Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rekordlite vatten i sjöar och älvar – också grundvattennivån sjunker

Från 2020
Lågvatten har tömt en bäck i Tvärminne.
Bildtext Lågvatten har tömt en bäck i Tvärminne. Arkivbild.
Bild: Yle/Tove Virta

Den varma och torra försommaren har lett till att vattennivåerna i sjöar och andra vattendrag är historiskt låga för årstiden. Det krävs en längre period med rikliga regn för att vattennivån ska nå normal nivå.

Närings-, trafik- och miljöcentralen skriver i sin vattenöversikt att vattennivåerna redan i början av juni var på en nivå som är normal i slutet av sommaren. Flera av de reglerade sjöarna inåt landet börjar redan nu närma sig den lägre nivån. Avtappningen är i de flesta fall redan nu minimal.

Det märks också i en svagare vattenföring i åarna och älvarna.

Det torra vädret och den därmed låga vattenföringen innebär också att halten av näringsämnen i vattendragen minskar. Om nederbörden är liten är också urlakningen det. Däremot är det typiskt att effekterna av avloppsvatten från hushåll och industrier syns tydligare vid låga vattennivåer. Halterna av näringsämnen är enligt NTM-centralen nu särdeles låga.

Även grundvattennivåerna har sjunkit till en nivå som är lägre än det som är normalt för årstiden.

Diskussion om artikeln