Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hälsogårdar läggs ner, personalen permitteras och minskar med 40 personer - det är förslaget efter Lovisa stads samarbetsförhandlingar

Från 2020
Uppdaterad 01.07.2020 12:52.
En man i kostym sitter på en skrivbordsstol. Bakom honom syns tavlor och vimplar.
Bildtext Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom hoppas att ledningens förslag på inbesparingar räcker till.
Bild: Yle/Leo Gammals

Permitteringar och en kraftig personalminskning samt nedlagda hälsogårdar och skolor. Det är åtgärder som Lovisa stads ledning föreslår efter intensiva samarbetsförhandlingar.

Personalen permitteras i tre veckor och minskas med 40 personer med pensionsavgångar och genom att inte besätta vakanser. Forsby hälsogård och Lappträsk hälsogård stängs och Haddom skola läggs ner.

- Förslaget går i korthet ut på att vi minskar på antalet arbetstillfällen med att utnyttja pensioneringar, naturlig avgång och vissa omplaceringar. Antalet arbetstagare ska minska med dryga 40 personer, men ingen sägs upp i det här skedet, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

I förhandlingarna behandlades besparingsmöjligheter inom stadens olika verksamheter. Utgående från det här har ledningen utarbetat ett balanseringsprogram för ekonomin för åren 2020–2022.

Hälsogårdar och skola ska läggas ner, igen

Förslag till sparobjekt har delats in i tre olika kategorier: inskränkning av servicenätet, personalkonsekvenser och -minskningar samt inskränkningar i tjänsteproduktionen och övriga besparingar.

Det här innebär bland annat att Forsby hälsogård och Lappträsk hälsogård stängs och Haddom skola läggs ner.

- Jo, gamla förslag listas nu på nytt för att om man måste hitta inbesparingarna i servicenätet så har vi helt enkelt inte bättre förslag att komma med än de här. Ska vi få ihop inbesparingar på flera miljoner så har vi inte så många alternativ, säger Oker-Blom.

Avsikten är att lägga ner hälsogård och skolan inom kort för att samtidigt kunna genomföra en del av de minskningar som sker genom naturlig avgång redan 2020.

Kostnadsbesparingen i balanseringsprogrammet uppgår uppskattningsvis till sammanlagt 5,7 miljoner euro 2020–2022.

Därefter uppskattas de strukturella besparingarna uppgå till 2,4 miljoner euro på årsnivå.

- Vi har en del att uppnå innan vi kommer till målsättningen på tre miljoner, men det här är ganska nära.

Resten av åtgärderna ska genomföras före utgången av 2021, så att de kostnader som tyglas genom minskningar huvudsakligen har kunnat utelämnas i budgeten för 2022 och besparingen realiseras till fullt belopp det året.

Personalen permitteras i tre veckor

Ledningen föreslår också en permittering av nästan hela personalen för tre veckor.

- En lejonpart av alla anställda skulle permitteras på tre veckor och det fördelar vi på en ganska lång period under innevarande och nästa år. Alla permitteras bara en gång, inte så att man får ta permitteringen i flera delar.

Slopa tillägg till hemvårdsstödet

Inskränkningarna i tjänsteproduktionen och övriga besparingar innefattar bland annat att slopa utbetalning av kommuntillägg till hemvårdsstödet.

Dessutom minskas antalet fastigheter som är i stadens ägo och köpta tjänster inom fastighetsskötseln minskas avsevärt.

Ledningsgruppen har varit enig

När en stad är tvungen att förhandla om och fatta beslut om besparingar under en längre tid kan det naturligtvis tära på humör och tålamod. Oker-Blom tycker ändå att stämningen i arbetsgruppen varit god.

- Nog har den varit konstruktiv hela tiden och nu i och med att kompromissförslaget blev ett där ingen regelrätt sägs upp.

Oker-Blom betonar att sista ordet är ännu inte sagt då den politiska behandlingen nu börjar.

- Men vi var eniga och överens om att det här är mindre illa än alla alternativ. Det här svider, men tråkigare är nog direkta uppsägningar och med ett sådant sparmål att vi når balans så måste vi nog vara mycket nöjda.

Lovisa stads balanseringsprogram för ekonomin 2020–2022 behandlas av stadsstyrelsen 2.7.2020 och av stadsfullmäktige 9.7.2020.

Artikeln uppdaterad 1.7 kl 12:51. Hälsocentraler ändrades till hälsogårdar i rubriken och Lappträsk hälsostation ändrades till Lappträsk hälsogård.

Diskussion om artikeln