Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny vändning i tvisten om Arthouse-bygget i centrala Pargas

Från 2020
Skiss, Arthouse på Köpmansgatan.
Bildtext Visionsbild över Arthouse-huset (grått) som är tänkt att rymma både affärer och bostäder.
Bild: Studio Puisto

De rättsliga turerna kring det omtvistade Arthouse-bygget på Köpmansgatan 7 i centrala Pargas har gått in i en ny fas.

Enligt Åbo Underrättelser, som var först ute med nyheten, har Pargas Affär lämnat in ett nytt besvär till Åbo förvaltningsdomstol.

En följetong sedan 2014

Pargasföretagaren Ted Wallin drog igång projektet redan 2014. Planerna var att den nuvarande fastigheten på Köpmansgatan 7 skulle rivas och ersättas med ett nytt hus med bostäder och affärsutrymmen, kallat Arthouse.

Ted Wallin.
Bildtext Lokalföretagaren och konstsamlaren Ted Wallin, som är motorn bakom Arthouseprojektet.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Det nya huset beviljades bygglov i augusti 2018, men grannarna Pargas Affär motsatte sig bygget med motiveringen att nybyggets balkonger skulle placeras över affärens tak, vilket i sin tur skulle förhindra en förstoring av den egna byggnaden.

Bygglovet upphävdes av förvaltningsdomstolen i september 2019, efter att Pargas Affär lämnat in ett besvär i frågan.

I början av maj rapporterade vi om att projektet beviljats bygglov för andra gången. Detta efter små förändringar i detaljplanen, för att besvara grannarnas anmärkningar.

Passar inte in i stadsdelen

Nu har tvisten om Arthouse tagit en ny vändning.

Enligt det nya besväret från Pargas Affär har den gällande detaljplanen för byggprojektet inte följts, och de fel som poängterades ut tidigare har inte heller rättats till.

Vy över Köpmansgatan i Pargas en mulen dag. En låg gul byggnad, Tarmolahuset till vänster, vitrappade byggnaden till vänster är Pargas Affärs fastighet.
Bildtext Pargas Affärs lokaler på Köpmansgatan i centrum av staden.
Bild: Yle/ Nora Engström

De hävdar att byggnaden inte passar in i miljön och landskapet eftersom den inte återspeglar stadsdelens historiska bakgrund.

Pargas Affär hänvisar också i besväret till att de omstridda balkongerna som är vända mot affärens tomt fortfarande ingår i byggplanen.

Nu är det upp till förvaltningsdomstolen att komma med ett nytt utlåtande i ärendet.

Diskussion om artikeln