Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Coronaviruset stoppade många säsongsarbetare från att komma till Finland - att anställa fler finländska säsongsarbetare skulle minska riskerna

Från 2020
En kvinna med grön jacka och glasögon på en brygga.
Bildtext Pipa Turvanen vid Arbets-och näringsministeriet anser att risken borde spridas mellan flera länder.
Bild: Arash Matin

Under sommaren kommer vanligtvis mycket utländsk arbetskraft till Finland för att arbeta inom jordbruket och vid bärodlingar. I år har coronapandemin gjort det svårare för utländsk arbetskraft att komma till Finland, vilket har satt vissa gårdar i en knepig situation.

Trots att coronapandemin har förhindrat en del utländsk arbetskraft att ta sig till Finland har man relativt bra lyckats täcka behovet av utländsk arbetskraft med hjälp av inhemska arbetare. Just nu arbetar ungefär 10 000 säsongsarbetare på gårdar i Finland, och ungefär hälften av dem är finländare. Vissa gårdar är ändå fortfarande i stort behov av arbetskraft, speciellt då bärsäsongen drar igång på allvar.

Bärplockare från Thailand brukar plocka en stor andel av blåbären i Finland, men i år är det ännu osäkert om de får komma hit.

Enligt Pipa Turvanen, som jobbar på Arbets- och näringsministeriet vid enheten för arbetskraft, invandring och integration, har situationen i år varit svår på grund av coronapandemin.

- Jordbrukare och bärodlare har redan en lång tradition av att använda utländsk arbetskraft, och coronaviruset har därför gjort det svårare för många att hitta arbetare. Det har ändå kommit en hel del säsongsarbetare från Ukraina som arbetar till exempel på bärodlingar. Det brukar även komma många arbetare från Thailand, men på grund av coronapandemin är det fortfarande oklart om Thailands regering kommer att tillåta säsongsarbetarna att komma hit, säger Turvanen.

Enligt Turvanen skulle det vara bra om arbetskraftsutbudet var bredare och arbetarna kom från flera olika länder, även från andra EU-länder.

I framtiden borde vi ha ett mer varierande utbud av arbetskraft. Just nu är vi för beroende av vissa enstaka länder, och det skulle vara bättre att sprida risken. Det här är någonting vi måste diskutera ännu mer.

Pipa Turvanen

Det skulle enligt Turvanen också i framtiden vara bra om arbetsgivarna anställde mer finländska säsongsarbetare.

- Det finns som sagt en lång tradition av att söka efter utländsk arbetskraft för vissa typer av säsongsarbete, men i framtiden måste vi hitta nya sätt att hjälpa både dem som söker arbetskraft och dem som söker jobb här i Finland, säger Turvanen.

Det är viktigt att hjälpa både arbetstagare och arbetsgivare.

Pipa Turvanen anser att säsongsarbetskraften borde komma från flera länder men även i större grad från Finland.

Alla som vill kan arbeta som bärplockare eller inom jordbruket

Turvanen anser att vem som helst egentligen skulle kunna arbeta på bärodlingar och inom jordbruket.

- Till exempel många studerande har sökt jobb vid bärodlingar, och har även fått anställning. Vi har nya rekryteringsplattformar som hjälper arbetsgivare och arbetstagare att mötas, och de här plattformarna har varit ganska populära, säger Turvanen.

En del av de finländare som har sökt och fått jobb vid till exempel bärodlingar har valt att säga upp sig efter endast en kort tid eftersom jobbet inte har motsvarat deras förväntningar. Enligt Turvanen har de flesta ändå klarat sig bra.

I framtiden kanske man borde informera bättre om vad det innebär att jobba inom jordbruket eller vid en bärodling. Jobbet kan vara tungt och vädret kan vara varierande, och det har även funnits en del problem med arbetsavtal. Men de flesta har ändå enligt min uppfattning klarat sig bra, säger hon.

Pipa Turvanen

Diskussion om artikeln