Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Inget slut i sikte för den kroniska bristen på dagisplatser i Åbo - nu har Skolgatans daghem tagits ur bruk

Från 2020
Brungrå betongbyggnad i solsken.
Bildtext Skolgatans daghem är i dåligt skick, och verksamheten har flyttat till tillfälliga lokaler i sommar.
Bild: Arash Matin/ Yle

Skolgatans daghem har tagits ur bruk på grund av omfattande problem i fastigheten. Nu har Åbo stad varit tvungen att hitta lösningar, så att barnen har en dagisplats också i höst.

Skolgatans daghem har fem dagisgrupper. Sedan tidigare har staden ett stort tryck för att hitta nya dagisplatser åt den allt växande mängden svenskspråkiga barn i Åbo.

Dagisverksamheten har redan flyttat ut ur fastigheten och i sommar ordnas verksamheten i det intilliggande daghemmet på Skolgatan.

Den gamla daghemsbyggnaden är helt enkelt i så dåligt skick, att det inte längre är tryggt att ordna verksamhet i fastigheten, konstaterar Åbo stads svenska bildningschef Liliane Kjellman.

- Man kan inte ordna småbarnspedagogik i huset utan en renovering. Vi flyttar ut ur fastigheten för att trygga barnens och personalens välmående, säger Kjellman.

Att hitta en plats åt alla barn är ett riktigt pussel, men alla barn har en plats i höst, fortsätter Kjellman.

Skolgatans daghem i dåligt skick

Det finns alltså omfattande problem i dagisfastigheten på Skolgatan.

Fiberpartiklar har hittats i ventilationsrören, golvet i källaren är vått och mikrobväxt har hittats i delar av byggstommen. I delar av byggnaden innehåller golvmaterialet asbest och när golvplattorna börjar vara mycket slitna finns det en sannolik risk att asbestpartiklar lossar från golven, berättar servicechef Hanna Karlsson vid Åbo stad. Hon understryker samtidigt att spår av asbest inte har hittats i de prover som tagits i byggnaden.

Nu kommer två av grupperna på Skolgatans daghem att placeras i Kerttulin päiväkoti och en grupp i Åbo yrkesinstituts lokaler på Klockringaregatan tillsammans med Sirkkala daghem och förskola. Resten av barnen placeras i Sirkkalas grupper på Observatoriegatan 4 och Hemgatan 1, berättar Karlsson.

En byggnad i tegel och betong, en person cyklar förbi byggnaden.
Bildtext En del barn placeras i yrkesinstitutets lokaler på Klockringaregatan.
Bild: Arash Matin/ Yle

Samtidigt innebär det här också ett pussel för en del familjer, eftersom en del syskon placeras i olika enheter.

- Situationen är väldigt utmanande. Det är alltid en utmaning att tömma en enhet på kort varsel, säger Karlsson. Den här lösningen är tillfällig och gäller under verksamhetsåret 2020-2021.

Mängden barn ökar - var ska de placeras?

Läget kommer inte heller att bli bättre i framtiden utan nya lokaler - tvärtom, konstaterar Karlsson. Enligt stadens prognoser kommer antalet svenskspråkiga barn att öka med cirka 200 under de närmaste åren. Det här betyder att trycket på varaktiga lösningar är stort. För även daghemmet på Kuratorsstigen i Studentbyn är i dåligt skick.

- Utrymmesbristen blir mer akut om vi inte får nya enheter, säger Karlsson.

Ett nytt daghem ska stå klart på Sofiegatan hösten 2021 och det ska ersätta Skolgatans daghem, som ska rivas.

Ett nytt daghem planeras också i Studentbyn. Det ska ersätta Kuratorsstigens daghem. Men utöver de här planerna behövs två nya daghem för de svenskspråkiga barnen, uppskattar Karlsson. Nu behövs snabba beslut.

- Vi behöver komma igång med planeringen på hösten, för det tar några år innan man har ett daghem eller ett större skolkomplex färdigt, säger Karlsson.

Turun Sanomat var först ute med nyheten om skicket på Skolgatans daghem.

Diskussion om artikeln