Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Inga oegentligheter inom städservicen i Borgå och Lovisa – de flesta är anställda direkt av kommunerna

Från 2020
En person med gula gummihandskar torkar en köksyta med en ljusblå trasa.
Bildtext Merparten av städarna inom östnyländska kommuner är bekanta från tidigare.
Bild: Mostphotos/Wavebreakmedia

De missförhållanden inom städservicen som uppdagats inom offentliga sektorn under helgen råder inte i Borgå eller Lovisa. Städerna har i huvudsak egen personal och bra koll på städfirmorna redan vid upphandlingen.

Städare som tvingas arbeta överlånga dagar utan lunchpauser och lön. Det skrev tidningen Helsingin Sanomat i söndags.

Tidningen har intervjuat städare och i olika myndigheters dokument hittade man oegentligheter som också gäller den offentliga sektorn, bland annat skolor och daghem.

Enligt städservicecheferna i Lovisa och Borgå verkar situationen vara som den ska i de östnyländska kommunerna.

– Vi har egna städare inom Borgå lokalservice och följer kommunarbetsgivarnas arbetsavtal (KTVES) och betalar lönerna på basis av dessa, säger Marianne Seppänen, servicechef vid Affärsverket Borgå lokalservice.

Man dammsuger heltäckande matta.
Bildtext Städarna i de östnyländska kommunerna betalas lön efter kollektivavtalen. Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Anställningen av underleverantörer sker genom offentlig upphandling via annonseringskanalen Hilma.

– Där kontrollerar vi alla bakgrundsuppgifter och vilka arbetsavtal som gäller för den lön som ska betalas ut, säger Seppänen.

Det är däremot rätt sällan som Borgå stad använder utomstående städfirnor för städjobb.

– Borgå stad har de här så kallade livscykelsobjekten och där finns utomstående städföretag, men det är lokalitetsledningen som konkurrensutsätter de här.

Teknikbågen 1a i Borgå.
Bildtext Städningen styrs från affärsverket lokaler i Borgå.
Bild: Yle / Hanna Othman

Upphandlingschefen är den person som lägger upp samtliga kriterier när städtjänster konkurrensutsätts för Borgå stads del.

Därtill är staden med i kampanjen Ansvarsfull arbetsgivare och får den vägen regelbundet uppgifter om de företag som de köper tjänster av. Upphandlingschefen har tillgång till dessa.

Pris och kvalitet är dock de viktigaste egenskaperna i upphandlingen.

– Kriterierna omfattar nog det som krävs av en ansvarsfull arbetsgivare och vi kontrollerar bakgrundsuppgifter, till exempel att skatter och arbetsgivaravgifter och andra lagstadgade avgifter är betala. De kontrolleras i samband med upphandlingen, säger Seppänen.

Inga klagomål om missförhållanden

Marianne Seppänen känner inte till att det skulle ha lämnats in klagomål angående löner eller bristande arbetsskydd under den tid hon har arbetat inom affärsverket.

– Nej, Borgå stad sköter bra om de här sakerna. Vi kontrollerar alltid arbetsgivarnas och entreprenörernas bakgrundsuppgifter. Vi har också en styrekonom som kontrollerar den egna verksamheten inom staden.

Staden har god insyn i och kontrollmekanismer i synnerhet när det gäller städföretagens finanser, men det kan vara svårt att diskutera lönefrågor med enskilda arbetstagare.

– Vi har använt någon enstaka städfirma inom affärsverket. Vi diskuterar ansikte mot ansikte med företagaren och arbetstagarna, men det är nog ytterst sällan vi pratar om löner med arbetstagarna, säger Seppänen.

Städutrustning
Bildtext I Lovisa städar stadens egen personal. Arkivbild
Bild: YLE/Arja Lento

I Lovisa består städservicen nästan uteslutande av kommunens egen personal. Staden har bara behov av en handfull underleverantörer som städar till exempel idrottsanläggningars omklädningsrum.

Liksom i Borgå är det pris och kvalitet som avgör när man köper städtjänster.

– Det är ju förstås kvaliteten, men nog är priset den avgörande faktorn. Alla städfirmor som vi köper tjänster av har bundit sig till kvaliteten via priset, säger Tuija Niemeläinen, chefen för städtjänster i Lovisa stad.

Staden kräver också att underleverantörerna behärskar det finska språket.

– De städare som vi köper tjänster av har varit våra samarbetspartner i ett och ett halvt år, säger Niemeläinen.

Staden och städarna utför egna kvalitetskontroller

Städfirmorna utför normalt en egen kvalitetskontroll, men också staden övervakar städningens kvalitet och reklamerar vid behov.

Enligt Niemeläinen har det någon gång uppstått situationer när det slarvats med städningen, men hon har inte hört om problem på grund av brister i arbetsskyddet eller gällande lönefrågor.

– I princip känner vi inte städfirmornas arbetstagare. Vi vet vad de heter, men vi kommunicerar via kontaktpersoner som vi också träffar, säger Niemeläinen.

Niemeläinen poängterar att det är stadens personal som sköter alla stora fastigheter, bland annat skolor och daghem. De köpta tjänsterna består i dag av tre personer.

– För många år sedan utlokaliserade vi städningen i stora skolor, men vi tog den tillbaka i den egna verksamheten. Kvaliteten blev bättre och utan mellanhänder kan vi nu reagera mycket snabbare när det händer något, säger Tuija Niemeläinen.

Diskussion om artikeln