Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kampen mot mikrober med hjälp av möbler tar fart – Åbo universitet centrum för EU-projekt

Från 2020
Tyoli ja työpäytä Iskun näyttelytilassa.
Bildtext Företaget Isku i Finland har redan i flera år tillverkat möbler med antimikrobiella ytor.
Bild: Juha-Petri Koponen / Yle

Coronaviruset har gjort att allt fler har börjat fundera på hygienen också när det gäller inomhusutrymmen.

I Finland har man redan i flera år utvecklat produkter som ska minska på mängden bakterier i ett utrymme. Bakterieproblemet har varit ett gemensamt intresse för såväl möbeltillverkare som för kran- och låstillverkare. Inom möbeltillverkningen använder man till exempel mässing som innehåller silver eller koppar som man redan i flera år har vetat att förstör mikrober.

Företagen inom de olika branscherna som tillverkar bakterieminskande produkter har samarbetat för att kunna öppna dörrarna till den utländska marknaden. Om samarbetet lyckas, kan de finländska produkterna ha en efterfrågan i Mellanöstern där stora pengar väntar.

Samarbete för att förbättra hygienen

Poängen med samarbetet är att produkterna som tillverkas ska komplettera varandra. Fördelarna med samarbetet har uppmärksammats också i form av ett EU-projekt där företag från Finland, Sverige och Estland medverkar. Inom projektet tillverkar och testar man tillsammans lösningar som ska förbättra inomhushygienen, till exempel gällande sjukhusbakterier.

Tanken är att sälja lösningarna vidare till Saudiarabien, som i sin tur kan fungera som en inkörsport till andra länder i Mellanöstern.

Åbo universitet projektets centrum

Projektet IHMEC fortsätter in på nästa år, och förutom företag medverkar också universitet och högskolor. Åbo universitet fungerar som centrum för hela projektet.

I Saudiarabien råder andra klimatförhållanden än i de nordiska länderna, så man har undersökt hur produkterna fungerar. Till exempel har produkternas tålighet testats med hjälp av konstgjord svett i hundratals timmar.

Agorabyggnadens öppning
Bildtext Arkivbild. Åbo universitet är centrum för EU-projektet.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Projektets koordinator Tiina Mäkitalo vid Åbo universitets handelshögskolas enhet i Björneborg säger att Saudiarabien är ett intressant mål för företagen eftersom landet är muslimvärldens centrum, och varje år samlas enorma mängder vallfärdande människor till platsen. Dessutom är det en förmögen stat som vill spendera pengar på investeringar som förbättrar hälsan.

Projektet har tagits väl emot i Saudiarabien, då de nordiska länderna har ett gott rykte om sig som pionjärer inom branschen.

Om porten till Saudiarabien öppnas, är det i höst meningen att bygga lokaler i landet där produkterna kan testas i sina rätta förhållanden. Planen är att bygga modellokaler i tre sjukhus och i ett apotek.

Mer forskning krävs

Dessutom behöver man ännu göra mer undersökningar, eftersom mycket ännu är oforskat, och forskarna är inte heller ense om alla forskningsresultat. Det är många olika faktorer som samverkar gällande inomhushygienen, och det är viktigt att man tänker på helheten. Det här säger Merja Ahonen som är specialforskare vid Satakunta yrkeshögskola.

Hygienen avgörs av både lokalens ytor och möbler som av luften och vattnet. Om någon av dessa faktorer inte fungerar, så fungerar inte heller helheten.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel "Taistelu mikrobeja vastaan kalusteilla kiihtyy – pandemia oli lottovoitto pohjoismaisille yrityksille", skriven av Emilia Korpela.

Diskussion om artikeln