Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Naturmöten: Ta del av den sydösterbottniska naturens särdrag - Hans Hästbacka beskriver ett liv i naturen

Från 2020
Uppdaterad 01.07.2021 19:35.
Hans Hästbacka går i skogen.
Bildtext Hans Hästbacka i den sydösterbottniska terrängen.
Bild: Ilse Klockars

När Hans Hästbacka får välja ett utflyktsmål i Sydösterbotten väljer han att träffas vid Tegelbruksbacken och Norrfjärdens naturstig i Kristinestad. Han är känd som en av experterna i radioprogrammet Naturväktarna och har även författat otaliga böcker och artiklar om naturen i Österbotten.

– Jag vill beskriva naturen och upplevelserna där, framför allt är jag intresserad av vardagsnaturen, den som alla människor kan ta del av, säger Hans Hästbacka.

Porträttbild på Hans Hästbacka
Bildtext Hans är bland annat bekant som expert i Naturväktarna
Bild: Ilse Klockars

– Jag har bott i Närpes i över trettio år och det har varit naturligt att berätta om närnaturen, istället för att resa land och rike runt.

Barndomens tidiga intresse för humlor och gråsuggor utvecklades till biologistudier och ett långt yrkesliv som folkbildare i frågor om flora och fauna. Sammanlagt 14 böcker har det blivit, de flesta med en gemensam nämnare.

– Det har blivit mycket skärgård och kustnatur, jag är skärgårdsfrälst. Mina föräldrar köpte en sommarstuga i Närpes 1962. På den tiden for man till stugan den första juni och tillbaka till stan sista augusti. Jag blev nog präglad av skärgårdsnatur, den är min främsta livsmiljö, säger Hans Hästbacka.

Särdragen i den sydösterbottniska naturen

Naturstigen i Kristinestad löper vid Tjöck å och består av frodig lundmark med al och rönn, blommande torrängar och grandominerad lundskog. Den cirka 5 kilometer långa stigen är perfekt för en dagsutflykt och ett ypperligt ställe att bekanta sig med särdragen i den österbottniska naturen.

En stig som följer ett stängsel på en sommaräng.
Bildtext Naturstigen i Kristinestad går genom frodiga ängar.
Bild: Ilse Klockars

– Det är ett omväxlande område och ger en ganska god presentation av många österbottniska landhöjningsområden och deras särdrag, konstaterar Hans.

– Tjöck å är en typisk mörk och grund österbottniskt å som ger liv åt det här området. Tegelbruksbacken är en torrmarksäng, som har varit Kristinestadsbornas allmänning där de fått ha sina kor på bete. Nu bevaras den genom att hålla får på bete, så att ängsväxterna skall klara sig och ge liv åt fåglar och många fjärilar, fortsätter Hans.

Väl ute på ängen sätter sig Hans Hästbacka och imiterar göken som hörs i omgivningen. Och mycket snart kommer det en amper gök flygande redo att försvara sitt revir mot inkräktaren.

Hans Hästbacka lockar på djur.
Bildtext Hans imiterar gökens läte.
Bild: Ilse Klockars

– Kulturlandskapen är otroligt viktiga, det finns ungefär 400 hotade arter i kulturlandskapen och det är bra att vi kan bevara så mycket som möjligt, det är en del av den biologiska mångfalden.

– Den österbottniska naturen är en landhöjningsnatur, alltså ett ungt land. Olika successionstadier av skog som växer fram på nytt land. Där hav och land möts finns det alltid ett rikt fågel- och djurliv och det är fascinerade och trevligt, konstaterar Hans Hästbacka.

Besök Lauhanvuori nationalpark

För den som vill vistas lite längre i naturen och uppleva en totalt annorlunda natur rekommenderar Hans Hästbacka ett besök i Lauhanvuori nationalpark i Storå som är grannkommun till Kristinestad.

Området kallas även för västra Finlands Lappland och även här kan man se spår av inlandsisen bland annat i form av forna strandvallar och stenåkrar eller så kallade djävulsåkrar.

En skylt i grånat träd med texten luontopolku och naturstig.
Bild: Ilse Klockars

– Vill man vandra längre och se annorlunda natur är Lauhanvuori nationalpark med varierande längder på naturstigar och övernattningsstugor ett väldigt fint område.

– Naturen består av karga tallmoar och Lauhanvuoris topp på 231 meter över havet är en liten frodig plätt som alltid stuckit upp ur havet. Där finns djävulsåkrar samt källor och bäckar med kristallklart vatten, beskriver Hans Hästbacka.

Vill förmedla omtanke om naturen

Hans Hästbacka har ett långt liv av upplevelser och betraktelser i naturen, men vilket är enligt honom själv det viktigaste han vill förmedla?

– Det är förstås omtanken om naturen och naturens mångfald, som också människan är beroende av. Vi människor beskattar naturen hårt och gör den fattigare och ensidigare. Det är en dålig utveckling. Ju mera mångfald vi kan återskapa och framför allt bevara, desto bättre. Naturen mår bra att vara mångfaldig och det gör vi människor också, betonar han.

Lilafärgade klöverblommor
Bildtext Årstidernas växling bjuder på praktfulla färger.
Bild: Ilse Klockars

Årstidernas naturliga förändring och rytmen i naturen är något han gärna ser att vi människor kunde återinföra i våra liv.

– Alla årstider har sitt att ge och varje årstid har sin egen stämning. En del är vilda och fulla med liv och andra är lugna. Lever man med i den rytmen mår man bra själv också. Så lever ju inte samhället förstås, eftersom det inte är uppbyggt enligt årstider. Men vi människor kan själva mera välja årstidernas rytmer och trivas med dem, säger Hans.

Fredade naturområden räddningen för naturen

Erfarenheten har enligt Hans Hästbacka gett vid handen att fredning är det enda sättet att bevara naturen. I kampen mellan naturvärden och exploatering är det annars den ekonomiska vinningen som går segrande ur mötet mellan olika intressen.

Hans Hästbacka på huk fotograferar blommor.
Bildtext Kameran är aldrig långt borta.
Bild: Ilse Klockars

– Alla naturstycken som vi kan freda och bevara är oerhört värdefulla. All annan mark och skog exploaterar människan mer eller mindre. Grunden är nog att fredning är räddningen för naturen.

– I både Närpes och Kristinestad gjordes i tiden strandgeneralplaner, där delar av skärgården reserverades för sommarstugor medan yttre skärgården fick byggförbud. Det tycker jag är en bra kompromiss; i utskärgården häckar fåglar och det är bra att den är fredad, konstaterar Hans Hästbacka.

Hans Hästbacka på en bro och tittar uppåt.
Bildtext Ibland behöver man lyfta blicken en aning trots allt det fina som sträcker ut sig framför en.
Bild: Ilse Klockars

Inte minst coronakrisen har visat att vi människor behöver naturen. Nu mera än någonsin.

– Människan har alltid mått bra av att vistas i naturen. Idag är naturvistelser och skogspromenader till och med en vårdform inom hälsovården och det säger ju något om hur mycket människan behöver naturen, avslutar Hans Hästbacka.

Naturmöte med Hans Hästbacka: Ta del av den sydösterbottniska naturens särdrag

11:51

I serien Naturmöten möter vi åtta olika personer med en stark relation till naturen. De delar med sig av tips och berättar om vad naturen betyder för dem. Redaktör för serien är Ilse Klockars.

Karta över Finland med Kristinestad och Lauhanvuori markerat.
Bild: Henri Salonen

Hans Hästbackas tips för naturstigar i Sydösterbotten:

Dagstur:
Tegelbruksbackens-Norrfjärdens naturstig, Kristinestad
Naturstigen i Kristinestad löper vid Tjöck å och består av frodig lundmark, blommande torrängar och grandominerad lundskog. Stigen är 4,7 km lång.

Övernattningstur:

Lauhanvuori nationalpark
Lauhanvuori nationalpark lämpar sig väl för dagsutflykter och tältning. Från toppen av det högsta berget i Västra Finland öppnar sig ett väldigt landskap. Det finns ca 10 km markerade leder på området.

Diskussion om artikeln