Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Två tonåringar körde för fort efter varandra inne i Hangö – jakten slutade i kollision, dom och böter

Från 2020
sur gubbe visar att bil kör överhastighet på kyrkogatan i borgå 2016
Bildtext Bilden har inget med Hangö eller fortkörningen att göra. Däremot visar den sura gubben att det också här har körts för fort.
Bild: Yle/Stefan Härus

Det kunde ha slutat riktigt illa när två unga män jagade varandra med bil i Hangö.

Färden slutade i kollision. I båda bilarna fanns minderåriga passagerare.

Körde dubbelt snabbare än högsta tillåtna hastigheten

Det var i juni i fjol (2019) som de här två, då nyss 18 år fyllda ungdomarna, började köra för fort längs Hemming Elfvings väg i Hangö. De körde efter varandra med en hastighet på 80-100 kilometer i timmen.

Högsta tillåtna hastighet längs Hemming Elfvings väg är 40 kilometer i timmen.

Avståndet mellan de två bilarna var mellan 20 och 30 meter.

Färden slutade i en kollision när den framför körande bilens förare beslöt sig för svänga till vänster och den bakom körande bilen samtidigt försökte köra om till vänster.

Den ena bilen hamnade i diket och båda bilarna fick omfattande skador.

I båda bilarna fanns som sagt passagerare som ännu inte hade fyllt 18 år.

Förarna har en annan uppfattning än passagerarna

Ingen av passagerarna eller förarna skadades nämnvärt.

Men i synnerhet föraren i den bakom kommande bilen körde på ett sätt som orsakade allvarlig fara för andras liv och hälsa, enligt tingsrätten.

Båda förarna har bestridit åtalen.

Bland annat är de båda av den uppfattningen att hastigheterna har varit lägre.

Däremot är de av olika åsikt om den framför körande bilens förare använde blinkrar när han skulle svänga till vänster.

Efter att ha hört vittnen till händelsen, i det här fallet främst passagerare i bilarna, håller Västra Nylands tingsrätt fast vid åklagarens straffanspråk.

Båda förarna döms för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Straffet är dagsböter. Den ena ska betala 600 och den andra 720 euro. Dessutom ska båda solidariskt ersätta staten kostnaderna för bevisningen, totalt drygt 100 euro.

Domen har inte vunnit laga kraft.