Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vähäjoki i Åbo har varit i bruksförbud i ett år på grund av höga bakteriehalter – ån flyter bredvid den kommande koloniträdgården

Från 2020
Vähäjoki och Korois udde i Åbo.
Bildtext Vattnet i ån Vähäjoki innehåller fortfarande bakteriehalter som överstiger de tillåtna gränsvärdena. Bilden är från juni 2016.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Bakteriernas ursprung har utretts i flera omgångar under ett års tid. Förra hösten fick man positiva prover från gasföretaget Gasums dagvattenrör, och man har redan gjort de nödvändiga reparationsarbetena på platsen, rapporterar Yle Uutiset.

Det finns fortfarande tarmbakterier i ån Vähäjoki som rinner ut i Aura å. Den 24 juni tog Närings-, trafik- och miljöcentralen vattenprover från 16 olika platser längs med ån och från dagvattenrör som rinner ut i ån.

I en del av proverna överskred bakteriehalterna fortfarande de gränsvärden som tillåts av Jord- och skogsbruksministeriet.

Enligt Olli Sjövall, direktör för miljöhygienen vid Åbo stad, innehåller vattnet från Vähäjoki fortfarande halter av såväl enterokocker som E.coli-bakterier som överskrider de tillåtna värdena.

"Ovanligt, men inte helt oerhört"

I princip är läget med Vähäjokis vatten exakt samma som det var för ett år sedan. Enligt Sjövall är det ovanligt, men ändå inte helt oerhört, att det tar så här länge att utreda bakteriernas ursprung.

– Ibland kan det ta tid att hitta orsaken. Jag känner själv till åtminstone ett fall där man har utrett bakteriernas ursprung i ett års tid, säger Sjövall.

En tilläggsfråga i diskussionen om Vähäjokis vattenkvalitet är den nya koloniträdgården som planeras till Korois. I maj godkände Åbo stadsfullmäktige en detaljplan som möjliggör byggandet av 45 stugor med kolonilotter vid mynningen av ån Vähäjoki, intill korset på Korois udde.

Enligt Sjövall måste koloniträdgårdens invånare i sinom tid informeras om vattenkvaliteten ifall man inte kan fastställa bakteriernas ursprung.

– Om man vill använda naturvatten för bevattning måste man förstå riskerna förknippade med det. Särskilt om man tänker odla ätbara grönsaker, säger Sjövall.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Turun Vähäjoki ollut vuoden päivät käyttökiellossa korkeiden bakteeripitoisuuksien vuoksi – joki virtaa tulevan siirtolapuutarhan vierestä." Översättningen är gjord av Maria Lammassaari.

Diskussion om artikeln