Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tuula Haatainen om missförhållandena inom städbranschen: Upprörande att det uppstått en exploateringskultur i Finland

Från 2020
Tuula Haatainen.
Bildtext Enligt Tuula Haatainen måste man nu sända en klar signal till myndigheterna att oegentligheterna inom städbranschen inte får fortsätta.
Bild: Silja Viitala / Yle

Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) säger att det är upprörande att det i Finland uppstått en kultur av att exploatera utländsk arbetskraft. Hon anser att den måste sluta.

Det har funnits information om underbetalningen inom städbranschen, men söndagens artikel i Helsingin Sanomat avslöjade nya detaljer om oegentligheterna.

– Det är påfallande att det tydligt finns element av människohandel, säger Tuula Haatainen till STT.

Enligt Haatainen skulle det snabbaste sättet att åtgärda problemen vara att ta i bruk administrativa sanktioner i underbetalningsfall.

Haatainen stöder också förslaget att ge facken rätt att väcka grupptalan. Det skulle hjälpa anställda i svag position, som själva inte har möjlighet att inleda en rättsprocess. Haatainen säger att hon påskyndat lagberedningen i den här frågan.

Tidningen Helsingin Sanomat rapporterade på söndagen om omfattande missförhållanden inom städbranschen.

“Kommunerna och staten måste se över hurdana tjänster de köper”

Enligt Tuula Haatainen måste man nu se över hur man inom administrationen i praktiken använder rätten att neka tillgången till arbetstillstånd för utländsk arbetskraft hos företag om oegentligheter uppdagas.

Man måste också sända en klar signal till myndigheterna att den här frågan är viktig och att man inte kan se genom fingrarna, utan måste ingripa.

Kommunerna och staten måste också bli bättre på att kontrollera hurdana tjänster de köper.

– Så invecklade är de här underleveransprocesserna inte att man inte skulle kunna hålla fast vid dem och kontrollera dem.

Haatainen säger att varningsklockorna borde ringa om ett företag erbjuder sin städningstjänst för ett mycket billigt pris. Dessutom borde man kolla upp företagets bakgrund.

Eftersom exploatering av arbetskraft blivit vanligare finns det enligt Haatainen också skäl att utveckla kunnandet i upphandlingen.

Arbetsskyddet vill se hårdare medel

Eerik Tarnaala, direktör av ansvarsområdet för arbetarskyddet på Södra Finlands regionförvaltningsverk, säger att arbetsskyddsmyndigheterna varit medvetna om problemen inom städbranschen, men att det borde finnas fler sätt att ingripa.

– Myndigheternas medel är rätt så begränsade. Det är upp till lagstiftarna att besluta hur dessa borde breddas, säger Tarnaala.

Regionförvaltningsverket kan göra inspektioner på arbetsplatserna och ge instruktioner och uppmaningar. Om ett företag gång på gång struntar i instruktionerna och bryter mot lagen är nästa steg att göra en brottsanmälan hos polisen.

Enligt Tarnaala kunde ett vapen vara en administrativ försummelseavgift. Under hot om denna avgift kan en arbetsgivare som inte sköter sig drivas till att rätta till oegentligheterna.

– Man har talat om att kriminalisera underbetalning, men ännu har ingen tydligt sagt vad det i praktiken skulle innebära. Finland har ju inte en lagstadgad minimilön. Att kriminalisera underbetalning skulle också påverka andra områden än övervakningen av utländsk arbetskraft.

Det största problemet inom tillsynen av arbetarskyddet är enligt Tarnaala inte att personalen inte skulle räcka till. Det centrala är att övervakarna skulle ha tillräckligt effektiva medel.

Källa: STT