Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarnas förtroende för polisen går neråt, men är fortfarande högt – allt fler tror att korruption finns inom polisen

Från 2020
En polis kontrollerar en tågresenärs person- och reseuppgifter under coronavåren då Nyland var stängt.
Bildtext Finländarna litar på polisen och andra räddningsmyndigheter.
Bild: European Pressphoto Agency EPA

Polisen har finländarnas fortsatta förtroende, visar en undersökning av Inrikesministeriet. Rattfylleri, sexuella trakasserier och sexuellt våld samt hatbrott finns bland de brott som oroar finländarna mest.

Enkätundersökningen, den så kallade Polisbarometern, visar att 91 procent av finländarna har rätt så stort eller mycket stort förtroende för polisen.

Förtroendet har minskat något jämfört med den senaste mätningen som gjordes 2018. Då var samma siffra 95.

I år har undersökningen gjorts före coronakrisen, vilket kan vara bra att hålla i tankarna. Undersökningen visar ändå att polisen lyckats bra i sina viktigaste uppgifter och polisens arbete uppskattas av finländarna.

Polisen är rättvis och behandlar oss väl, anser finländarna

Finländarna anser att polisen lyckas väl med operativa uppgifter. Enligt finländarna är polisens viktigaste uppgifter följande: svara på brådskande larm, utreda och bekämpa våldsbrott, ingripa i våld mot närstående och bekämpa terrorism.

Enkäten visar också att finländarna ser polisen som rättvis och anser att polisen behandlar dem relativt väl.

– Med tanke på det finländska samhället och rättssystemet är det viktigt att människorna litar på polisen och andra säkerhetsmyndigheter. Förtroendet är på hög nivå i vårt land, men vi måste varje dag arbeta för att upprätthålla det. Förtroendet måste vinnas vid varje möte mellan människor, säger inrikesminister Maria Ohisalo (De gröna).

Finländarna har förtroende för andra säkerhetsmyndigheter

Förtroendet för polisen har alltid varit högt och Finland hör till ett av världens ledande länder i många jämförelser som gäller säkerhet. Förtroendet har minskat något under de senaste åren, trots att allt färre faller offer för brott.

– Under det senaste årtiondet har antalet poliser minskat med hundratals, men de politiska beslutsfattarna har nu börjat öka antalet poliser. Den här riktningen är rätt och nödvändig också med tanke på verksamhetens effekt. Polisen gör sitt yttersta för att se till att finländarnas vardag är säker, konstaterar polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen och inrikesminister Maria Ohisalo håller presskonferens.
Bildtext Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen och inrikesminister Maria Ohisalo under presskonferensen.
Bild: Lehtikuva

Finländarnas förtroende för säkerhetsmyndigheter är överlag på en mycket hög nivå. Finländarna litar också på exempelvis räddningsväsendets, gränsbevakningsväsendets och nödcentralernas verksamhet.

– År efter år är förtroendet för polisen internationellt sett på en hög nivå i Finland, och det är jag mycket glad över. Samtidigt är förväntningarna på polisen mycket höga – ett lyckat arbete leder till höga målsättningar, konstaterar minister Ohisalo.

Allt fler tror att korruption finns inom polisen

De som deltog i undersökningen fick också ta ställning till hur polisen behandlar personer från andra kulturer. Svaren tyder på att polisens inställning till personer av annan kultur måste utvecklas.

En majoritet, 53 procent, av de svarande anser ändå att polisen förhåller sig på samma sätt till både finländare och personer med någon annan kulturell bakgrund än finländare.

Drygt 39 procent anser att det är ganska sannolikt eller mycket sannolikt att det finns korruption eller oetisk verksamhet inom polisen. Uppskattningarna av korruption inom polisen har gått i en negativ riktning i flera år.

En polis står i en folkmassa i Åbo.
Bildtext Drygt hälften av finländarna anser att polisen behandlar finländare och personer av annan kultur på samma sätt.
Bild: European Pressphoto Agency EPA

Enligt Inrikesministeriet är ett permanent utvecklingsobjekt att trygga tillgången till polisens tjänster samt polisens synlighet på lika villkor för alla medborgare.

Största delen av finländarna anser att polisen helt eller huvudsakligen bär ansvaret för att garantera den allmänna ordningen och säkerheten i landet. Cirka 15 procent anser att polisen kan bära ansvaret för den allmänna ordningen och säkerheten endast i en ganska liten mån eller nästan inte alls.

De här brottsfenomenen oroar mest

Finländarna fortsätter att vara oroliga över olika brottsfenomen, men oron har minskat under de senaste två åren.

De brott som väcker mest oro bland finländarna är rattfylleri, användning och försäljning av narkotika, misshandel, brott med skjutvapen, sexuella trakasserier och sexuellt våld samt hatbrott.

Drygt hälften, 53 procent av finländarna, är väldigt eller ganska oroade över terrorism.

Polis håller i alkometer.
Bildtext Drygt 80 procent av finländarna oroar sig över rattfylleri.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

De som deltog i undersökningen fick också ta ställning till hur stort problem de anser brottsligheten i deras närmaste omgivning vara. Cirka 79 procent av finländarna bedömer att brottslighetsläget i deras närmaste omgivning inte är särskilt allvarligt eller att det nästan inte alls är allvarligt.

Kring tusen personer i åldern 15–79 intervjuades i samband med undersökningen som utfördes 4.2–3.3.2020