Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Niinistö ska fortsätta debattera, inom gränserna" – ingen av partiledarna tycker att president Niinistö censurerats

Från 2020
Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo och De grönas Maria Ohisalo står bredvid varandra inför debatt.
Bildtext Finlandsarenans Björneborgsvimmel ersattes av tv-debatt i Helsingfors. Petteri Orpo (Saml) och Maria Ohisalo (Gröna) står redo för debatten.
Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Partiledarna ger sitt stöd för president Niinistös rätt att uttala sig i allmänpolitiska frågor. Det var ungefär det enda man kunde enas om vid MTV:s partiledardebatt på onsdag kväll. Det finns oenighet om budget- och sysselsättningsmål och återhämtningen i EU:s coronapaket.

MTV:s debattledare försökte utreda regeringens interna dynamik och vad oenigheten i regeringen beror på. Regeringens partiledare ville inte medge några större problem eller hot, annat än detaljer och principfrågor som partierna vill lyfta fram.

Samlingspartiets Petteri Orpo medgav inte heller några försök att från oppositionen slå kilar i regeringssamarbetet.

Hetsig politisk debatt fortsätter

Sommaren verkar inte ha medfört nya idéer eller grepp på inrikespolitiken i Finland. Det var kanske inte heller meningen i MTV:s debatt med politikerna på onsdag kväll.

Vinterns och vårens hetsiga debatter i riksdagens frågestunder fick en upprepning i tv-debatten, inför större publik. Den gav inte några nya fräscha recept på varken sysselsättningspolitik, lånekris eller coronabekämpning.

Regeringen hänvisar till exceptionellt läge som kräver ovanliga åtgärder och stora lån. Oppositionen kritiserar låntagningen och kräver en plan för hur man går vidare. Oppositionen kritiseras för att kräva mer utgifter, lägre skatter och därmed ännu större lån.

Oenighet om tidtabell

I augusti fortsätter regeringen sin budgetberedning. Det låter som om Centern och SDP är oeniga om tidtabell och behov för sysselsättningsmålen.

Sannfinländarnas Jussi Halla-aho kritiserade regeringen för långsamhet och uppskjutning av besluten, liksom med vårdardimensioneringen.

Centerns ordförande, tidigare finansminister Katri Kulmini skyndade på besluten.

- Vi har nordiska utgifter men inte intäkter som täcker, men regeringen är igång. Corona kommer som en ny kris ovanpå föregående finanskris. Finland har inte fått tillväxt på tio år, förklarade Kulmuni.

Vi har inte råd att springa undan problemen, upprepade Kulmuni många gånger under debatten. Beslutsfattarna måste fatta beslut enligt tidtabellen, alltså vid den så kallade budgetrian senare i sommar, sa Katri Kulmuni.

SDP: "Det handlar inte om dagar eller veckor"

Statsministern uteblev från debatten och satsade på EU:s toppmöte.

I stället gav viceordförande Ville Skinnari SDP:s prioriteringar. Han lät sig inte styras av programledarnas krav på exakta besked.

- Vi måste se hela bilden av sysselsättningen, sa Ville Skinnari. Det mest akuta är att rädda finländarnas arbetsplatser här och nu och skapa efterfrågan på finländska produkter. Sdp lovar beslut under budgetrian och under hösten, sa Skinnari.

- Jag vill inte älta vilken dag det ska ske. Det viktiga är tillväxten och lyftet av finländsk ekonomi under de följande tio åren. Då handlar det inte om dagar eller ens veckor, sa Skinnari.

CenternsnKulmuni spänner ögonen i Vänsterförbundets Saramo, i bakgrunden röd reklamballong.
Bildtext Katri Kulmuni (C) och Jussi Saramo från Vänsterförbundet.
Bild: Lehtikuva

Presidenten får prata

Trots att många frågor kan betecknas som politiskt viktigare fick partiledarna börja med att ge sin syn på presidentens maktbefogenheter. MTV intervjuade presidenten på tisdag kväll och hans uttalande har väckt uppmärksamhet.

Partiledarna sa sig inte ha sett några problem. Ansvarsgränserna i lagen är klara, och så länge de följs är allt bra, sa de Grönas ordförande Maria Ohisalo. Alla har yttrandefrihet i debatten, och samarbetet har fungerat bra.

Centerns ordförande Katri Kulmuni vände på grundlagens begrepp. Hon sa att det är självklart att statsrådet leder utrikespolitiken i samråd med republikens president.

Det fäste sig Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho vid. Det tycks ofta råda olika åsikter mellan regeringen och presidenten om vem som leder vem.

Katri Kulmuni hade inte sett några försök att tysta presidenten, och det skulle knappast vara möjligt, sa hon. Men presidenten är också en viktig debattör i samhället.

Utvidgad utrikes- och säkerhetspolitik

Ingen av debattdeltagarna sade sig ha sett någon censur av presidenten.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo försvarade presidentens kraftfulla ledning av utrikes- och säkerhetspolitiken tillsammans med statsrådet.

- Det är ok att presidenten helt klokt deltar i till exempel den ekonomiska debatten, och han gör det ju inte ofta.

SDP:s Ville Skinnari påpekade att utrikes- och säkerhetspolitiken har blivit allt större och utvidgats till fler politikområden. Det är naturligt att presidenten är med i centrum av internationell politik, till exempel klimatfrågor.

Beroende av innehållet?

Pandemin visar på behovet av ett större samarbete mellan president och partiledarna, sa KD:s ordförande Sari Essayah. Hon nämnde bland annat gränsdragning och relationerna till Sverige.

Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho ansåg att nuvarande grundlag är bristfälligt avgränsad för presidentens maktutövning.

President Niinistö tar gärna ställning och det är inte illa, anser Halla-aho. Men reaktionerna tycks vara beroende av vad presidenten säger.

- De som gillar hans åsikter välkomnar presidentens inlägg, andra kritiserar hans "inblandning" då de är oeniga, noterade Halla-aho.

Harry Harkimo såg presidenten som en värdeledare, därför ska han få uttala sig utan censur. Han känner nog grundlagen och vet vad han får säga.

Oenigt om Haavistos politiska fortsättning

Frågan om utrikesminister Pekka Haavistos politiska framtid var också uppe i MTV:s partiledardebatt. Oppositionens två ledare Jussi Halla-aho och Sari Essayah ansåg att han inte bör fortsätta på Utrikesministeriet.

- Affären stör hans trovärdighet och skötseln av arbetet, enligt Sannfinländarnas ordförande Halla-aho. Han sade sig vara mer intresserad av substansen i arbetet för flyktingbarnen i Al-Hol-lägret.

Också Harry Harkimos enmansgrupp var överens om att Haavisto bör avgå, åtminstone tillfälligt.

- Katri Kulmuni lämnade sin post för ett betydligt mindre ärende, där hon var helt oskyldig, påpekade Harkimo. Haavisto borde ha lämnat UM-posten redan när processen startade, enligt kristdemokraternas Sari Essayah.

Men oppositionens politiker trodde ändå inte att Haavisto avgår. Det gör han först när regeringens partikamrater mister förtroendet för honom. I december förlorade oppositionen en förtroendeomröstning för Haavisto i riksdagen.

"Oskyldig tills annat är bevisat"

I MTV-debatten gav regeringspartiernas representanter sitt stöd för Haavisto. Ingen är skyldig innan han är dömd, sa Sandra Bergqvist, viceordförande i SFP.

De grönas ordförande Maria Ohisalo höll med.

Hon upprepade att de gröna inte tar ställning i en fråga som är på hälft i grundlagsutskottet. Det förhindrar också stöddeklarationer från De gröna, sa Maria Ohisalo.