Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tomtreservering på Drottningberg i Hangö förlängs ytterligare - förutom bostäder vill Chydenius bygga bryggor

Från 2020
Drottningberg i Hangö.
Bildtext Tomtreserveringen på Drottningbergområdet har förlängts av Hangö stadsstyrelse. Arkivbild från juli 2018.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ett av affärsmannen Jan-Erik "Chyde" Chydenius bolag i Hangö får lov att förlänga sin tomtreservering på Drottningberg ytterligare.

Bolaget Hangon Läntinen Laituri har haft en tomt på Drottningbergområdet reserverad med avsikten att bygga ett flervåningshus där.

Bolaget sökte om undantagslov för att få ändra på husets placering i byggrutan, vilket ledde till ett besvär.

Det handlade ändå inte om att överskrida byggrätten på 1 900 kvadratmeter.

l väntan på att Helsingfors förvaltningsdomstol behandlat besväret har Chydenius tidigare fått sin reservering förlängd och nu anhåller han på nytt om att få förlänga reserveringen till slutet av februari 2021.

Det har stadsstyrelsen i Hangö gått med på.

Vill också bygga båtplatser för de nya invånarna

Bolaget vill också bygga bryggor för att erbjuda båtplatser åt de kommande invånarna i bostäderna på Drottningberg.

Hangon Läntinen Laituri har för avsikt att bygga ett hundratal bostäder på Drottningbergområdet.

Bolaget har därför också anhållit om lov av staden att lämna in en ansökan till staten för sådant vattenlov som bryggbygget kräver, ett vattenrättsligt tillstånd av Regionförvaltningsverket.

Stadsstyrelsen har för sin del sagt ja till två bryggor med båtplatser.

Om Regionförvaltningsverket beviljar lovet, söker Chydenius bolag sedan om övriga lov av staden för att förverkliga projektet.

Diskussion om artikeln