Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Förvaltningsdomstolen: Besvären om arrendeavtalen i Nykarleby förkastas – staden får höja arrendet för fritidstomterna

Från 2020
Sommarstuga i Djupsten i Nykarleby
Bildtext Sommarstuga i Djupsten i Nykarleby.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Två besvär lämnades in gällande Nykarlebys beslut att höja arrendet på fritidstomter, båda fick avslag i Vasa förvaltningsdomstol.

När fullmäktige i Nykarleby förra året valde att höja hyrorna rejält på stadens fritidstomter möttes beslutet av stark kritik.

Många av arrendetagarna har protesterat mot taxorna, som för en del kan komma att tredubblas.

Detta resulterade i flera skrivelser till staden och även i att två besvär lämnades in till förvaltningsdomstolen.

"Arrendehöjningen oskälig och beredningen bristfällig"

Enligt besvären är arrendehöjningen oskälig och beredningen bakom fullmäktigebeslutet bristfällig, vilket skulle göra beslutet ogiltigt.

Förvaltningsdomstolen höll inte med. Arrendehöjningen prövades inte, eftersom förvaltningsdomstolen anser att de här arrendeavtalen är privaträttsliga och därför ska prövas i allmän domstol.

Förvaltningsdomstolen anser heller inte att beredningen är bristfällig eller felaktig eller att beslutet strider mot lagen. Därför förkastades dessa besvär.

Staden ska utreda möjligheterna till försäljning av arrendetomterna och den beredningen kommer att vidta efter att besluten fått laga kraft

Nykarleby stad har förlängt arrendetiden till årets slut och nu väntar man på att besvärstiden till Högsta förvaltningsdomstolen går ut.

- Det är nu i allas intresse att komma vidare. I stadsfullmäktige lämnades en åtgärdsmotion om att staden ska utreda möjligheterna till försäljning av arrendetomterna och den beredningen kommer att vidta efter att besluten fått laga kraft, skriver stadsdirektören Mats Brandt i ett pressmeddelande.

Staden beslöt 1994 att tomtarrendena skulle gälla för 25 år och att alla går ut samtidigt, 2019. Därför beslutade fullmäktige i slutet på april 2019 om tomttaxorna.