Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mördarsnigeln drar fram i större skaror än förr – Karis centrum och Österby särskilt hårt drabbade områden

Från 2020
Spansk skogssnigel på asfalt
Bildtext Mördarsnigeln oroar Raseborgarna. Nu efterlyses talkon för att få bort dem.
Bild: Mostphotos/Hans Christiansson

Den spanska skogssnigeln som i folkmun brukar kallas "Mördarsnigeln" har klarat vintern ovanligt bra i år, och förekommer mycket rikligt på många ställen i Raseborg.

På Raseborgs miljöbyrå har man fått ta emot samtal av olyckliga invånare som tröttnat på att plocka sniglar. Många önskar att man kunde ordna gemensamma tillfällen i grannskapet där alla samtidigt skulle hjälpas åt att plocka sniglarna.

Dylika "snigeltalkon" har ordnats av byaföreningen i Fiskars, men inte på andra håll i Raseborg.

Hittills har miljöbyrån och parkavdelningen i Raseborg inte förberett officiella snigelplockar-talkon, det vill säga sammankomster där man gemensamt skulle plocka sniglarna.

Vid staden hoppas man ändå att invånarna i de svårast drabbade områdena kan slå ihop sig och hjälpas åt med bekämpandet, så att förekomsten inte ökar ännu mer.

Parkgatan i Karis och Österby är de hårdast angripna områdena

Särskilt hårt angripna områden verkar vara centrala Karis kring Parkgatan, och Österby i Ekenäs, eftersom invånare som bor i de områdena har ringt extra flitigt.

Fläckvisa massförekomster har också observerats längs Banvallens cykelled mellan Karis och Fiskars.

Också äggen klarade vintern

Folk som har hört av sig till staden har också noterat att det finns många små sniglar i år, vilket tyder på att också ägg kan ha övervintrat i stora mängder. I allmänhet är det bara unga sniglar som klarar vintern, inte ägg.

Den spanska skogssnigeln klassas som en invasiv främmande art som förstör ekosystem och hotar våra naturligt förekommande arter.

I trädgårdslandet äter den upp grönsaker och andra växter och skadar växtligheten. Sitt öknamn har mördarsnigeln fått eftersom den dessutom äter sina artfränder.

En snigel lägger under sin livstid omkring 400 ägg, och det tar allt från en och en halv månad till ett par år för äggen att utvecklas till fullvuxna sniglar. Utvecklingstakten beror på fuktighet och temperatur.