Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad ändrar inte sin policy gällande avgifterna för båtplatser - icke ortsbor betalar nästan dubbelt så mycket

Från 2020
Hangö östra gästhamn från luften.
Bildtext Hangö stad ändrar inte på sin linje att ich ortsbor betalar en högre avgift för en båtplats.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Hangö stad håller fast vid sin linje att personer som inte är skrivna i kommunen betalar en dubbelt så hög båtavgift som Hangöborna.

Frågan blev aktuell efter att en person kommit med en klagan som nu ligger hos justitiekanslern.

Den klagande hänvisade till ett fall i Högsta Förvaltningsdomstolen från år 2016.

I sitt svar till JK, motiverar staden sin prissättning på flera punkter.

Staden säger att eftersom det inte hör till kommunens lagstadgade uppgifter att erbjuda båtplatser åt folk, så kan man bestämma avgifterna själv.

Snarare handlar det om en tilläggstjänst, som också är begränsad eftersom staden inte har oändligt med båtplatser.

Nästan 450 euro för båtplats med service

Staden vill ändå samtidigt se att de erbjuder sina invånare en tjänst som främjar deras välmående, och att stadens egen befolkning därför är i en annan ställning än icke Hangöbor.

Man kan också anta att en icke Hangöbo använder sig mer av de tjänster som ingår i båthyran - gratis parkering, el, tillgång till wc och dusch samt avfallshantering.

Staden undanhåller inte någon tjänsterna, utan den som vill får anhålla om båtplats.

I det här fallet betalade den klagande drygt 448 euro får sin båtplats med all service inkluderad, medan en Hangöbo betalar cirka 228 euro.

Staden tycker inte heller att nivån är oskäligt hög för någon, i synnerhet inte om man som den klagande har en båt i prisklassen 20 000 - 40 000 euro.

Diskussion om artikeln