Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Han har skött Ingåborna i fyra decennier - snart hoppas läkaren Helge Heinonen kunna ge ansvaret vidare

Från 2020
Uppdaterad 28.07.2020 08:02.
En man med grått hår, mustasch och blå tröja står utanför Ingå hälsocentrals ingång. Han står och håller i en trafikskylt som förbjuder trafik, men med tillägget "berör ej ambulans och postbil".
Bildtext Helge Heinonen har varit Ingå trogen förutom en kort paus på drygt ett år när han specialiserade sig inom allmänmedicin och jobbade på sjukhus.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Ledande läkare Helge Heinonen har jobbat på Ingå hälsocentral i nästan 38 år. Småningom har han tänkt gå i pension, men det beror lite på hur förhandlingarna går med den eventuella efterträdaren.

Man kan nog konstatera att Helge Heinonen är en läkare av den gamla skolan.

En liten papperslapp på en vit tegelvägg (inomhus). Det står Läkare-Lääkäri Helge heinonen på lappen.
Bildtext En liten anspråkslös lapp på väggen visar var Helge Heinonen har sin läkarmottagning.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Han har alltid jobbat inom den offentliga vården, han har varit samma arbetsplats trogen under nästan hela sitt yrkesverksamma liv och han tänker inte jobba privat efter sin pensionering.

- Det finns kolleger som efter det kommunala värvet har tid för privatmottagning, men om jag gör läkararbete så är det inom det offentliga. Sen ägnar jag resten åt mig själv, min familj och mina hobbyer, säger Helge Heinonen.

Till Helge Heinonen fritidsintressen hör resor, att läsa språk och trädgårdsskötsel.

På tal om trädgårdsskötsel så är det i Ingå den tidigare Vandabon Helge Heinonen har rotat sig.

För honom har det alltid varit självklart att man ska bo på samma ort där man jobbar som läkare.

Artikeln fortsätter efter arenaklippet.

Ingås ledande läkare Helge Heinonen har jobbat i kommunens tjänst i snart 40 år

2:15

Till en början samkommun med egen jour

Till Ingå kom han i september 1982. Arbetsgivare var då samkommunen för folkhälsoarbete i Karisbygden. Hit hörde Karis, Pojo och Ingå. Helge Heinonens arbetsplats var i Ingå.

- Före mig hade det funnits en och en halv tjänst i Ingå. En läkare på heltid och en läkare från Karis som kom vissa dagar i veckan till Ingå, berättar Helge Heinonen.

Helge Heinonens tjänst var nyinrättad och hans arbetsplats var den gamla läkargården, det vill säga det rödmålade trähuset invid Knattebo daghem.

Ett rött ganska stort trähus. Sommar, sol, gröna träd och buskar. Sandplan framför huset.
Bildtext Den gamla läkargården, Helge Heinonens första arbetsplats i Ingå, fungerar i dag som skola och här ordnas också medborgarinstitutets kurser. Flera föreningar möts också här.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

- Förhållandena såg annorlunda ut och på andra sidan vägen fanns sjukstugan med samkommunens bäddavdelning med tio vårdplatser. Där fanns också ett litet laboratorium i ett rum.

Jouren växlade mellan Karis, Pojo och Ingå.

- När det var Ingås tur att ha jour kom patienterna från de här tre orterna till Ingå och som ensam läkare tog man emot dem till nästa morgon eller under hela veckoslutet.

Helge Heinonen konstaterar att han upplevt alla svängar hur vården har ordnats under närmare 40 år.

I slutet av 1990-talet (1998) upplöstes samkommunen och då blev Helge Heinonen ledande läkare.

Han var med om att utveckla och bygga upp Ingå hälsocentral, som i dag finns vid Strandvägen 6.

Sedan dess har Ingå haft hälsocentralen i egen kommunal regi, förutom några år på 2010-talet när Ingå var LOST, alltså inte borttappat, men en del av ett samarbetsområde för social- och hälsovård tillsammans med Lojo, Sjundeå och Karislojo (2009-2012).

Utmanande att rekrytera läkare, lättare om man kan lova undervisning

Dagens utmaningar i Ingå hälsocentral är i stort sett de samma som vid många andra hälsocentraler på mindre, tvåspråkiga orter; det gäller att rekrytera läkare som talar både svenska och finska.

Det bästa är om man lyckas få unga läkare att stanna eller i alla fall återkomma varje sommar när det behövs vikarier.

En man med grått hår och mustasch och en yngre man med vit läkarrock inne i ett mottagningsrum. De tittar in i kameran.
Bildtext Helge Heinonen och Samuel Henriksson, som är andra sommaren i rad på jobb vid Ingå hälsocentral. Unga läkare som rekommenderar hälsocentralen till andra unga läkare är den bästa marknadsföringen, konstaterar Helge Heinonen.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Artikeln fortsätter efter arenaklippet.

Ingåläkaren Helge Heinonen hoppas att flera läkare vill jobba inom den offentliga vården

4:52

Ingå hälsocentral har en fördel i och med att den har utbildningsrättigheter. Den är alltså en undervisande hälsocentral för bland annat specialiserande läkare.

Undervisningen sker i samarbete med Helsingfors universitet.

- Man får utföra den obligatoriska tjänstgöringen för alla specialiteter men också om man specialiserar sig inom allmänmedicin. Vi tar också in amanuenser som en inkörsport för att få in nya läkare, berättar Helge Heinonen.

Helge Heinonen är den läkare på Ingå hälsocentral som har denna utbildningsrättighet och därför kommer han nog att fortsätta jobba en bra bit in på nästa år åtminstone.

Förhandlingar pågår med eventuell ny Helge

Ingå har lediganslagit Heinonens jobb och två personer sökte jobbet.

- Av dem är en formellt kompetent och vi för som bäst underhandlingar med denna kollega om detaljerna kring att inleda det här jobbet.

Helge Heinonen är hoppfull och tror att Ingå hälsocentral får en ny ledande läkare.

- Men jag tror jag behövs i övergångsskedet för att just trygga övergången.

Artikeln fortsätter efter arenaklippet.

Ingås ledande läkare Helge Heinonen planerar gå i pension

5:01

Något fastställt slutdatum har Helge Heinonen inte och den här sommaren har han också avbrutit och skjutit fram sin semester på grund av att han behövs på hälsocentralen.

Han ser ändå inte ut att lida desto mer av att vara på jobb den här julidagen heller.

- Arbetet är mångsidigt och patienterna är trevliga. Jag har nog fått ut mycket av arbetet, summerar Helge Heinonen de 38 av totalt 40 år han hittills har jobbat som läkare inom den offentliga vården.

Här kan du lyssna på en längre intervju där Helge Heinonen också resonerar lite hur både den medicinska utrustningen och patienternas förväntningar och tilltro till läkarkåren har ändrat under fyra decennier.

Läkaren Helge Heinonen har vårdat flera generationer av Ingåbor

9:08