Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inget löfte om lika snabb polishjälp i hela landet - men det kan bli bättre, säger arbetsgrupp

Från 2020
Uppdaterad 09.07.2020 11:11.
Polisoperation i Pyttis
Bildtext Polisbil.
Bild: Polisen

Den tid det tar för polisen att dyka upp ska få variera mellan stad och landsbygd. Det anser den arbetsgrupp som har granskat den maximala aktionsberedskapstiden för polisen. Den så kallade maximala responstiden borde få variera mellan 11 och 55 minuter, föreslår arbetsgruppen.

Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) på torsdagen.

Både ministern och medlemmarna i arbetsgruppen är medvetna om att polisen inte kan agera lika snabbt i hela landet.

Finland är på många håll glest bebyggt, samtidigt som allt fler flyttar till tätorterna. De flesta larmuppdragen inträffar i tätorterna och det är också där som polisen i dagens läge snabbast kommer på plats.

Ändå bör alla garanteras en likvärdig rätt att få hjälp av polisen vid behov.

Det här dilemmat har arbetsgruppen vid Polisstyrelsen grunnat på.

Nytt sätt att räkna

Hittills har man räknat ut ett medeltal för hur lång tid det tar från det att man ringer polisen till att en patrull är på plats och redo att agera.

Exempelvis är den så kallade maximala responstiden i Helsingfors 5,6 minuter, medan den i sydvästra Finland är 11 minuter. De regioner där polisens ankomst dröjer längst finns i norra och östra Finland. Skillnaderna till läget i städerna i söder är stora.

Arbetsgruppen upplever ändå det här sättet att räkna som problematiskt. Detta bland annat för att alla slags polisuppdrag räknas med i statistiken, också sådana som inte är brådskande.

Nu vill arbetsgruppen införa ett nytt sätt att beräkna den maximala responstiden. Man borde dela in landet i olika riskzoner och enbart räkna in responstiden vid brådskande fall, föreslår arbetsgruppen.

Exempelvis städer med över 120 000 invånare skulle räknas till den högsta riskzonen. I dem borde polisen dyka upp efter maximalt 11 minuter. Å andra sidan kunde man tolerera att polisen kommer på plats först efter 55 minuter i de glesast befolkade delarna av landet.

Tabellen med de föreslagna responstiderna finns här.

Resurserna då?

Arbetsgruppen anser att polisen kunde effektivera sin verksamhet och på det sättet bli snabbare i sitt agerande i hela landet också utan tilläggsresurser.

Bland annat kunde man se över fångtransporter och annan transportverksamhet som kunde skötas av andra krafter.

Men om man i glesbygden vill förkorta de föreslagna aktionsberedskapstiderna, måste resurserna ökas, konstaterar arbetsgruppen.

Inrikesministern understryker att regeringen lovat polisen tilläggsresurser och att det här tas upp vid budgetförhandlingarna i höst.

Bland annat har man i regeringsprogrammet satt upp ett mål om att öka antalet poliser till att motsvara 7 500 årsverken fram till år 2022.

I dagens läge finns det cirka 7 300 poliser i Finland.

Diskussion om artikeln