Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagspartierna är överens om att sysselsättningsgraden måste öka - alla har ändå olika åsikter om hur

Från 2020
Riksdagens frågetimme den 5 mars 2020.
Bildtext Partierna har olika åsikter om hur sysselsättningsgraden kunde förbättras, men alla håller med om att det är viktigt.
Bild: Pekka Tynell / Yle

Partierna i riksdagen har olika åsikter om hur man borde gå till väga för att höja sysselsättningen i Finland. Det visar en undersökning som nyhetsbyrån STT gjort bland partierna.

Socialdemokraterna anser att ett viktigt steg skulle vara att sänka dagvårdsavgiften.

– Att sänka dagvårdsavgiften skulle vara ett bra sätt att stärka familjeekonomin i Finland, säger Antti Lindtman, ordförande för SDP:s riksdagsgrupp.

Enligt honom skulle det dessutom stärka föräldrarnas möjlighet att jobba. Att förlänga läroplikten är också ett långsiktigt sätt att stärka sysselsättningen eftersom många branscher nu kräver examen från andra stadiets utbildning, säger han.

Också Vänsterförbundets riksdagsgrupps ordförande Paavo Arhinmäki anser att långsiktiga lösningar är viktiga. Han säger ändå att partiet inte har bestämt vad som är viktigast att fokusera på.

– Vi anser att det är bäst att tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna gå igenom vad som skulle fungera bäst. Vi är redo att göra förändringar som på riktigt skulle påverka sysselsättningsnivån i landet.

Vänsterförbundet är av åsikten att utkomstskyddet inte ska skäras i, framförallt inte nu då många finländare är permitterade och hotas av uppsägningar.

Pensionsslussen ett problem

De gröna kan inte sätta åtgärderna i viktighetsordning, men Jenni Pitko, som är ordförande för partiets riksdagsgrupp, säger att det krävs fler än en åtgärd.

En viktig och effektiv åtgärd för att förbättra sysselsättningen bland den åldrande befolkningen vore enligt De gröna att minska den så kallade pensionsslussen.

Termen innebär att personer som är över 60 år kan få en förlängning på arbetslöshetsstödet tills de fyller 65.

Vid sidan om de snabbare åtgärderna behövs enligt Pitko också mer långsiktiga reformer, bland annat sådana som förbättrar kunnandet i Finland.

Också Centern tycker att man borde satsa mer på den äldre befolkningen. Det är enligt Centerns riksdagsgrupps viceordförande Eeva Kalli inte bra att det blir allt svårare att hitta jobb som 60-åring i Finland.

– Starkare sysselsättning är inte bara viktigt för ekonomin utan stärker också individens liv, både socialt och ekonomiskt, säger hon.

Lokala avtal viktiga för SFP och Samlingspartiet

Enligt Svenska folkpartiet är lokala avtal viktiga att satsa på just nu då vi försöker undvika en ekonomisk kollaps till följd av coronaepidemin.

– Lokala avtal bör möjliggöras. Framförallt då företag ska återhämta sig efter coronaepidemin vore det viktigt att kunna uppnå lokala avtal, i enlighet med såväl företagens som arbetstagarnas intressen, säger SFP:s riksdagsgrupps ordförande Anders Adlercreutz.

Enligt honom är det viktigt att sysselsättningsgraden höjs eftersom det är det enda sättet att undvika nedskärningar.

Samlingspartiet är av samma åsikt som SFP, men anser att små företag borde ha samma rätt som större företag att sluta egna lokala avtal som bland annat skulle ge arbetsgivaren möjlighet att förhandla om löner, arbetstider och semestrar.

Sannfinländarna anser att vi borde sänka skatterna och göra köpkraften bland finländarna starkare. Det kunde enligt dem uppnås genom att reformera socialskyddet.

Sannfinländarna anser att om reformer genomförs, skulle det bli lättare att bli företagare i Finland och att tröskeln för att ta emot ett jobb skulle bli lägre.

Diskussion om artikeln