Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Statsminister Marin inför EU-toppmötet i Bryssel: För ett litet exportberoende land är det viktigt att Europa återhämtar sig

Från 2020
Sanna Marin armbågshälsar med Charles Michel. Tysklands förbundskansler Angela Merkel tittar på från sidan. Alla är iklädda munskydd.
Bildtext Finlands statsminister Sanna Marin och europeiska rådets ordförande Charles Michel hälsar på varandra.
Bild: AFP / Lehtikuva

Statsminister Sanna Marin stakade ut Finlands målsättningar inför EU-toppmötet i Bryssel. Enligt Marin strävar Finland fortfarande efter att återhämtningsfonden ska basera sig på lån istället för bidrag.

Bryssel

Efter ett uppehåll på fem månader samlas EU-ledarna igen i Bryssel för att dryfta åtgärder som ska styra upp ekonomin efter coronakrisen.

På bordet ligger såväl ett reviderat utkast till långtidsbudget för åren 2020-2027 samt ett förslag till en särskild återhämtningsfond som ska förse krisdrabbade länder med extra hjälp.

Rådsordföranden Charles Michel presenterade nyligen ett reviderat förslag till långtidsbudget som går på 1074 miljarder euro. Det är aningen mindre än kommissionens senaste förslag på 1 100 miljarder.

Enligt Marin är det reviderade budgetförslaget en förbättring ur Finlands synvinkel.

Inte pengar till vad som helst

Marin säger att Finland värnar om att budgeten ska vara moderat till storlek, att resurserna för landsbygdsutveckling säkras och att rättsstatsprincipen och klimatet tas i beaktande då budgetmedlen fördelas.

Återhämtningsfonden skulle i sin tur gå på 750 miljarder euro. Det är tänkt att 500 miljarder euro skulle delas ut i direkta bidrag och 250 miljarder euro i fördelaktiga lån.

Marin säger att Finland strävar efter att återhämtningsfonden ska vara mindre till storleken och att en större del av stödet ska vara lånebaserat.

Finland vill också att fördelningsgrunderna i större utsträckning ska beakta de uttryckliga effekterna som coronakrisen haft på ländernas ekonomier.

Gynnar Finland

Samtidigt betonar Marin att det ligger i Finlands intressen att EU-länderna kommer på fötterna igen.

- För ett litet exportberoende land är det viktigt att Europa återhämtar sig.

Samtidigt betonar Marin att en kompromiss inte komma till vilket pris som helst. Ungerns president Viktor Orbán har hotat med att lägga veto mot en kompromiss där budgetmedlen blir avhängiga av det rättsliga läget i medlemsländerna.

Enligt Marin är Finland inte berett att kompromissa i fråga om rättsstatsprincipen.

- Det kan inte vara så att rättsstatsprincipen inte högaktas.

Marin säger att samtliga länder måste vara beredda att backa i fråga om sina krav om en kompromiss ska vara möjlig.

Klimatsatsningar, digitalisering och bättre konkurrens

Återhämtningsfonden har setts som en vattendelare i europeisk politik eftersom kommissionen för första gången skulle få rätt att låna pengar med EU-budgeten som säkerhet.

Beslutet har setts som principiellt betydelsefullt och ett steg mot en djupare ekonomisk integration inom unionen.

Marin ser återhämtningsfonden som en exceptionell lösning i ett exceptionellt läge och att man inte ska dra alltför långt gående slutsatser i det här skedet.

Marin säger att stöden ur fonden borde riktas till ändamål som stöder EU:s framtida målsättningar: klimat, digitalisering och konkurrenskraft.

- Instrumentets karaktär är inte sådant att man får använda pengarna hur man vill.

Marin betonar att Finland också kommer att vara berättigat till stöd ur återhämtningsfonden. Men det förutsätter att man kan motivera för vilka ändamål pengarna ska användas.

För att finansiera de ökade utgifterna föreslås att EU skulle få tillgång till fler egna inkomstkällor. En plastavgift, koltullar och en skatt på internationella digijättar har lyfts fram som möjliga inkomstkällor.

Marin tror att gemensamma intäkter kan stärka unionen på sikt. Men hon betonat att det i det här skedet inte finns konkreta förslag på vilka avgifter som kan komma på fråga.

- EU är inte ett färdigt projekt.

"Goda sittmuskler"

Inför toppmötet har det förts intensiva bilaterala diskussioner mellan EU-ledarna i syfte att bereda mark för en kompromiss.

Marin säger att hon diskuterat med sina kollegor i Nederländerna, Sverige och Italien inför toppmötet. Överlag står Finland enligt Marin nära den sparsamma fyran: Nederländerna, Österrike, Sverige och Danmark.

Marin säger att stämningen ändrat betydligt sedan februari då EU-ledarna senast diskuterade EU-budgeten i Bryssel: Då var det ingen som väntade sig en kompromiss. Nu inser alla behovet av att nå en gemensam lösning.

Det är ändå för tidigt att säga om tiden är mogen för en kompromiss under veckoslutet. För egen del är Marin redo för att förhandla så länge det krävs.

- Jag har goda sittmuskler och klarar av att vaka.

Diskussion om artikeln