Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Återhämtningsfonden får grönt ljus av rättslärda – anses inte bryta mot EU:s grundfördrag

Från 2020
Sanna Marin och rådsordföranden Charles Michel vid det föregående toppmötet i Bryssel den 13 december.
Bildtext Statsminister Sanna Marin har diskuterat med rådsordföranden Charles Michel om EU-budgeten och återhämtningsfonden. (arkivbild)
Bild: ISOPIX/All Over Press

Finland och några andra länder bad juridiska avdelningen vid EU-rådet utreda om planerna på att inrätta en jättelik återhämtningsfond är förenlig med EU:s grundfördrag. I dag kom beskedet om att fonden är förenlig med EU:s regler.

Enligt Yles uppgifter har Finland i dag fått ett svar från ministerrådet som visar att kommissionens förslag till en återhämtningsfond för krisdrabbade länder är förenlig med EU:s grundfördrag.

Det kan ändå bli aktuellt att justera förslaget till vissa delar, konstateras det i utlåtandet.

Kommissionen föreslår att man inrättar en fond på 750 miljarder som ska finansieras via lån som EU-länderna garanterar tillsammans.

Tanken är att de insamlade medlen ska fördelas till länder som lidit av coronakrisen i form av bidrag och lån.

Arrangemanget har allmänt setts som ett steg mot mer gemensamt ekonomiskt ansvar mellan medlemsländerna.

Samtidigt utgår EU:s regler från att unionens intäkter och utgifter ska vara i balans. Vidare kan medlemsländerna inte åläggas att ansvara för varandras skulder.

Unionens regler tillåter ändå avvikelser i samband med oväntade händelser som naturkatastrofer. Finland ville veta om dessa kriterier uppfylls i och med coronakrisen.

På basis av de preliminära svaren föreligger inget hinder för att inrätta återhämtningsfonden.

Som bäst förhandlar Europeiska rådets ordförande Charles Michel med medlemsländerna om en kompromiss om EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 och den tillhörande återhämtningsfonden som föreslås gå på 750 miljarder euro.

I dag förde Michel bilaterala samtal med statsminister Sanna Marin (SDP).

Tanken är att Michel ska lägga fram ett reviderat förslag inför EU-toppmötet i Bryssel den 17-18 juli.

Diskussion om artikeln