Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens Fiskarförbund fick stort understöd av staten – kartlägger fiskens lekplatser i kustområdet

Från 2020
Pärrinkoski Tampereella.
Bildtext En bäck. Arkivbild
Bild: Antti Eintola / Yle

Över 300 mindre vattendrag längs den österbottniska kusten kartläggs som bäst. Syftet är att inventera fiskens lekplatser och Österbottens Fiskarförbund har fått 60 000 euro i stöd av Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Stödet på 60 000 euro är medel som staten samlat in i form av fiskevårdsavgifter. Det är sammanlagt 95 projekt i hela landet som beviljats stöd, i de allra flesta fallen är stödsumman under tusen euro. Stödet till Österbottens Fiskarförbunds projekt "Kustnära småvatten som fisklekplatser" är det enskilt största i hela landet.

Marina Nyqvist
Bildtext Marina Nyqvist, verksamhetsledare vid Österbottens Fiskarförbund.
Bild: Yle/Markus Bergfors

– Vi karterar ungefär 350 vattendrag längs kusten, säger Marina Nyqvist som är verksamhetsledare vid Österbottens Fiskarförbund.

Projektet inleddes redan år 2018, och för flera av vattendragen har man nu två års olika vattenprover att jämföra med.

– Generellt kan jag säga att vattenkvaliteten har överraskat positivt. Vi har haft torra somrar och snöfattiga vintrar, men vattnet har överlagt inte blivit särskilt surt, säger Nyqvist, som tillägger att någon egentlig analys inte gjorts ännu eftersom arbetet är pågående.

Uppdaterar rapport, klart om ett år

Arbetet ska utmynna i en uppdatering av en tjugo år gammal rapport på samma tema.

– Vi karterar vattendragen för vandringshinder, vegetation och förändring under tjugo år. Vissa vattendrag har vuxit igen medan andra kan ha tillkommit, säger Nyqvist.

Vandringshindren kartläggs inte bara för den lekande fisken som går upp i vattendragen, utan också hur läget är senare på sommaren när ynglen ska ut ur gölarna, då kan vegetationen utgöra ett problem.

Projektet ska vara klart före sista september nästa år.

Diskussion om artikeln