Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Avfallsinsamlingsbilarna Otto och Romulus är snart på sommarturné igen: “Folk väntar på oss som på en efterlängtad glassbil”

Från 2020
En pojke som står framför en avfallsinsamlingsbil.
Bildtext Rosk'n Roll drar igång sin årliga sommarturné med insamlingsbilarna Otto och Romulus.
Bild: Milla von Konow / Rosk'n Roll

Efter en utebliven vårturné återvänder avfallsinsamlingsbilarna Otto och Romulus till Västnylands knutar.

Insamlingsbilarna har speciellt sommargästerna i åtanke när de åker till bland annat bryggor och torg.

Otto och Romulus turnerar året om, men i år blev deras vårrunda inställd på grund av coronapandemin.

Det är många som vill tippa skräp i bilarna

Transportchef Kaj Karlstedt tror att människor har sparat sitt skräp från våren i väntan på sommarturnén.

- Folk väntar på oss som på en efterlängtad glassbil, säger Kaj Karlstedt.

En skallig man som står framför gamla tvättmaskiner.
Bildtext Kaj Karlstedt berättar att insamlingsbilarna inte tar emot gamla kylskåp, de måste man själv föra till avfallsstationen.
Bild: Ellen Forsström / Yle

Otto tar emot farligt avfall såsom gammal målarfärg och batterier. Romulus tar emot metallavfall.

Farligt avfall bör föras till insamling

Transportchef Kaj Karlstedt berättar att de vill ha bort det farliga avfallet från vanligt avfall och uppmanar därför människor att använda insamlingsbilarnas tjänster.

- Vi vill att allt skräp ska bli ändamålsenligt behandlat, det är inte bra om farliga avfall eller metallavfall hamnar i blandavfall, påminner Kaj Karlstedt.

En gammal sprayburk med farligt avfall
Bildtext Farligt avfall måste noga sorteras på avfallsstationen. Det uppmanas att man märker ut vad det finns i en förpackning innan man hämtar den till insamlingen.
Bild: Ellen Forsström / Yle

Bilarna börjar turnera 6 juli i Hangö och avrundas 22 juli i Vichtis. Däremellan stannar bilarna på olika ställen omkring i Västnyland.

Det är avgiftsfritt att lämna sitt skräp i bilarna, ifall du kommer med något som bilarna inte kan ta emot måste du åka till en av avfallsstationerna.

Två bilar med släpkärror fulla med avfall.
Bildtext Karlstedt säger att många av deras kunder för gammalt skrot från vinden eller källaren till sortering.
Bild: Ellen Forsström / Yle
En gammal tv som ligger i avfallssorteringen.
Bildtext Tv-apparater tas inte emot i insamlingsbilarna, dem måste man själv föra till avfallsstationen.
Bild: Ellen Forsström / Yle

Rosk’n Roll har en ny avfallsstation i Horsbäck dit man kan föra det skräp som inte tas emot i bilarna. De tar emot nästan allt som kommer från hushållen.

Fanns behov för större avfallsstation

Avfallsstationen i Horsbäck ersätter nu den gamla avfallsstationen som förr låg något kvarter bort. Karlstedt förklarar att de behövde en större station och vill satsa på egen kundbetjäning.

- Vi har förr endast skött vissa av våra stationer, andra har skötts av utlokaliserade företag som har haft hand om servicen, berättar Karlstedt.

- Med den här nya stationen ville vi också garantera en likadan kundbetjäning på alla våra stationer, fortsätter Karlstedt.

Kundbetjäning viktigt

Det är viktigt för företaget att kunderna ska ha en smidig upplevelse på avfallsstationen.

Kristian Lagerroos arbetar på Horsbäcks station med att ta emot kunderna och förklara vart de ska föra sitt skräp.

- Att man inte ser eller har kunskap om konsekvenserna, betyder inte att de inte existerar. Även det minsta som man kan göra hjälper till, kommenterar Kristian Lagerroos vikten av sortering.

En ung man i gul arbetsskjorta som står framför avfallssorteringskärl.
Bildtext Kristian Lagerroos berättar att han själv lärt sig mycket om avfallssortering genom sitt arbete på företaget.
Bild: Ellen Forsström / Yle

Att låta bli att sortera har konsekvenser

Lagerroos vill uppmana människor till att börja sortera sitt skräp. Han anser att det finns stor skada i att inte vara medveten om sitt eget handlande.

Mer info om Ottos och Romulus tidtabeller, samt Horsbäcks avfallsstation och vad de tar emot hittar du på Rosk’n Rolls webbplats.

Många styr stegen mot Horsbäck efter att de tömt vinden

6:01

Otto tar emot sommargästernas farliga avfall i Västnyland och Romulus tar hand om metallskrot

5:17