Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Social- och hälsovårdsministeriet: Besöksförbud på vårdhem var ett misslyckat drag

Från 2020
Äldre man sitter på en stol och tittar bort. I förgrunden ser man handtagen till en rollator.
Bildtext Justititeombudsmannens byrå fick under våren ta emot fler klagomål om äldre personers rätt att träffa anhöriga.
Bild: Mostphotos/Michael Erhardsson

Social- och hälsovårdsministeriet medger att det besöksförbud på äldreboenden som utfärdades i början av coronaepidemin var misslyckat. Rekommendationen som ministeriet gick ut med har lett till besöksförbud eller begränsningar som varit olagliga.

- En rekommendation kan inte förpliktiga till mer än lagen ger möjlighet till, och en rekommendation kan inte heller vara kategorisk. Vi borde genast ha betonat att var och en ska använda sitt omdöme, säger regeringsrådet Jaana Huhta vid Social- och hälsovårdsministeriet till STT.

Förra veckan tog biträdande justititieombudsman Maija Sakslin ställning till besöksförbuden och konstaterade att besök för äldre har förbjudits eller begränsats på ett olagligt sätt. Sakslins utlåtande gällde i första hand begränsningarna på vårdhem.

Justititeombudsmannens byrå fick under våren ta emot fler klagomål om äldre personers rätt att träffa anhöriga.

"Rekommendation och skyldighet inte samma sak"

Professor i statsförfattningsrätt Tuomas Ojanen är inte överraskad av Sakslins utlåtande.

- Det centrala är att rekommendationer och råd blandades ihop alltför mycket med skyldigheter och bestämmelser som baseras på lagstiftning. Vi har sett det hända också när det gäller exempelvis reserestriktioner, säger Ojanen till STT.

Jaana Huhta beklagar att begränsningarna påverkat äldre personer och deras anhöriga negativt. Hon säger att rekommendationerna som gavs i mars preciserades i mitten av april. I dem betonades frivillighet i besöksbegränsningarna.

Enligt Huhta hade det kommit fram att begränsningarna hade varit strängare än vad som var meningen.

- Vi fick kommentarer och uppgifter om att besöksbegränsningarna började ha negativ effekt på välmåendet hos de äldre, säger Huhta.

Professor Tuomas Ojanen i programmet A-talk.
Bildtext Professor i statsförfattningsrätt Tuomas Ojanen

Ojanen: Rätten till liv och hälsa väger mest

Det var aldrig meningen att direkt förbjuda besök på vårdhem, men Huhta konstaterar att ordvalet inte var lyckat.

- Men vi måste ta i betraktande att vi hade en allvarlig epidemi i mars och april. De begränsningar som rekommenderades kan ha spelat en avsevärd roll när det gäller att minska antalet dödsfall och allvarliga sjukdomsfall.

Social- och hälsovårdsministeriets misslyckade ordval är förståeligt, särskilt i början av epidemin, säger Tuomas Ojanen. Hälsa och liv är mänskliga rättigheter som väger mer än rätten till familjeliv eller besök.

- Det var viktigt att skydda hälsan i en situation där vi visste väldigt lite om hur coronaviruset sprids. Nu i efterhand kan man konstatera att det ledde till övertramp och fel, säger Ojanen.

Enligt Ojanen är det viktigt att se till att inte utfärda definitiva besöksförbud i framtiden, om det inte är absolut nödvändigt. Vid Social- och hälsovårdsministeriet är man inne på samma linje.

- Jag tror inte att någon vill ha en lagstiftning som möjliggör kategoriska besöksförbud, konstaterar Jaana Huhta.