Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vårdare som smittats av coronavirus på jobbet kan få ersättning

Från 2020
Hoitaja.
Bildtext Arkivbild. Vårdare kräver ersättning för coronasmitta
Bild: Toni Pitkänen / Yle

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden har för första gången slagit fast att coronasjukdomen covid-19 i vissa fall kan anses vara en yrkessjukdom, och berättiga till försäkringsersättning.

Fram till slutet av den här månaden har nämnden behandlat 38 fall där man yrkat på att covid-19 är en yrkessjukdom. I 26 fall har nämnden accepterat argumenten och gått med på att beteckna covid-19 som yrkessjukdom.

I så gott som alla fall handlade det om vårdpersonal – sjukskötare och närvårdare – som sade sig ha smittats av coronaviruset på sin arbetsplats.

Bara i tre fall ansåg nämnden att det inte fanns tillräckliga bevis på att personen smittats via jobbet.

I nio fall kunde någon sjukdom inte konstateras.

Smitta i jobbet måste bevisas

Försäkringsbolagen behandlar fortfarande tiotals coronarelaterade skadeansökningar och Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden bistår med utlåtanden.

För att få ersättning av försäkringsbolaget krävs följande:

1. Arbetstagaren har diagnosticerats med coronavirus.

2. På personens arbetsplats ska det ha funnits kollegor eller klienter med coronasmitta, med vilka hen haft nära samröre med.

3. Coronasymtomen och den möjliga smittotidpunkten ska stämma överens med tanke på inkubationstiden.

4. Arbetstagaren ska inte i sin nära krets ha haft andra coronasmittade. Också andra smittkällor bör kunna uteslutas.

Försäkringsbolagen är inte tvungna att följa nämndens rekommendationer, men avviker sällan från nämndens riktlinjer.