Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Apple vann mot EU-kommissionen - behöver inte betala 13 miljarder euro i obetalda skatter till Irland

Från 2020
Uppdaterad 15.07.2020 16:54.
Apple
Bildtext EU-kommissionen anser att Irlands skattepolitik för att locka amerikanska storföretag att ha sina Europa-högkvarter i Irland gör Irland till ett skatteparadis inom EU.
Bild: EPA/PAUL MILLER AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

EU-domstolen har gett Apple och Irland rätt över EU-kommissionen i tvisten om obetalda skatter. Enligt domstolen har Irland inte gett Apple olagliga skatteförmåner och därför kan inte Apple bötfällas av kommissionen.

Irland, som tillsammans med Apple hade överklagat EU-kommissionens skattebot från sommaren 2016, tog emot domstolens beslut med glädje.

- Irland har alltid varit tydligt med att vi inte har särbehandlat Apples två företag. Apple betalade redan från början rätt skatt, helt i enlighet med irländska skatteregler, skrev finansministeriet i en kommentar.

EU-domstolen tog alltså ställning till kommissionens beslut att bötfälla Apple med 13 miljarder euro, pengar som skulle betalas till ett motvilligt Irland.

Vi har inte särbehandlat Apples två företag

― Irlands finansministerium

Enligt kommissionen gav Irland storbolaget skattelättnader i över tio år - från 2003 till 2014 - för att hålla kvar Apples högkvarter i Europa på den gröna ön.

Under den tiden lyckades Apple undanhålla vinster på 111 miljarder euro från vanlig företagsbeskattning, enligt statistik från de irländska skattemyndigheterna.

I stället betalade företaget mellan 0,005 procent och 1 procent i skatt per år.

Kommissionär Vestager ger inte upp

Den förra EU-kommissionen jobbade hårt med att försöka komma åt multinationella storbolag som inte betalar en skälig företagsskatt i Europa.

Dagens dom är ett ordentligt bakslag i den kampen, åtminstone i den form som EUs då- och nuvarande kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor Margrethe Vestager har fört den.

- Jag måste fundera på hur vi möjligen går vidare, säger hon idag.

Kommissionen stöder helt målet att alla företag ska betala sin rättvisa skatteandel

― Margrethe Vestager

EU-domstolens domar kan bara överklagas ur rättslig synvinkel, det vill säga parterna kan kräva att rätten går igenom att alla gällande lagar har tillämpats på rätt sätt i domen.

Däremot går det inte att överklaga sakfrågan, det vill säga huruvida det är bevisat att Irland och Apple har agerat inom lagens ramar.

Det är troligt att domen ger en fingervisning om hur kommissionens pågående mål mot företagen Ikea och Nike i Nederländerna kommer att gå.

Också där har EU-kommissionen beskyllt myndigheterna för att ha särbehandlat företagen med skattelättnader.

Kommissionen undersöker också som bäst det skatteavtal Huhtamäki har med Luxemburg.

Diskussion om artikeln