Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

“Strängt taget är den ingen tunnel utan tre broar” - Full rulle i Hangös nya underfart som ska göra det tryggare att ta sig över stadens farligaste korsning

Från 2020
Personer vid en underfart
Bildtext Hangös nya underfart står klar, och resultatet är över förväntan. Från vänster Pirjo Lange som bor i närheten, Hangös stadsdirektör Denis Strandell och Tanja Koivisto, rektor för Hangö svenska högstadium och - gymnasium.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Hangös undergång, rädslans tunnel och andra mindre smickrande saker har den kallats: den nya underfarten i Hangö som nyligen invigdes (27.6). Tanken är ändå att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig tryggt från ena sidan av järnvägen till andra.

Ljus och luftig

- Strängt taget är den ju ingen tunnel, utan tre broar under vilka det finns ljus och rymd.

Så beskriver Hangös stadsdirektör Denis Strandell underfarten som löper under den så kallade andra övergångens bangård och den livligt trafikerade Korsmansgatan.

Underfart vid järnväg
Bildtext Underfarten planerades så att det skulle finnas ljus och fri sikt när man färdades under järnvägen och gatan.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Han är mer än nöjd med slutresultatet och tycker att den till och med är estetisk.

Förlegad och farlig övergång

Men främst av allt innebär den avsevärd förbättring av trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.

Tidigare rörde sig den lätta trafiken över en helt öppen bangård utan vare sig bommar eller trafikljus.

Där körde både passagerartrafik och långa godståg, som dessutom kunde växla spår, vilket gjorde att folk ibland blev tvungna att vänta rätt länge för att korsa järnvägen.

Tågvagnar
Bildtext Nu behöver de som rör sig till fots eller på cykel inte längre vänta på att godstågen ska växla spår eller byta lok.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Det här kunde leda till farliga och nära ögat situationer.

Farligaste korsningen

Den trafiksäkerhetsundersökning som staden lät göra för ett antal år sedan visar att just andra övergången var en av de farligaste platserna i Hangö.

Med säkerheten som motivering beslöt också Trafikledsverket Väylä för några år sedan att de kommer att stänga alla övergångar av den här typen.

Underfarten kom också lägligt med tanke på att det äntligen ser ut som om elektrifieringen av Hangö-Hyvinge banan förverkligas.

Gemensamt projekt

År 2016 erbjöd Väylä att bidra med finansiering, om staden gick med i projektet.

I samma veva blev det aktuellt att flytta och bredda Korsmansgatan, som utgör huvudleden för den tunga trafiken till Hangö hamn.

Gata med grönområden
Bildtext Korsmansgatan har breddats, flyttats och man har separerat den lätta trafiken från den tunga med breda remsor av planteringar.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Trafiken till hamnen ökade hela tiden och den gamla gatan började bli lite för smal och i dåligt skick samtidigt som fotgängare och cyklister befann sig väldigt tätt inpå körfilerna.

Nu, efter nästan två år av byggnadsarbete och en hel del oförutsedda händelser på vägen och en fördubblad prislapp står underfarten klar.

Jobbigt för de som bor i närheten

Byggnadsskedet innebar förstås en hel del olägenheter i form av buller, damm, stängda gator och till och med översvämningar för dem som bor i närheten av byggplatsen.

Några som gett uttryck för sin frustration är Pirjo Lange med familj.

De bor i ett av de gamla skyddade trähusen från 1800- talet på Skvärgatan.

Hon säger att det varit som att bo i en katastrofzon under två år, men att de har överlevt.

Hade önskat personlig information

- Sprängningarna har inte varit det värsta, som officershustru är jag van med sprängningar då vi bott på olika fort, säger hon lite skämtsamt, men blir snabbt allvarlig igen:

- Det värsta har varit bristen på information. Vi har inte fått någon personlig information om när man kommer att stänga av vår gata. Plötsligt kunde porten vara spärrad och vi har inte kommit ut. Ibland har vi fått springa efter entreprenörens personal för att fråga vad som händer.

Beklagar bristande information

Stadsdirektör Denis Strandell beklagar att man inte nått ut till alla och funderar om det kan vara för att informationskanalerna främst varit elektroniska.

- Det är inte det, vi behärskar nog tekniken, säger Pirjo Lange.

Hon säger också, att det inte hade varit så stort jobb eftersom det är relativt få som är fast bosatta i kvarteret.

Enligt Denis Strandell är det här något staden får lägga bakom örat i framtiden.

Tryggare skolväg för eleverna

En som däremot är nöjd, både med informationsgången kring projektet och själva slutresultatet är Tanja Koivisto.

Tanja Koivisto är rektor för Hangö svenska högstadium och Hangö svenska gymnasium. Tillsammans har skolorna drygt 160 elever, som dagligen färdas i båda riktningarna. Ibland sker det flera gånger per dag, eftersom skolorna på norra respektive södra sidan järnvägen samarbetar med varandra.

- Det känns mycket tryggt, för Korsmansgatan är ju väldigt livligt trafikerad och sedan med tanke på tågen, så känns det bra, säger hon.

Ibland har den öppna bangården kunnat locka till tävlingssituationer mellan eleverna, fast man från skolans sidan hela tiden betonat vikten av trafikvett och försiktighet.

Inte rädd för störande beteende

Projektet har diskuterats livligt i offentligen, och i samband med det har det funnits de som är rädda att underfarten kan bli en plats där gäng samlas och det sker ofog.

Någon sådan rädsla hyser inte stadsdirektör Denis Strandell.

- Den här underfarten är ju övervakad med en bandande kamera, dygnet runt. Det är nu kanske mest med tanke på klotter och ofog, men det är klart att det hjälper till i fall det sker något allvarligare. Men själv är jag inte orolig.

Han tror inte att det blir en plats där ungdomen hänger, och även de skulle samlas där, är det knappast någon fara.

- Kanske någon ibland söker skydd för regnväder. Men så väldigt trivsam är den ändå inte, att jag tror att man kommer att bosätta sig där.

Den omtvistade underfarten i Hangö överskred alla förväntningar - nu kan cyklister och fotgängare röra sig tryggt

12:14

Diskussion om artikeln