Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Projekt ska hålla åarna rena i Ingå och Sjundeå

Från 2020
En åker som svämmat över vid en å.
Bildtext Statusen i Sjundeå å ska förbättras.
Bild: Johan Weurlander

Världsnaturfonden WWF inleder ett nytt projekt för att förbättra vattenkvaliteten i Ingå och Sjundeå å och bibehålla Ingarskila ås goda status.

Det gör man genom att bygga våtmarker, restaurera kärr och omvandla rakt uppmuddrade bäckar till naturliga. Man bygger också grunddammar, tvåstegsdiken och flodslätter.

Projektet Valuta ska minska näringsbelastningen och övergödningen i insjöar och Östersjön. Situationen i Ingarskila å är bra, medan Ingå å och Sjundeå å är i måttligt skick.

 Satellitbilden visar blågrönalger den 24 juli 2019. De ljusgröna områdena i havet är blågröna alger blandat i vattnet.
Bildtext Cyanobakterier bildas som följd av övergödningen.
Bild: Original bild: © ESA Copernicus Sentinel-3 Data, Finlands miljöcentral(2019)

Åarnas belastning innebär en övergödning av havsvikarna. Det märks till exempel i rikliga mängder cyanobakterier, alltså blågröna alger vid Östersjökusten.

Det finns problem gällande vattenkontrollen av alla tre åar, såsom översvämmande åkrar och rasande brinkar.

Avlöser tidigare projekt

Projektet är en fortsättning av Vattenskydd 4K-projektet i samma område och som avslutas vid årsskiftet.

- Vid Vattenskydd 4K-projektet har det framkommit ett starkt behov av åtgärder som ska fördröja vattnet och utjämna vattenmängder och avrinningar, säger WWF:s skyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

Störtregnen i februari orsakade vinteröversvämningar i söder och stora mängder av näringsämnen rann till vattendragen.

- På grund av klimatförändringen förutspår man också att störtregnen kommer att öka. Därför är åtgärder som handlar om vattenhantering och bekämpning av erosion väldigt viktiga, säger Jyrkänkallio-Mikkola.

Samarbetar med markägare

Nu hoppas man hitta mark- och skogsägare som är intresserade av att delta för att förbättra både vattenhantering och åarnas vattenkvalitet.

Olika skyddsåtgärder planeras och befrämjas endast i samarbete med markägare.

Projektet görs också i samarbete med dikningssammanslutningar, kommuner, föreningar och miljömyndigheter.

Diskussion om artikeln