Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bristande svenska i Sjundeå kommun - finska fullmäktigemöten och översättningsfel

Från 2020
Uppdaterad 29.06.2020 09:09.
Ett rött tegelhus som är Sjundeås kommunhus.
Bildtext Det finns bland annat problem med sammanträdesmaterial och behandling av ärenden vid sammanträdena, enligt motionen. På bilden Sjundeå kommunhus.
Bild: Marica Hildén / Yle

Kommunstyrelsen i Sjundeå ska på måndag (29.6) ta ställning till en motion om att förverkliga de språkliga rättigheterna vid beslutsfattandet. Den rapport som var uppe i fullmäktige för en vecka sedan, ger en alltför rosig bild av tvåspråkigheten, enligt motionen, eftersom rapporten nästan inte alls har sett på hur tvåspråkigheten fungerar i beslutsfattandet.

Kommunfullmäktige förutsatte i måndags (22.6) att de olika avdelningarna i kommunen arbetar för en fungerande tvåspråkighet.

Det gäller att arbeta fram en äkta tvåspråkig verksamhetskultur på avdelningarna och i kommunens olika organ. Dessutom ska kommunen ta tag i brister som har upptäckts gällande tvåspråkigheten.

Förvaltningsplanerarna i de fyra avdelningarna (förvaltning, grundtrygghet, bildning, tekniska) har svarat på en förfrågan om tvåspråkigheten i kommunen.

Inom grundtrygghetsavdelningen händer det att informationen på kommunens webbplats publiceras senare på svenska än på finska.

Brist på svenska skyltar

Det finns också delvis brister i hur avdelningen använder svenska på skyltar och anslagstavlor och i elektroniska blanketter och på visitkort.

Också vid inskolning, i personalens interna nät och gällande annan information fungerar det bara delvis på svenska inom grundtrygghetsavdelningen.

Delvis erbjuder avdelningen personalen språkutbildning i svenska och finska. Bara delvis beaktas service på svenska då avdelningen upphandlar tjänster.

I förvaltningsavdelningen planeras språkutbildning för personalen anpassad till arbetsuppgifterna för hösten 2020.

Internt nät på finska för tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen erbjuder inte personalen språkutbildning, men goda kunskaper i svenska är önskvärd då personal rekryteras.

Arbetsgemenskapen på tekniska avdelningen är i huvudsak svenskspråkig.

Det interna nätet fungerar mestadels på finska, uppger tekniska avdelningen.

Inom bildningsavdelningen finns inga större brister gällande svenskan.

I Sjundeå är det kommunens översättare som fungerar som ansvarsperson gällande nationalspråken.

För rosig bild av tvåspråkigheten

Kommunstyrelsen i Sjundeå ska på måndag (29.6) ta ställning till en motion om att förverkliga de språkliga rättigheterna vid beslutsfattandet. Den rapport som var uppe i fullmäktige veckan innan (22.6) ger en alltför rosig bild av tvåspråkigheten, enligt motionen, eftersom kommunen i förfrågan till förvaltningsavdelningen nästan inte alls har sett på hur tvåspråkigheten fungerar i beslutsfattandet.

Det är den socialdemokratiska fullmäktigegruppen och Vänsterförbundets fullmäktigegrupp som har lämnat in en motion i saken.

Finska fullmäktigemöten och översättningsfel i texterna

I praktiken fungerar fullmäktigearbetet i Sjundeå bara på finska, enligt motionen.

Det finns bland annat problem med sammanträdesmaterial och behandling av ärenden vid sammanträdena, enligt motionen. Det har upprepade gånger varit fel i översättningarna i föredragningslistorna.

Förslaget är i synnerhet att det skulle finnas tillräckliga resurser för översättningsarbete och att fullmäktigemötena ska vara tvåspråkiga antingen med hjälp av translatorn eller med någon annan lösning.

Diskussion om artikeln