Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många som åkt fast för fortkörning undgår avgifter på grund av defekt system – behandlingstid löper ut för 100 000 euro varje dag

Från 2020
Uppdaterad 07.07.2020 10:45.
En personbil med släpkärra bakom passerar en kamera på en väg.
Bildtext Det har sedan juni varit problem med behandling av fortkörning.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Polisens nya datasystem för behandling av fortkörning har sedan juni fungerat så dåligt att en stor del av fallen hotar bli obehandlade på grund av en tidsfristparagraf i lagen, rapporterar Yle Uutiset.

Enligt lagen ska beslut om avgift för trafikförseelse skickas ut senast 30 dagar efter att trafikfelet har begåtts. Det innebär att tidsfristen för den första veckan av juni redan i praktiken har gått ut och många slipper betala den administrativa avgiften.

Ju längre det tar att lösa datastoppet, desto mer sannolikt är det att behandlingstiden för flerdagars fall av fortkörning hinner gå ut. Yle berättade (på finska) redan på fredagen om dataprogramssvårigheterna.

En bråkdel har skickats

Framtill i fredags hade man på grund av dataproblemen lyckats skicka iväg bara 4 000 avgifter och de var märkta med fel klockslag för när felet begicks.

Vanligtvis skickar man ut ungefär 20 000 betalningsorder i månaden från den automatiska övervakningen.

Normalt brukar avgifterna för trafikförseelse bidra med 3–4 miljoner euro till statskassan varje månad, det vill säga ungefär 100 000 euro per dag. Nu kommer bara en bråkdel av den summan in.

Den nya vägtrafiklagen togs i bruk 1 juni och enligt den ersätts en gammal ordningsbot av en avgift för trafikförseelse. Den är i storleksklassen 70–200 euro, vanligtvis mellan 140–170 euro.

Medvetna om att det var bråttom

Enligt polisen beror problemen på att det varit bråttom – man var tvungen att skynda med att ta i bruk det nya datasystemet för avgifter för trafikförseelse. Man bad om tilläggstid, men det gavs inte skilt för just avgifterna.

Polisövervakare Jari Pajunen på Inrikesministeriets polisavdelning säger att man nog kände till att det var bråttom redan när lagen förbereddes.

– Men man kunde inte enbart skjuta upp att ta i bruk trafikförseelseavgifterna, utan man skulle ha behövt flytta tiden för när man tog i kraft hela den stora förnyelsen av trafiklagen.

Två år att fixa saken

Kommunikationsministeriet – som förberett lagpaketet – framhåller å sin sida, att riksdagen godkände lagpaketet redan i juni 2018. Lagpaketets innehåll och detaljer var redan i sin helhet kända redan två år innan de skulle träda i kraft.

Riksdagens kommunikationsutskott konstaterar å sin sida i sitt betänkande 16/2018, att det krävs väsentliga ändringar i myndigheternas datasystem för att man ska kunna ta i kraft lagen

Utskottet ansåg då att en passande tidpunkt för att ta i bruk lagen skulle vara den 1 juni 2020.

Båda ministerierna betonar att det ligger i polisens händer att lösa problemet med datasystemet. Ministerierna kan inte själva sätta fart på lösa dilemmat, men båda hoppas ändå att saken snabbt löses.

Artikeln baserar sig på Moni kärähtänyt välttyy liikennevirhemaksulta rikkinäisen järjestelmän takia – ylinopeuksien käsittelyaikoja umpeutuu 100 000 euron edestä joka päivä skriven av Pekka Pantsu. Artikeln är översatt och bearbetad av Anna Björkqvist.

Artikeln uppdaterades klockan 10.44 7.7.2020. Trafik- och kommunikationsutskottet ändrades till korrekta namnet kommunikationsutskott och trafikfel till trafikförseelse.

På andra språk

Diskussion om artikeln