Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Våg av oönskade graviditeter att vänta i viruskrisens Indonesien

Från 2020
Indonesiska barn poserar för kameran. Många av dem visar olika tecken med fingrarna.
Bildtext Kvinnorna föder betydligt färre barn än förr i Indonesien. I fattiga trakter är familjerna ändå ofta stora, och i slummen och många byar kryllar av barn.
Bild: Björn Ådahl/Yle

Kampen mot coronaviruset har gjort det svårt att få tag på preventivmedel i det folkrika Indonesien. Betydligt fler födslar än vanligt antas därför äga rum nästa år, och oönskade graviditeter befaras bli vanliga i synnerhet bland de fattigaste indonesierna.

Ett sällsynt frimodigt budskap tutas nu ut i Indonesien. Det framförs från fordon försedda med högtalare i städer och tätorter i den väldiga huvudsakligen muslimska önationen.

– Ni kan ha sex så länge som ni använder preventivmedel. Det gäller att undvika graviditeter, heter det.

Fordonen kör omkring på uppdrag av Indonesiens familjeplaneringsbyrå. Kampanjen inleddes när byrån kom fram till att minst tio miljoner äkta par har slutat att använda preventivmedel.

– Det kan resultera i upp till 800 000 oönskade graviditeter. Preventivmedlen måste igen göras tillgängliga, för annars blir situationen ohållbar, konstaterar byråchefen, gynekologen Hasto Wardoyo, i tidningen Straits Times.

Hälsocentraler i nyckelroll, skräck förvärrar läget

Ungefär 70 procent av alla gifta kvinnor i fruktsam ålder besöker regelbundet hälsocentraler för att få preventivmedel. De som använder p-piller måste till exempel en gång per månad hämta nya tabletter från en central.

– På grund av viruskrisen har systemet slutat att fungera som det ska. En hel del hälsocentraler har varit stängda medan andra har kunnat ta emot bara en del av sina klienter, förklarar Hasto.

I många storstäder har de i regel anspråkslösa hälsocentralerna försummats för att koncentrera resurserna till sjukhus som har spelat en viktig roll i kampen mot viruset. I vissa fall har en del av personalen dessutom fått order om att stanna hemma för att undvika att viruset sprider sig.

Oklart virusläge skapar rädsla i Indonesien

Också hälsocentraler som har fungerat i vanlig ordning har distribuerat mindre mängder preventivmedel än förr. Hasto säger att det beror på att alltför många indonesier är rädda för att bli smittade ifall de besöker en hälsocentral, så de håller sig borta.

Fattiga drabbas, barnen lider

Familjer som klassificeras som fattiga är allra mest beroende av hälsocentralerna. Där behöver de inte betala för preventivmedlen, och de får också gratis rådgivning om familjeplanering.

Det befaras att antalet oönskade graviditeter nu ökar i synnerhet bland de fattiga indonesierna. I så fall kan presidenten Joko Widodo knappast förverkliga sitt mål om att halvera antalet undernärda barn under de följande fyra åren.

En svart T-skjorta med Indonesiens president som tryck och texten "Jokowi man of the people".
Bildtext Den populära presidenten Joko Widodo anses ha misskött viruskrisen. Antalet smittade är ändå förhållandevis lågt.
Bild: Björn Ådahl/Yle

Drygt 25 miljoner indonesier eller knappt tio procent av befolkningen lever under den officiella fattigdomsgränsen. I den här gruppen är en stor del av barnen undernärda.

Hela 30 procent av de indonesiska barnen lider dessutom av så kallade tillväxtrubbningar som beror på att de inte äter tillräckliga mängder näringsrik mat. De är inte direkt undernärda, men deras fysiska och i vissa fall också mentala utveckling kan hämmas i det långa loppet.

Ny ansträngning, framgångsrik planering

Familjeplaneringsbyrån har nu gått in för att dela ut preventivmedel direkt till människornas hem. Polisen har fått i uppgift att hjälpa till med distribueringen.

Byrån hoppas samtidigt kunna övertyga indonesierna om att börja använda kondomer. Kondomerna är billiga och allmänt till salu bland annat i snabbköp, men av någon anledning är de impopulära.

Sju indonesiska poliser står på rad i Indonesien. Två av dem visar tummen upp.
Bildtext Utanför städerna deltar polisen nu aktivt i försöken att hindra oönskade graviditeter. De hjälper till genom att distribuera preventivmedel till människornas hem.
Bild: Björn Ådahl/Yle

Reglerna har också förändrats så att kvinnor som använder p-piller på en gång kan få tabletter som räcker för flera månader i stället för bara en månad. Kvinnorna behöver därför inte besöka hälsocentralerna lika ofta som förr.

Familjeplaneringen har ett förhållandevis gott rykte i Indonesien. När programmet inleddes på 1970-talet födde kvinnorna i genomsnitt mer än 5,5 barn, men den siffran har nu utan några tvångsåtgärder sjunkit till 2,3.

Diskussion om artikeln