Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Världens befolkning växer inte så raskt som man tidigare trott – invånarna blir färre i de flesta länder, bland dem Finland

Från 2020
Barn leker utomhus.
Bildtext Befolkningen blir allt äldre och det kommer finnas färre barn under fem år i framtiden, visar en ny befolkningsprognos.
Bild: All Over Press

Världens befolkningsutveckling saktar av enligt en ny omfattande studie som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet. Om 80 år landar siffran på 8,8 miljarder människor enligt prognosen. Det här är en minskning med två miljarder människor från FN:s nuvarande prognos.

Bakgrunden till den långsammare befolkningsutvecklingen är sjunkande nativitet och en allt äldre befolkning.

Vid århundradets slut kommer befolkningen minska i 183 av 195 länder, visar prognosen. Befolkningen kommer minska med minst hälften i mer än 20 länder – bland dem Spanien, Italien, Thailand och Japan.

Kinas befolkningsmängd kommer också minska och trilla under miljardstrecket. I dagens läge är 1,4 miljarder människor bosatta i Kina, men om 80 år väntas siffran vara 730 miljoner.

Vissa länder går ändå emot strömmen. Hit hör exempelvis länder i Subsahariska Afrika, där befolkningsmängden kommer vara trippelt upp mot nuvarande före århundradets slut.

I Nigeria väntas befolkningen växa från nuvarande 196 miljoner till 800 miljoner personer före 2100.

Flexibel invandringspolitik behövs

För Finlands del kommer befolkningen att minska enligt prognosen. I dagens läge bor drygt 5,5 miljoner människor i Finland. Inom 80 år kommer siffran att krympa till 5,24 miljoner.

– Den här prognosen är en god nyhet för miljön. Färre människor betyder mindre stress på livsmedelsproduktionen och lägre halter koldioxidutsläpp samt betydande ekonomiska möjligheter för delar av Subsahariska Afrika, säger prognosens huvudförfattare och direktör för Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington till nyhetsbyrån AFP.

– De flesta länder utanför Afrika kommer däremot att se en krympande arbetskraft och en mindre population, vilket kommer ha djupa negativa konsekvenser för ekonomin.

För höginkomstländer i den här kategorin är en flexibel invandringspolitik och socialt stöd för familjer som vill ha barn de bästa lösningarna för att upprätthålla befolkningsnivån.

En fjärdedel av befolkningen över 65 om 80 år

I och med att befolkningen minskar finns det också en risk för att vissa länder satsar på en hårdare politik där tillgången till reproduktiva hälsotjänster begränsas.

– Det här kan potentiellt få förödande konsekvenser, säger Murray.

Länder kommer kämpa med att växa när färre människor jobbar och betalar skatt

I takt med att nativiteten sjunker och människor lever längre kommer andelen barn under fem år att minska med mer än 40 procent enligt prognosen. År 2017 var barn i den här åldern 681 miljoner till antalet – före 2100 krymper siffran till 401 miljoner.

Om 80 år kommer nästan 2,4 miljarder människor, det vill säga mer än en fjärdedel av befolkningen, vara över 65 år gamla. Enligt prognosen kommer vården och alla sociala tjänster bli belastade i och med den åldrande befolkningen.

Kinesiska pensionärer tränar inomhus.
Bildtext Många länder kommer märka av att befolkningen blir äldre, bland annat Kina.
Bild: European Pressphoto Agency EPA

I dagens läge är 140 miljoner av världens människor över 80 år. Före 2100 kommer 866 miljoner människor vara över 80.

Det här betyder att den arbetsföra befolkningen minskar och många länder kommer få stora problem.

– Länder kommer kämpa med att växa när färre människor jobbar och betalar skatt, säger professor Stein Emil Vollset vid Institute for Health Metrics and Evaluation.

Bland annat Kina kommer se en märkbar förändring för den arbetsföra befolkningens del. Den arbetsföra befolkningen kommer minska med 62 procent under de kommande 80 åren, från 950 miljoner människor till 350 miljoner.

I Indien kommer samma siffra att gå ner från 762 miljoner till 578 miljoner.

I Nigeria, där befolkningen bara ökar, väntas den arbetsföra befolkningen växa från 86 miljoner till 450 miljoner personer före 2100.

Indiens bnp klättrar upp på tredje plats

En del ändringar är att vänta för världsekonomin.

Enligt prognosen kommer Kinas bruttonationalprodukt (bnp) att stiga så mycket de kommande åren att man går om USA före år 2050. Kina kommer däremot att falla tillbaka till andra plats igen före år 2100, enligt prognosen.

Indiens bruttonationalprodukt ökar också, men landet kommer inte att gå om USA som man tidigare förutspått. I stället hamnar Indien på plats tre.

Strand i Nigeria som kryllar av människor. På bilden syns hus och ett hemgjort litet pariserhjul.
Bildtext Nigeria går i motsatt riktning.
Bild: All Over Press

Tyskland, Frankrike och Storbritannien i Europa kommer att stanna kvar på listan över topp tio-länder i världsekonomin.

Nigeria väntas ta sig från plats 28 på listan till topp tio.

Brasilien kommer däremot att trilla ner från plats 8 till 13 enligt prognosen. Ryssland får också en törn och trillar ner från plats 10 till 14. Italien och Spanien dyker ännu mer – de förutspås falla från topp 15 till plats 25 respektive 28.

– Vid århundradets slut kommer världen vara multipolär med Indien, Nigeria, Kina och USA som de dominerande länderna, säger Richard Horton.

Kvinnor blir mer utbildade och skaffar färre barn

FN:s prognos skiljer sig alltså mycket från denna. Enligt FN är världens befolkning 8,5 miljarder år 2030, 9,7 miljarder år 2050 och 10,9 miljarder år 2100.

Hur kan två prognoser skilja sig så mycket? Jo, skillnaden mellan dessa studier är att man i det här fallet till stor del fokuserar på fertilitetstalet. Enligt FN kommer fertiliteten att stiga mer i de länder där nivån i dag är låg, än vad den här prognosen förutspår.

– Vår analys antyder att kvinnor väljer att skaffa färre barn i och med att de blir mer utbildade och har tillgång till reproduktiva hälsotjänster, säger Horton.

Källa: AFP