Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Kommentar: Diskussionen om att legalisera snuset är ett lika säkert sommartecken som myggor och måsar - men det ska mycket till innan prillan blir laglig

Från 2020
Burkar med snus och Rikhard Husu.
Bildtext En annan fråga är om den sittande regeringen kan beskyllas för att sopa frågan om snuset under mattan, skriver Svenska Yles Brysselkorrespondent Rikhard Husu.
Bild: Antti J. Leinonen, Tony Pohjolainen /Yle

Diskussionen om att tillåta försäljningen av snus är en långkörare i den finlandssvenska samhällsdebatten. Det är ändå lite som talar för en legalisering under rådande omständigheter, skriver Svenska Yles Brysselkorrespondent Rikhard Husu.

Kraven på att tillåta försäljning av snus har blivit ett minst lika säkert sommartecken som myggor och måsar.

Svensk ungdom håller på traditionerna och gick nu i veckan ut med kritik mot Finlands inställning till snuset.

– Den stora efterfrågan på snus försvinner inte bara för att regeringen vill det, skriver förbundsordförande Frida Sigfrids i ett pressmeddelande.

Sigfrids hänvisar till att förbudet mot att sälja snus leder till att Finland går miste om miljoner i skatteintäkter årligen. Förbudet leder också till att det blir svårare att reglera bruket, resonerar Sigfrids.

– Snus är inte ofarligt och därför måste Finland kunna reglera bruket bättre än vi gör i dag. Det sker inte genom att sopa problemet under mattan.

Användningen av snus ökar - trots förbudet

Sigfrids har rätt i att försäljningsförbudet inte stoppar finländare från att använda snus.

Siffror från institutet för hälsa och välfärd THL visar att nio procent av männen i åldern 20-34 snusar. Överlag ökar andelen som snusar, medan intresset för tobaksrökning minskar.

En annan fråga är om den sittande regeringen kan beskyllas för att sopa frågan om snuset under mattan.

Om frågan sopades under mattan så skedde det snarast i samband med förhandlingarna om Finlands EU-medlemskap i början av 90-talet.

Sedan 1992 har snuset nämligen varit förbjudet på EU-nivå. Att snuset fortfarande får säljas i Sverige beror på att man lyckades komma överens om ett undantag från snusförbudet i medlemskapsförhandlingarna.

Skylt med texten Finland och Europeiska unionen.
Bildtext Snusförsäljningen upphörde på fastlandet då Finland blev medlem i EU.
Bild: Mostphotos

Möjligen hade Finland också kunnat förhandla sig fram till ett liknande undantag. Man valde ändå inte att i likhet med Sverige göra snuset till en knäckfråga i förhandlingarna.

Resultatet blev att snuset förbjöds på fastlandet i samband med EU-medlemskapet år 1995. På Åland fortsatte försäljningen av snus till 2003 då kommissionen hotade att dra Finland inför domstol om inte snusförsäljningen upphörde.

Det slutliga försäljningsstoppet blev impopulärt såväl på Åland som bland snusare på fastlandet som vant sig vid att köpa sitt snus i öriket.

Försök att ompröva beslutet har varit fruktlösa

Sedermera har man försökt ompröva beslutet att förbjuda försäljningen av snus.

I samband med behandlingen av EU:s tobaksdirektiv lämnade SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds in ett ändringsförslag som syftade till att tillåta försäljning i länder och regioner med tradition av att använda snus.

Förslaget röstades ändå ned av parlamentet.

Svenska tobaksjätten Swedish Match ser en marknad för snuset i de övriga EU-länderna och har vid två tillfällen försökt häva exportförbudet av snus till andra EU-länderna i domstol.

Man hänvisar till att exportförbudet av snus inte är motiverat i ett läge där EU:s tobaksdirektiv från 2014 godkänner nya tobaksprodukter som e-cigaretter.

Men i en dom från 2018 konstaterar EU-domstolen att det inte kommit fram omständigheter som talar för att exportstoppet ska luckras upp.

Det svenska undantaget får kritik

Samtidigt höjs röster för att slopa snusförsäljningen inom EU helt och hållet.

Gröna Europaparlamentarikerna Heidi Hautala anser att man på EU-håll borde reagera på de konsekvenser som snusförsäljningen får för Sveriges grannländer.

I en skriftlig fråga till EU-kommissionen hänvisar Hautala till att det svenska snusundantaget beviljades under förutsättning att den svenska regeringen säkerställer att snuset inte exporteras till andra länder.

Hautala vill att det svenska undantagstillståndet ska ses över med hänvisning till att förutsättningarna för undantagstillståndet inte uppfylls.

En ny möjlighet att se över snusets ställning i EU kommer nästa år då det nuvarande tobaksdirektivet ses över. Det är möjligt att förbudet att sälja snus i Finland tas upp till diskussion i det sammanhanget.

– Sannolikheten för att man ska skapa ett undantag för Finland är ändå minimala då man beaktar hälsoriskerna med snuset, säger Nils Torvalds.