Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yle-enkät bland centeraktiva: Katri Kulmuni skulle bli omkörd av Annika Saarikko

Från 2020
Uppdaterad 09.07.2020 12:26.
Keskustan puheenjohtajaksi pyrkivä Katri Kulmuni työhuoneellaan Työ- ja elinkeinoministeriössä elokuussa 2019
Bildtext Sittande partiordförande Katri Kulmuni är inte de centeraktivas favorit.
Bild: Laura Hyyti / Yle

Centeraktiva skulle hellre se Annika Saarikko som partiordförande än nuvarande ordförande Katri Kulmuni. Det visar en enkät som Yle har gjort. Partiet skulle må bra av ett ordentligt ordförandeval, anser många centeraktiva.

Enligt enkäten som skickats till partifullmäktige, partistyrelsen samt till Centerns riksdagsgrupp anser hela 66 procent att den nuvarande ordföranden Katri Kulmuni borde få en motkandidat i valet. 24 procent anser att ingen motkandidat är nödvändig, medan nio procent inte vill eller kan svara på frågan.

Många av deltagarna i enkäten anser att det är bra för partiet att det är flera kandidater än en som tävlar om ordförandeklubban, det vill säga att det blir ett riktigt val om ordförandeskapet.

Både centerpartister som stöder Kulmuni och partimedlemmar som tycker att hon borde bytas ut som ordförande verkar anse att ett val är något positivt.

Kuvassa Helsingin keskustassa on Keskustan Annika Saarikko, joka on parhaillaan perhevapaalla. Saarikko palaa työhönsä tiede- ja kulttuuriministeriksi elokuussa.
Bildtext Annika Saarikko skulle vinna ordförandevalet om de centeraktiva fick rösta just nu.
Bild: Silja Viitala / Yle

“Det är ett tecken på ett friskt parti att man tävlar om platserna”, skriver en deltagare.

“Det är kännetecknande för Centern att diskussionen är mångfacetterad och att val förs inom partiet. Om andra kandidater (än Kulmuni) dyker upp ser jag inte det som något dåligt för partiet. I bästa fall kan ett ordförandeval liva upp Centerns situation på ett bra sätt”, skriver en annan partiaktiv.

Om det är flera kandidater är det ett riktigt val. Om det endast är en kandidat kommer hen för lätt undan

En del av deltagarna anser även att det skulle gynna Kulmuni att få en motkandidat.

“Om hon vinner valet så förstärks hennes ställning”, anser en av de partiaktiva.

“Jag stöder Katri, men jag anser att det är viktigt att få till stånd ett ordförandeval. Många av Katris anhängare välkomnar en tävling.”

Saarikko klart populärare än Kulmuni

Centerns nuvarande ordförande, tidigare finansminister Katri Kulmuni är hittills den enda kandidaten som har meddelat om sin kandidatur.

Riksdagsledamot Annika Saarikko har sagt att hon överväger att ställa upp i valet mot Kulmuni. Saarikko återvänder i augusti till sitt arbete som vetenskaps- och kulturminister efter att ha varit mammaledig.

Om valet skulle stå mellan Kulmuni och Saarikko skulle Saarikko bli partiets nya ordförande. 38 procent skulle nämligen rösta på Kulmuni, medan 47 skulle rösta på Saarikko. 15 procent vet inte ännu vem de skulle rösta på.

Många av de partiaktiva verkar välja Saarikko för att de anser att hon är den mer erfarna av de två potentiella kandidaterna.

“Saarikko är redo för uppgiften. Hennes värderingar är på sin plats, hon har erfarenhet och hon kan vara sig själv. Man behöver inte spela att man är något annat än den man är som människa”, skriver en person som är aktiv inom partiet.

Saarikko är Centerns sista hopp. Utan henne kommer det här skeppet att sjunka och Centern kommer för evigt att gå back och förbli ett agrarparti med fem till tio procents stöd.

“Annika har mera livserfarenhet och erfarenhet inom politiken, samt emotionell intelligens som behövs om man ska leda ett parti.”

Kulmuni är rakryggad anser många

Katri Kulmuni avgick som finansminister i juni efter en kontrovers kring konsultarvoden. Många av de centeraktiva anser ändå att Kulmuni ännu har mycket att ge och mera tid och energi nu då hon inte längre är minister.

Katri Kulmuni ja Matti Vanhanen Keskustapuolueen tiedotustilaisuudessa.
Bildtext När Katri Kulmuni avgick tog veteranpolitikern Matti Vanhanen över som finansminister.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Flera deltagare skriver dessutom att de anser att Kulmuni har skött den senaste tidens kontroverser på ett hedervärt och rakryggat sätt. I undersökningen får hon i princip endast kritik för sin bristande erfarenhet.

Många i partiet respekterar Kulmuni.

“Jag ser inget behov av att byta ordförande. Katri har varit ordförande ett drygt år så jag litar på hennes förmåga att fortsätta leda partiet. Jag tror också att hon fortfarande har stöd bland partifolket och vi kan få partiets stöd att stiga med henne vid rodret.”

Hon har med den senaste tidens gärningar visat att hon tar ansvar. Hon för fram sin egen samt partiets åsikter. Hon är ingen annans springflicka

“Katri har visat att hon klarar väldigt svåra situationer. Hon är en stark kvinna trots att många tror motsatsen, eftersom hon genom sitt beteende visar att man inte alltid måste vara känslokall och/eller tuff i politiken. Att det skrivits att Katri skulle ha varit en nagel i Marins öga ser jag bara som något positivt eftersom det betyder att hon inte är någons nickedocka.”

Minister, mamma och partiordförande för mycket anser en del

En del anser att Katri Kulmuni har bättre chanser att sköta partiet efter att hon lämnade regeringen och Matti Vanhanen tog över finansministerposten. Annika Saarikko är småbarnsmamma och snart även minister och en del av de partiaktiva anser att ordförandeskapet skulle bli för mycket för henne.

“Kulmuni skulle ha mera tid för att leda partiet än Saarikko som snart återvänder till ministerarbetet.”

15 procent av dem som deltog i undersökningen svarade att de inte visste vem de skulle rösta på i ordförandevalet och det finns partiaktiva som inte verkar vara nöjda med vare sig Kulmuni eller Saarikko.

“Jag hoppas inte på någon av dem. Partiet kommer att splittras oberoende av vem som väljs. Centern har försökt härma de Grönas och Vänsterförbundets linje genom att lyfta upp unga till ledningen och genom att spela ut de andra åldersgrupperna. Det här har varit ett misstag, eftersom en stor del av centerpartisterna inte är unga och inte kan identifiera sig med dem. Inom partiet finns endast en person som jag ser som en potentiell ordförande, som kunde ena partiet. Hen har trovärdighet som medelåldern för med sig, auktoritet samt ett lugn. Och ännu tid kvar till pensionen.”

Stödet för partiet är lågt. En manlig partiledare kunde skilja sig ur mängden till sin fördel och vara självsäkrare

Så här gjordes enkäten

Yle kontaktade 186 centeraktiva om ordförandevalet under partikongressen i Uleåborg. Gruppen bestod av medlemmar i fullmäktige, partistyrelsen samt Centerns riksdagsgrupp.

Hälften av dem som Yle skickade enkäten till svarade, totalt 96 personer. Svarsprocenten är alltså 51 procent.

Svaren samlades in den 3-7 juli. Största delen av deltagarna svarade per e-post, en del per telefon. Resultatet i enkäten är riktgivande. Centern väljer ny ordförande under partikongressen i Uleåborg den 4-6 september.

Diskussion om artikeln