Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Liljendaljägarna får fälla upp till 60 hjortar i höst: "Hjortstammen har ökat ordentligt på vårt område de senaste 10 åren"

Från 2020
Tomas Nyström står vid sin bil intill en åker
Bildtext Tomas Nyström är verksamhetsledare för Liljendal jaktvårdsförening och är nöjd med mängden jaktlicenser inför hösten.
Bild: Yle/ Mikael Kokkola

Trots att det är högsommar gäller det att rikta blickarna mot hösten – åtminstone om man är jägare. Nu har årets licenser för älg- och hjortjakt nämligen delats ut.

Enligt Finlands viltcentral får färre älgar fällas i Nyland i höst än tidigare år. Samtidigt har mängden beviljade licenser för att fälla vitsvanshjort ökat.

Orsaken till det här är att älgstammen på sina håll redan är glesare än målet. Tillväxten av vitsvanshjortstammen har också avstannat, men nu är målet att minska den på täta områden.

Yle Östnylands reporter åkte längs en slingrande skogsväg i Liljendal i Lovisa tillsammans med Liljendal jaktvårdsförenings ordförande Tomas Nyström för att tala om den kommande jaktsäsongen.

Och mycket riktigt – på vägen fick de syn på två älgar som gick förbi ungefär 150 meter bort.

Nyström hoppade ut ur bilen för att ta en närmare titt på djuren. Det visade sig handla om två älgtjurar.

Thomas Nyström spejar ut mot åkern med en kikare
Bildtext Kommer älgtjurarna tillbaka, eller? Tomas Nyström tog fram kikaren.
Bild: Yle/ Mikael Kokkola

– Vi är ganska nära Röjsjömossen som är ett stort jakområde för många jaktlag i bland annat Liljendal, förklarar Nyström. Mossen bildar en stjärna i mitten. Just nu är vi på Drombom-Garpom jaktlags marker och här fälls många älgar.

Liljendal jaktvårdsförening har beviljats 50 älglicenser och 60 hjortlicenser inför den stundande säsongen.

Mängden jaktlicenser är ungefär densamma som tidigare år och Nyström säger att han är nöjd med den.

– Hjortstammen har nog ökat ordentligt på Liljendals område de senaste tio åren och har fördubblats så gott som vartannat år, så vi försöker hålla den i styr. Däremot ser vi kanske en liten minskning i älgstammen.

Ungefär samma trend som på andra håll i Nyland, alltså.

"Hjortstammen har ökat drastiskt"

Däremot har Tomas Nyström inget bra svar på frågan varför hjortstammen har ökat så mycket.

– Men vi ser att hjortstammen har ökat drastiskt i hela Östnyland, speciellt längs med kusten.

Han tror att jaktsäsongen kommer att bli bra för Liljendaljägarnas del. Det finns gott om älg i skogen och man har fått de licenser man har ansökt om.

– En del av licenserna är hyllicenser som vi inte delar ut genast. Under jaktens gång ser vi var det finns älg och var licenserna behövs för att minska till exempel trafikskadorna.

Färre älglicenser än tidigare år

Älgjakten kör i gång det andra veckoslutet i oktober.

Finlands viltcentral har i år beviljat 1 797 jaktlicenser för älgjakt och 10 854 licenser för vitsvanshjortjakt för Nylands del.

Dessutom beviljades 233 licenser för jakt av dovhjort.

Största delen av licenserna har beviljats i västra Nyland eftersom vitsvanshjortstammen är som tätast där. Däremot är hjortstammen fortfarande gles på många håll i östra Nyland.

Diskussion om artikeln