Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Finskspråkiga skolor kan slås ihop i Vörå – förslaget delar åsikter

Från 2020
En vit skolbyggnad på en backe.
Bildtext Rejpelt skola föreslås vara ny adress för de finskspråkiga eleverna från och med 2021.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Från och med hösten 2021 kan de finskspråkiga eleverna i Vörå flytta in i Rejpelt skola. Det förslaget ska kommunstyrelsen ta ställning till på sitt möte på måndag.

I nuläget finns två finskspråkiga skolor i Vörå, Pettersbacka skola och Oravais finska skola. Båda har de senaste åren lidit av minskande elevantal.

I slutet av vårterminen hade Pettersbacka skola 25 elever och Oravais finska skola 15. Dessutom är Pettersbacka skola i behov av en renovering.

På måndag tar kommunstyrelsen ställning till ett förslag att de båda finska skolorna flyttar in i Rejpelt skolas utrymmen. Rejpelt skola kommer att stängas hösten 2020.

En sammanslagning skulle göra att vi kan utnyttja lärarresurserna bättre och skapa en starkare skola.

― Tom Holtti, vikarierande kommundirektör i Vörå

Syftet är att stärka den finskspråkiga undervisningen i Vörå. Utöver det skulle en sammanslagning innebära att kommunen sparar drygt 150 000 euro per läsår.

– Den finskspråkiga undervisningen är i nuläget splittrad på två enheter. En sammanslagning skulle göra att vi kan utnyttja lärarresurserna bättre och skapa en starkare skola, säger vikarierande kommundirektör Tom Holtti, som har hållit i beredningen av förslaget.

Tom Holtti
Bildtext Vörås vikarierande kommundirektör Tom Holtti.
Bild: Yle/Roy Fogde

Enligt en uppskattning skulle den nya finskspråkiga skolan i Rejpelt ha ett trettiotal elever läsåret 2021–2022.

En del av föräldrarna till elever i Pettersbacka skola har meddelat att de hellre placerar sina barn i skola i Kauhava, ifall sammanslagningen blir av.

Vörå en kommun också för finskspråkiga

Suvi Kytösmäki är rektor för Pettersbacka skola. Hon lyfter fram att den naturliga platsen för en finskspråkig skola i Vörå är i Pettersbacka, där en stor del av kommunens finskspråkiga invånare bor.

– I Rejpelt finns inte den finskspråkiga omgivningen på samma sätt, säger Kytösmäki.

Hon säger att tanken i sig är god, men hon ser inte att en sammanslagning skulle stärka den finskspråkiga undervisningen i kommunen.

Vi vill vara en kommun också för de finskspråkiga.

― Simo Saarijärvi, rektor för Oravais finska skola

Oravais finska skolas rektor, Simo Saarijärvi, konstaterar att något måste göras om man vill kunna ha kvar undervisning på finska i Vörå.

– Det är inte lätt att ordna minoritetsspråkundervisning. Vi vill vara en kommun också för de finskspråkiga.

Han säger att situationen i de finskspråkiga skolorna i Vörå är speciell; Pettersbacka är en minoritetsspråkskola, medan Oravais finska skola främst har elever från flyktingförläggningen i Oravais.

Han tror att en sammanslagning kan ha positiva effekter.

– Det är mycket på gång inom skolväsendet, och man måste ha tålamod. Helhetsbilden är det viktigaste.

”En vinn-vinn-situation”

Tom Holtti ser det som bättre att kommunen gör något i god tid, innan elevantalen i de finskspråkiga skolorna blir för lågt.

– Det är inga roliga beslut, skolstängningar väcker alltid känslor. I det här fallet är det ändå en vinn-vinn-situation, säger han.

En vit skolbyggnad på en backe.
Bildtext Rejpelt skola stänger hösten 2020.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Att det redan finns utrymme för de finskspråkiga eleverna i Rejpelt skola är en av fördelarna. Dessutom sparar kommunen in en del på skolskjutsar.

– Karvsor skulle ha varit den ideala placeringen för skolan, men som det ser ut nu är Rejpelt det bästa alternativet.

Ifall förslaget godkänns kommer man att utvärdera Rejpelt skolas skick. Efter det har man ett års tid att åtgärda eventuella brister innan eleverna flyttar in hösten 2021.

Diskussion om artikeln