Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Stadshus som stått tomt i över tio år är ett steg närmare rivning, men sista ordet behöver ännu inte vara sagt: "Jag är mycket förvånad över beslutet"

Från 2020
Skallig man som sitter på ett bord fullt med papper.
Bildtext Bjarne Häggman är ordförande för Pro Esbo som vill bevara stadshuset.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Esbo stadshus är ett steg närmare rivning. Miljöministeriet förkastade på tisdagen ett besvär om att skydda huset. Huset har stått tomt i över tio år. Bjarne Häggman som vill bevara huset anser att en rivning har negativa effekter på miljön och att huset istället borde vara öppet för invånarna.

Föreningen Pro Esbo, där Häggman är ordförande, anser att stadshuset bör skyddas enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen förkastade tidigare föreningens krav och därför besvärade sig föreningen till miljöministeriet.

Enligt miljöministeriet finns inga förutsättningar för att skydda huset enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet. Därmed agerade inte NTM-centralen lagstridigt när man ansåg att huset inte ska skyddas.

Uttalande i tidningsintervju gjorde inte överinspektör jävig

Föreningen Pro Esbo ansåg att NTM-centralens behandling av deras besvär inte var opartisk. Orsaken var att en överinspektör vid NTM-centralen i en intervju för Länsiväylä sade att stadshuset inte kommer att skyddas som föreningen vill.

Enligt miljöministeriet gjorde överinspektörens uttalanden inte honom jävig. Ministeriet anser att hans uttalande bara var i linje med de beslut som tidigare fattats angående skyddande av stadshuset.

Huset har stått tomt sedan 2008 då personalen flyttade ut efter att en del fått symptom som tydde på dålig inomhusluft.

[[section type=full-width]]

[[section]]

"Vi är redo att börja riva genast"

Tekniska direktören i Esbo, Olli Isotalo, säger att staden är redo att börja riva stadshuset genast då miljöministeriets beslut vunnit laga kraft.

- Vi är redo att börja riva när vi har tillstånd för det. Vi har en längre tid väntat på beslutet. Det har räckt länge, men vi är nöjda över att det äntligen gavs, säger Isotalo.

Efter att stadshuset har rivits går staden vidare med att planlägga tomten.

Miljöministeriets beslut kan ännu överklagas till förvaltningsdomstolen, vilket betyder att beslutet ännu inte har vunnit laga kraft. Besvärstiden är 30 dagar och om inget besvär görs inom den tiden kan stadshuset börja rivas på hösten 2020.

Skräp på golvet i en hall.
Bildtext Yle Huvudstadsregionen besökte det tomma stadshuset i december 2019. Så här såg det då ut i huvudentrén.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Mycket förvånad"

Hur det blir med ett överklagande till förvaltningsdomstolen är ännu oklart. Ordförande för föreningen Pro Esbo Bjarne Häggman säger att man ska ta ställning till det på ett möte senare.

Angående miljöministeriets beslut om att förkasta deras besvär säger han:

- Jag är mycket förvånad över att ministeriet anser att lagen om skyddande av byggnadsarvet inte kan tillämpas på stadshuset. Föreningen anser att kulturvärden bör bevaras och hela omgivningen kring stadshuset har ett historiskt värde, säger Häggman.

Häggman lyfter också upp vilka skadliga miljöeffekter en rivning av stadshuset kan ha.

- Det värsta med tanke på utsläpp är att riva ett hus som kan användas och sedan bygga nytt. Tjänstemännen borde ta förnuftet till fånga, säger Häggman.

På vilket sätt kan stadshuset användas?

- Det kan öppna för invånarna i Esbo och användas på ett mångsidigt sätt.

Också ämbetshuset på tomten bredvid ska rivas

Genom åren har olika initiativ för att ha verksamhet i stadshuset gjorts. Men staden vill riva huset och istället ska man på tomten bredvid stadshuset bygga ett hus för Esboborna.

Det ska enligt planen bli en allaktivitetsbyggnad med ett servicetorg där det ska vara lätt att sköta ärenden. I huset ska också finnas möteslokaler för beslutsfattare och invånarsamarbete samt arbetsrum för stadens personal.

Huset ska börja byggas 2023, men innan dess ska ämbetshus 2, som nu finns på tomten, rivas.

- Stadshuset och ämbetshus 2 kan rivas samtidigt. Det kan finnas fördelar med det eller så förorsakar det dubbel skada, säger tekniska direktören Olli Isotalo.

Diskussion om artikeln