Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska allmänheten få följa med hur de rinnande vattnen i västra Nyland mår

Från 2020
En å med näckrosor.
Bildtext I Sjundeå å har man mätt vattenkvaliteten.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Västra Nylands vatten och miljös projekt följer med vattenkvaliteten vid mätpunkter i fem rinnande vatten i Västnyland. Allmänheten kan ta del av resultaten på projektets webbplats.

Man strävar efter att få svar på frågor så som hur ösregn inverkar på grumligheten i åvattnen, hur en värmebölja påverkar vattentemperaturen och hur vattenkvaliteten varierar beroende på årstid.

En åker som svämmat över vid en å.
Bildtext Medel på åkrar ska minska på belastningen.
Bild: Johan Weurlander

I Hiidenvesi sjö i Vichtis och Lojo har man mätt vattenkvaliteten vid tre punkter sedan maj, för att få en klarare bild av den yttre belastningen på sjön.

Samtidigt pågår ett pilotförsök med markförbättringsmedel på åkrar för att minska belastningen.

Vatten belastas av jord- och skogsbruk och glesbygd

I fjol installerades en mätare i Sjundeå å. Analyser från den exceptionellt varma vintern visar att fosfornivån och kvävenivån var betydligt högre än normalt.

Vattnet i huvudfåran i Sjundeå å har visat sig härstamma från mycket näringsrika sjöar. Det kommer i huvudsak från avrinningsområden som belastats av jord- och skogsbruk samt glesbygd.

Inom projektet Sjundeå å 2030 har man under det gångna året gjort ett omfattande planeringsarbete för att minska på belastningen.

Våtmarker har planerats till avrinningsområdet. För Sjundeå ås källsjöar Petäjärvi och Hepari har man gjort planer för vård och restaurering.

Motsvarande planer görs nu för Björnträsket och Enäjärvi. Under sensommaren och hösten byggs våtmarker och så sprids strukturkalk ut på åkrarna.

Raakkuja veden pohjassa.
Bildtext Flodpärlmusslan har lidit av utmanande tider.
Bild: Panu Oulasvirta

I ett annat projekt följer man med vattenkvaliteten i åar där det finns flodpärlmusslor.

I Svartån strävar man efter att rädda flodpärlmusslan genom ett försök att föda upp små musslor.

Diskussion om artikeln