köpman, blir däremot kvar i centrum av Karis. Hon äger den affärsfastighet där Karis Järn verkade i många år, före sin nuvarande plats i närheten av Karis järnvägsstation.

En kvinna och en man står framför kameran. Kvinnan har orange skjorta, mannen en lila.
Bildtext Företagarna och syskonen Ella Damén och Kaj Björklöf har vuxit upp i en företagarfamilj. Det var deras pappa som köpte järnhandeln i Karis och lät bygga den fastighet där Ella Damén i dag har sin affär.
Bild: Linus Westerlund / Yle

- Visst är det hemskt att se tomma butiksfastigheter i centrum, säger Ella Damén.

Hon tycker att centrum har snyggats upp på senare år och väljer därför att se positivt på framtiden med tanke på handel och vandel.

"Unga vuxna avgör hur centrum ser ut i framtiden"

Ella Damén har sysslat med sportartiklar, herr- och damkläder. I dag har hon specialiserat sig på leksaker och barnkläder.

- Inte trodde jag för tjugo år sedan när jag köpte fastigheten vid Köpmansgatan att det skulle bli knepigt att hitta hyresgäster. Affärssidan har ändrat, de små specialbutikerna har det nog svårt med sina pyttesmå lokaler.

Ella Damén säger att det är dagens unga föräldrar som bestämmer hur centrum ska se ut i framtiden.

- Jag minns själv som barn hur det fanns matbutiker i alla kvarter och i alla byar. Vi får se oss i spegeln. Om man slutar handla i butikerna så försvinner de, säger Ella Damén.

Här kan du höra hela intervjun med Kaj Björklöf och Ella Damén. Artikeln fortsätter efter arenaklippet.

Häng inte läpp i Läpp: Företagarsyskonen Ella Damén och Kaj Björklöf

9:56

Små mataffärer har försvunnit, och i stället planerar Varuboden-Osla att bygga en ny stormarknad i Läpp. Helt lätt har det inte varit att få tillstånd att etablera sig invid riksväg 25.

- Det har varit som ett maratonlopp, säger branschdirektör för markethandel, Bengt Vinberg, och ännu återstår flera kilometer tillägger han.

En man i vit- och blårutig skjorta. Utomhus, nära en väg. Vid en servicestation.
Bildtext Det har inte gått på räls att vilja bygga en stormarknad ett par kilometer från Karis järnvägsstation. Bengt Vinberg tror ändå att Varuboden-Osla är på slutrakan av ett långt maratonlopp genom diverse hinder.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Närings-, trafik- och miljöcentralen anser att det inte finns tillräckligt med köpkraft i regionen.

- Läpp är nog attraktivt för oss, säger Bengt Vinberg, samtidigt som han är orolig för att Raseborg inte växer befolkningsmässigt.

Exakt var i Läpp stormarknaden är tänkt att byggas är oklart. Det är också oklart när den byggs.

- Innan slutliga beslutet gör vi ännu noggranna kostnadskalkyler, säger Bengt Vinberg.

Här kan du höra hela intervjun med Bengt Vinberg. Artikeln fortsätter efter arenaklippet.

Häng inte läpp i Läpp: Branschdirektör Bengt Vinberg, Varuboden-Osla

6:22

Raseborgs stads beslutsfattare har däremot sagt ja till en stormarknad i Läpp.

- Jag tror nog köpkraften räcker till för både Läpp och centrum, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, också Karisbo.

En man med kort hår och pikéskjorta står ute. Sommar.
Bildtext Anders Walls hoppas att byggandet av en ny landsvägskorsning i Läpp kan köra igång redan i höst. Förutom statens tre miljoner euro kommer det att kosta staden minst en och en halv, kanske två miljoner euro att få en tryggare och smidigare infart och utfart till Karis.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Ett tvistefrö mellan Raseborgs stad och NTM-centralen har också varit huruvida affärsetableringar utanför centrum splittrar samhällsstrukturen.

- Det ska vara nära mellan boende och handel. Där har vi varit av olika åsikt, men en ny landskapsplan är på kommande och då kommer också beslutet på att det här området i Läpp inte splittrar samhällsstrukturen, säger Anders Walls.

Handelsområden med olika ändamål

Nina Wessberg är Karisbo och fullmäktigeledamot. Hon ser inget större problem med att affärer som kräver större utrymmen etablerar sig utanför centrum.

De säljer också varor där det oftast krävs att kunden kommer med egen bil, konstaterar hon.

En kvinna med långt blont hår uppsatt i knut. Ute. Sommar.
Bildtext Nina Wessbergs tidiga minnen från Läpp i Karis var när man tog sig ut till den då enda bensinstationen för att äta wienerschnitzel.
Bild: Linus Westerlund / Yle

- I centrum har vi tätbebyggelse med massor av höghus. Där bor människor som värdesätter att de kan promenera till frissan, blombutiken och gå på pizza, säger Nina Wessberg.

Wessberg ser hellre att det finns en stormarknad i Karis vid riksväg 25 än att Karisborna åker till stormarknaderna i Lojo och Kyrkslätt för att handla.

Här kan du höra hela intervjun med Nina Wessberg och Anders Walls, också vad de tänker om vägkorsningen i Läpp som får statliga pengar till bland annat en underfart. Artikeln fortsätter efter arenaklippet.

Häng inte läpp i Läpp: Karispolitikerna Nina Wessberg och Anders Walls

16:31

Hoppas på nya nischer i centrum

Ännu ett varv till centrum, trots att det är så att centrumföreningens ordförande, Louise Kjellberg kommer till Läpp för att intervjuas.

- Förstås är man lite orolig över planerna i Läpp. Som företagare i Karis skulle jag vilja att affärsverksamheten koncentrerades till centrum. Men det finns säkert en del positivt med att detaljhandeln flyttar ut, bland annat mera parkeringsplatser.

Louise Kjellberg säger att hon har en något romantisk syn av Karis där centrum skulle ha många specialaffärer.

En kvinna i svarta kläder står framför kameran.
Bildtext Louise Kjellberg är hantverkare och säger att coronavåren har gett henne mera arbete när människor vill rusta upp gamla möbler i stället för att köpa nytt.
Bild: Linus Westerlund / Yle

- Vi får se vad det blir av det i framtiden. Vi hoppas på nya företag med nya nischer och nya vindar.

Louise Kjellberg hoppas att politikern också fattar beslut som gör att folk gärna flyttar till Karis.

- Inte bara planer för att kunna bygga utan också bevara skolor och sådant som lockar barnfamiljer.

Här kan du höra hela intervjun med Louise Kjellberg.

Häng inte läpp i Läpp: företagare Louise Kjellberg, ordförande för centrumföreningen i Karis

9:09

Diskussion om artikeln