Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Domstol: Raseborg fick inte säga upp lärare utan att utreda omplacering

Från 2020
Tyhjä naulakko Ahmon koululla Siilinjärvellä
Bildtext Domstolen anser att det har funnits grunder för att säga upp lektorn.
Bild: Sami Takkinen / Yle

Raseborgs har förlorat i Högsta förvaltningsdomstolen i ett uppsägningsmål. Undervisningschefen fattade ett beslut att säga upp en lektor. Motiveringen var att lektorn inte var tillräckligt skicklig i sitt jobb och inte brydde sig om instruktioner.

Läraren hade året innan fått en varning av undervisningschefen för "bristfälliga pedagogiska prestationer" och för "oförmåga att utveckla undervisningen i enlighet med uppmaningar och överenskommelser".

Svårt att förstå vad läraren undervisar

Elever har haft svårt att förstå vad läraren undervisar och läraren har ofta misslyckats med att få auktoritet i klassen.

Det har alltså ofta varit oroligt.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ger ändå, i likhet med Helsingfors förvaltningsdomstol, lektorn rätt.

Det fanns orsak till uppsägning

Visserligen håller domstolen med arbetsgivaren om att det har funnits orsak att ge en varning för brister i hur läraren sköter sitt jobb.

Domstolen håller också med om att det har funnits grunder för att säga upp lektorn.

Omplacering borde ha utretts

Men det staden Raseborg gjorde fel, enligt domstolen, är att staden inte utredde om det skulle gå att omplacera läraren till andra uppgifter.

Lektorn får alltså behålla sitt jobb.

Förvaltningsdomstolen hade bara gått med på att en del av lärarens rättegångskostnader ska betalas av Raseborgs stad.

Men HFD beslöt att Raseborgs stad ska betala lärarens samtliga rättegångskostnader i Helsingfors förvaltningsdomstol.

Dessutom ska staden betala lärarens rättegångskostnader i HFD.

Eftersom domstolsbehandlingen tll vissa delar är sekretessbelagd, kan denna artikel inte fullt ut beskriva problematiken.