Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Coronakrisen i centrum – förväntningarna höga då Tyskland tar över ordförandeklubban i EU

Från 2020
Porträtt på kvinna i rött som håller tal.
Bildtext Tysklands EU-ordförandeskap är Angela Merkels sista stora projekt.
Bild: AFP / Lehtikuva

Det är en svår uppgift Tyskland står inför när landet i dag tar över ordförandeskapet inom EU. Hanteringen av coronakrisen har högsta prioritet och de kommande sex månaderna kan på många sätt bli avgörande med tanke på EU:s framtid.

– Vi tar över ordförandeklubban i en situation som den Europeiska unionen aldrig tidigare har upplevt. Coronakrisen hotar vår hälsa och har enorma ekonomiska och sociala följder, säger förbundskansler Angela Merkel.

Också centrala europeiska landvinningar som fri rörlighet och öppna gränser är enligt Merkel inte längre något självklart.

Som mål för det tyska ordförandeskapet gäller därför att gemensamt göra Europa starkt igen.

– Vi vill bland annat få den europeiska ekonomin på fötter och därför är det nu viktigt att vi så snabbt som möjligt kommer överens om en långtidsbudget och andra åtgärder för återuppbyggnaden, säger Merkel.

Central för återuppbyggnaden är den så kallade återhämtningsfonden på planerade 750 miljarder euro.

Kursändring om gemensamma lån

Där Tysklands och Merkels Europapolitik hittills har präglats av att framför allt ta tillvara egna ekonomiska intressen är Tyskland nu berett att gå in för de gemensamma lån som behövs för fonden.

Ett steg som inte väcker kritik endast i EU-länder som Sverige och Danmark, utan också inom Merkels kristdemokratiska parti där man allt sedan finanskrisen har varnat för att tyska pengar på det här sättet landar i Sydeuropa. Finland är inte heller berett att acceptera kommissionens förslag till återhämtningsfond utan villkor.

Merkels plötsliga kursändring på den här punkten hänger säkert ihop med en oro över EU:s framtid, men också med det faktum att hon är på slutrakan av sin karriär som förbundskansler.

Det tyska ordförandeskapet är för henne det avslutande projektet och då hon inte ställer upp i valet om ett drygt år kan hon, som det nu verkar, också gå in för bland tyskarna mindre populära lösningar.

– Vi vet att förväntningarna på ordförandeskapet är synnerligen höga. Vårt mål är att försöka se till att vi alla kommer ur krisen, samtidigt som vi förbereder Europa för framtiden, säger Angela Merkel.

Förutom att hantera följderna av coronakrisen ligger det tyska ordförandeskapets tyngdpunkter på klimatskydd, digitalisering och på att stärka Europas roll i världen.

Under den kommande sexmånadersperioden, innan Portugal tar över ordförandeskapet, ska man också avsluta förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Diskussion om artikeln